Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 279 resultaten gevondenInternational Management Forum
Customer Relationship Management (CRM)
International Management Forum

Wat is Customer Relationship Management (CRM). Customer Relationship Management (CRM) is een werkwijze alsmede een technologie, waarbij het optimaliseren van alle contacten met de klant centraal staan. Meer informatie
HBO Duaal Incompany Open inschrijving Bewijs van deelname Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
De Participerende Overheid
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent beleidsmedewerker en u wilt de kracht die in uw lokale samenleving aanwezig is meer benutten. U krijgt regelmatig te maken met initiatieven uit de maatschappij en u wilt hier slagvaardig op kunnen inspelen door de juiste rol te kiezen. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
De Publieke sector als Netwerkorganisatie
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent topfunctionaris en op strategisch/tactisch niveau werkzaam in de publieke sector. Bovendien heeft u minimaal 3 jaar ervaring in uw functie. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
De Veranderende Overheid
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent topfunctionaris en op strategisch/tactisch niveau werkzaam in de publieke sector. U heeft minimaal 3 jaar ervaring in uw functie. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Detailhandel en ruimtelijke sturing
Berghauser Pont Academy

Kansen en uitdagingen Alle sturingsinstrumenten op een rij: hoe kan een gemeente sturen op detailhandelsontwikkelingen. Vertaling van sturingsinstrumenten in beleid en bestemmingsplannen Verankering actuele ontwikkelingen zoals internethandel en doorwerking Europese richtlijnen Illustratie aan de hand van praktijkvoorbeelden Vertaling beleid in uitvoeringsprogramma zoals centrummanagement en leegstandsbestrijding Aanleiding Er is veel beweging in de detailhandelssector. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Documenten en Verzoeken
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent werkzaam als frontofficemedewerker op een afdeling Burger- of Publiekszaken of KCC en u wilt essentiële kennis en vaardigheden opdoen over het afhandelen van verzoeken en afgifte van documenten. Omschrijving Tijdens uw werkzaamheden heeft u te maken met de aanvragen en afgifte van documenten. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Doorwerking van bestuurs(proces)recht in omgevingsrecht
Berghauser Pont Academy

Op weg naar effectieve besluitvorming en - geschillenbeslechting Veel ontwikkelingen in de Awb Specifieke relaties met omgevingsrecht Besluitvorming Handhaving van omgevingsrecht Rechtsbescherming in bestuursrecht Inleiding De Algemene wet bestuursrecht (Awb) ontwikkelt zich in hoog tempo. Daarbij verschuift steeds meer het doel van de (proces)regels naar snelle en effectieve (primaire) besluitvorming en beslechting van geschillen tussen burgers en bedrijven met de overheid. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Certificaat

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Draagvlak Creëren
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent staf- of beleidsadviseur of beleidsmedewerker en u wilt meer inzicht krijgen in de mogelijkheden om draagvlak te creëren. Omschrijving In uw functie krijgt u te maken met vraagstukken waar alle partijen achter de oplossing moeten staan. Meer informatie
Part-time Certificaat Minder dan €450

Gratis brochure
Vlerick Business School
EMC in Business Process Management
Vlerick Business School

Learn how to improve your business processes and embed BPM in your organisation's DNA Our Executive Master Class in Business Process Management (BPM) is an executive education programme that empowers business and IT professionals, consultants and managers to face process management challenges with skill, ease and confidence. By the end of the programme, you can rightly call yourself a certified BPM expert. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Certificaat Meer dan €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Ervaren Bode
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent een bode en u wilt zich ontwikkelen in uw functie. Omschrijving Als ervaren bode heeft u de kneepjes van het vak prima onder de knie. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Vlerick Business School
Excellence in Business Process Improvement
Vlerick Business School

Deze opleiding leert u eerst procesmanagement kennen vanuit een strategisch perspectief. Performance management en cost management spelen daarnaast een grote rol. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Certificaat Meer dan €4550

Gratis brochure
Amsterdam Business School
Executive Internal Auditing Programme
Amsterdam Business School

In veel organisaties staat het 'in control'-vraagstuk hoog op de agenda van het management. Het toezicht op hun functioneren neemt toe en dat heeft consequenties voor de kwaliteit van bestuur en beheersing. Meer informatie
WO Part-time Incompany Open inschrijving Diploma Meer dan €4550

Gratis brochure
Antwerp Management School
Executive Master in het Publiek Management (MPM)
Antwerp Management School

De enige master na masteropleiding in Vlaanderen in publiek management voor ervaren overheidsprofessionals. U verwerft een grondig inzicht in de diverse aspecten van overheidsmanagement, maakt kennis met de meest actuele onderzoeksbevindingen, kunt uw eigen ervaringen toetsen aan de theorie en aan de ervaringen van anderen, en ontwikkelt uw leiderschapsskills. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Diploma Meer dan €4550
Antwerp Management School
Executive Master of IT Governance and Assurance (MITGA)
Antwerp Management School

Both large and small organizations are looking for IT governance and assurance professionals, who can understand, establish and evaluate the leadership, organizational structures and processes that ensure that IT sustains and extends the enterprise's strategies and objectives. This master program provides IT professionals with all necessary insights to realize business benefits out of IT enabled innovation and to manage IT related business risks. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Diploma Meer dan €4550
Berghauser Pont Academy
Externe veiligheid en omgevingsvergunning milieu
Berghauser Pont Academy

Voor generieke adviseurs en vergunningverleners omgevingsdiensten Hoe externe veiligheid borgen in vergunningen. Afstemming met EV specialist, afdeling RO en veiligheidsregio Externe veiligheid in de milieuwetgeving Aanleiding Door de regionale uitvoeringsdiensten staan vergunningverleners verder weg van de ruimtelijke ordenaars. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Certificaat

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Externe veiligheid en ruimte
Berghauser Pont Academy

Inzicht verschaffen in de ruimtelijke aspecten van externe veiligheid Up to date met de laatste wijzigingen Gevolgen Basisnet voor de RO Alle kernbegrippen op een rijtje Doorwerking in ruimtelijke plannen Inleiding Externe veiligheid betreft de risico's van activiteiten met gevaarlijke stoffen voor de omgeving. De regulering van deze risico's vindt in belangrijke mate plaats via het ruimtelijk spoor. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Financiële Aspecten van Subsidieverlening
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U wilt financiële documenten van gesubsidieerde instellingen goed kunnen lezen, beoordelen en analyseren. Omschrijving De lokale overheid verstrekt jaarlijks vele subsidies aan grote en kleine maatschappelijke instellingen. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Financiële Stromen bij Decentralisatie
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent beleidsadviseur of projectmedewerker in het sociaal domein en wilt inzicht in de financiële stromen rondom de decentralisaties binnen dit domein. Omschrijving De decentralisaties van de jeugdzorg, de uitvoering van de nieuwe Wmo en de Participatiewet hebben ingrijpende financiële gevolgen met zich meegebracht. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Financiën, Planning en Control bij de Lokale Overheid (FILOK)
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent net gestart of u gaat binnenkort starten als financieel beleidsmedewerker of planning-en-controlmedewerker bij de lokale overheid. Omschrijving Om maatschappelijke effecten te bereiken moet iedere gemeente en provincie zijn financiën op orde hebben. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Flexibel en tijdelijk bestemmen
Berghauser Pont Academy

Kansen en uitdagingen Gemeenten vragen om meer flexibiliteit Alle instrumenten op een rij Keuzes en afwegingen Rechtszekerheid borgen Ook eigen praktijkcases Aanleiding De crisis zorgt voor onzekerheid op de bouwmarkt. Grote geplande projecten gaan niet door, sommige projecten zijn on hold gezet of stagneren en andere projecten worden afgeslankt. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Functioneel Beheer binnen de Overheid
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent in uw dagelijks werk functioneel applicatiebeheerder (of vervangend applicatiebeheerder), IT-beheerder, I&A-coördinator of afdelingsmanager die sturing geeft aan applicatiebeheerders. Omschrijving De overheid kan niet meer functioneren zonder intensief gebruik van informatiesystemen. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Gebiedsontwikkeling: Van Planidee naar Uitvoering
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent (aankomend) projectleider, projectmedewerker of beleidsmedewerker bij een gemeente, provincie, waterschap, ontwikkelaar of corporatie. En u wilt basiskennis ontwikkelen op het vlak van gebiedsontwikkeling. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Gebiedsontwikkeling: het Proces
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U heeft al enkele jaren ervaring met gebiedsontwikkeling of ruimtelijke ordening. U wilt zich verder bekwamen als professional om invulling te geven aan de regierol bij gebiedsontwikkelingsprocessen, waarbij u inhoud, proces en mensen aan elkaar weet te verbinden. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Geboorte, Huwelijk en Overlijden
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent werkzaam als medewerker op een afdeling Burger- of Publiekszaken of KCC en u wilt uw kennis en vaardigheden over de burgerlijke stand ontwikkelen. Omschrijving Het verwerken van een geboorte, huwelijk of overlijden is een taak waar u bij Burger- of Publiekszaken dagelijks mee te maken heeft. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Gemeentelijk Woonbeleid
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent (beleids)medewerker of bestuurder bij een gemeente, corporatie of zorginstelling en werkt aan het realiseren en implementeren van het lokaal woonbeleid. U wilt graag meer weten over de laatste ontwikkelingen rond de woningmarkt. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Beschrijving

Opleidingen en trainingen Openbaar Bestuur

Bent u betrokken met de maatschappij of wilt u worden opgeleid als beleidsmedewerker bij de overheid?
Hier vindt u Bestuur, Beleid en Overheid opleidingen en cursussen die u van de laatste inzichten op de hoogte kunnen brengen. onontbeerlijk voor professionals bij de overheid, in het bedrijfsleven of in semi-overheidsinstanties. U kunt hierbij denken aan OR trainingen voor bestuurders,opleidingen bestuurskunde en opleidingen voor beleidsadviseurs.

Bestuur en Maatschappij

Millian.nl biedt u een overzicht van uitdagende en vernieuwende opleidingen, cursussen en masterclasses waarin altijd een brug wordt geslagen tussen bestuur en maatschappij. Vergelijk het opleidingsaanbod en geef uw carriere een nieuwe impuls. Master, Post HBO en HBO niveau.