Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 279 resultaten gevondenBestuursacademie Nederland
Basistraining Handhaving
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent vergunningverlener en wilt u specialiseren tot handhaver, zodat u op professionele wijze handhavingsverzoeken kunt beoordelen. Enrollment www. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Beheer van Basisregistraties
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U wilt zich ontwikkelen in het opzetten en inrichten van de functie gegevensbeheer. U bent bijvoorbeeld gegevensbeheerder, I&A-coördinator of materiedeskundige (uit belangrijke aandachtsgebieden, zoals Burgerzaken, Sociale Zaken, Belastingen, Bouw- en Woningtoezicht, Handhaving, Vergunningverlening en Documentaire Informatievoorziening). Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Beleid Maken en Beleid Schrijven
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent (startend) beleidsmedewerker, -voorbereider, -uitvoerder, manager of stafmedewerker en u wilt effectief beleid maken en dit verwoorden in heldere voorstellen en adviezen. U heeft al enige ervaring met het maken van beleid en het schrijven van beleidsstukken. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Boertien Vergouwen Overduin
Beleid Maken en Beleid Schrijven
Boertien Vergouwen Overduin

Samenvatting Deze boeiende en complete training is bijzonder geschikt voor (startend) beleidsmedewerkers, -voorbereiders, -uitvoerders, managers of stafmedewerkers die effectief beleid willen maken. Ook als je wilt leren hoe je prettig leesbare en goed beargumenteerde beleids- en adviesteksten kunt schrijven, is deze training de juiste keuze. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Beleidskunde
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent (beginnend) beleidsmedewerker en beschikt over minimaal een HBO-werk- en -denkniveau. Admission Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
GITP Organisatieontwikkeling & Training
Beleidsnotities en rapporten schrijven en presenteren
GITP Organisatieontwikkeling & Training

Beleidsnotities en adviesrapporten schrijven en presenteren is voor veel mensen lastig. Hoe pakt u dat aan. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Erasmus Academie BV
Beleidsnotities schrijven met impact
Erasmus Academie BV

Samenvatting Nu bij Erasmus Academie: Leer hoe je met de inhoud van beleidsnotities de lezer kan overtuigen, enthousiasmeren en activeren. Omschrijving Het communiceren van ontwikkelingen, standpunten en keuzes zijn cruciale onderdelen van het werk van (beleids)medewerkers in organisaties. Meer informatie
Open inschrijving

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Beleidsondersteuner
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent (aankomend) beleidsondersteuner. Om uw functie goed te kunnen vervullen wilt u tijdens een doelgerichte training de benodigde kennis opdoen en beleidsvaardigheden ontwikkelen. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Besluit Begroting en Verantwoording Basis
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent werkzaam bij de (lokale) overheid en wilt vertrouwd raken met de inhoud, betekenis en praktische toepassing van het Besluit begroting en verantwoording. Admission Deze opleiding wordt verzorgd op MBO-niveau. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Besluit Begroting en Verantwoording Verdieping
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent inmiddels vertrouwd met de inhoud en betekenis van het BBV en u wilt zich verder bekwamen in de praktische toepassing hiervan. Admission U beschikt over kennis van boekhouden en u heeft uw diploma Besluit Begroting en Verantwoording Basis. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Bestemmingsplan
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent (beleids)medewerker bij een gemeente, waterschap, corporatie, bouwbedrijf, adviesbureau of ontwikkelaar. In uw werk krijgt u te maken met de totstandkoming van bestemmingsplannen en het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
Bestemmingsplan
NCOI Opleidingen

Samenvatting U bent (beleids)medewerker bij een gemeente, waterschap, corporatie, bouwbedrijf, adviesbureau of ontwikkelaar. In uw werk krijgt u te maken met de totstandkoming van bestemmingsplannen en het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
AOG School of Management
Bestuurlijk Leiderschap
AOG School of Management

Van een bestuurlijk leider wordt veel verwacht. Besturen is continu afwegen en keuzes maken. Meer informatie
Post-HBO Part-time Open inschrijving Diploma Meer dan €4550
Fontys Hogescholen
Bestuurlijke Informatieverzorging
Fontys Hogescholen

De module Bestuurlijke Informatieverzorging is een onderdeel van de totale opleiding post-hbo AA (nieuwe stijl). De maatschappij verandert snel en wet- en regelgeving zijn steeds complexer. Meer informatie
Post-HBO Certificaat Tussen de €450 en €1350
NCOI Opleidingen
Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV®)
NCOI Opleidingen

Samenvatting U bent (aankomend) bedrijfsadministrateur en u wilt meer inzicht krijgen in het beheersen van de bedrijfsprocessen. Omschrijving Met dit korte, praktijkgerichte programma Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV®) ontwikkelt u zich tot een uiterst waardevolle bedrijfsadministrateur voor uw organisatie en een professionele gesprekspartner van directie en management. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Bestuurlijke informatievoorziening
Hogeschool Utrecht

Goede informatie is essentieel Technologische ontwikkelingen gaan ontzettend snel. Die volgt u dan ook op de voet. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Bestuurlijke sensitiviteit
Berghauser Pont Academy

Voor omgevingsdiensten en gemeenten Voldoen aan kwaliteitscriteria Intensieve training Praktische insteek Specifiek gericht op de nieuwe werkelijkheid Met terugkommiddag en startopdracht Aanleiding De landelijke kwaliteitscriteria binnen het omgevingsrecht worden per 1 januari 2014 wettelijk verankerd in de Wet VTH. Bestuurlijke sensitiviteit wordt dan een generiek deskundigheidsniveau, waaraan elke medewerker binnen het omgevingsrecht moet voldoen. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Certificaat

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Bestuursadviseur
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent werkzaam op een afdeling Bestuursondersteuning en verleent directe ondersteuning (strategisch of beleidsmatig) aan de gemeentesecretaris, de algemeen directeur of het MT. Enrollment www. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Bestuursrecht voor de raadsgriffier
Berghauser Pont Academy

De vergadering van de gemeenteraad speelt zich af in een politieke setting. Standpuntbepaling en besluitvorming vindt voor een belangrijk deel plaats via politiek-bestuurlijke inzichten en het daaruit voortvloeiende politieke debat. Meer informatie
Part-time Open inschrijving

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Bevoegdheden Openbare Orde
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent vanuit de gemeente, politie of op een andere manier betrokken bij het gemeentelijk openbare veiligheidsbeleid. Enrollment www. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Bijzondere Wetten en APV Basis
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U houdt zich (sinds kort) bezig met het uitvoeren, toepassen en/of handhaven van de bijzondere wetten en beschikt over een gedegen basiskennis van de Algemene wet bestuursrecht. Of u heeft in uw werk regelmatig hiermee te maken. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Bode Basis
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent gemeentebode of gaat binnenkort starten in deze functie. Omschrijving Als bode voert u verschillende taken uit in het kader van de facilitaire dienstverlening. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Berghauser Pont Academy
Bodembeschermingsrecht (basis)
Berghauser Pont Academy

In één dag de hoofdlijnen van het bodembeschermingsrecht Gericht op de juridische aspecten Bodembescherming, bodemsanering, bouwstoffen, bodemkwaliteit Relatie met ruimtelijke ordening Inleiding Sinds de bodemverontreinigingsaffaire in Lekkerkerk heeft het bodembeschermingsrecht zich in hoog tempo ontwikkeld. Het bodembeschermingsrecht omvat zowel preventie van bodemverontreiniging, het saneren van (ernstige) verontreiniging als het toepassen van (licht)verontreinigende stoffen in werken. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Bouwbesluit
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent vergunningverlener, plantoetser of handhaver bouwzaken. Of u heeft in uw werkpraktijk te maken met het Bouwbesluit. Meer informatie
Part-time Certificaat Minder dan €450

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Bouwen en Wonen
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U werkt op een afdeling Burger- of Publiekszaken binnen een gemeente. U wilt graag uw kennis verbreden op het gebied van bouwen en wonen. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Beschrijving

Opleidingen en trainingen Openbaar Bestuur

Bent u betrokken met de maatschappij of wilt u worden opgeleid als beleidsmedewerker bij de overheid?
Hier vindt u Bestuur, Beleid en Overheid opleidingen en cursussen die u van de laatste inzichten op de hoogte kunnen brengen. onontbeerlijk voor professionals bij de overheid, in het bedrijfsleven of in semi-overheidsinstanties. U kunt hierbij denken aan OR trainingen voor bestuurders,opleidingen bestuurskunde en opleidingen voor beleidsadviseurs.

Bestuur en Maatschappij

Millian.nl biedt u een overzicht van uitdagende en vernieuwende opleidingen, cursussen en masterclasses waarin altijd een brug wordt geslagen tussen bestuur en maatschappij. Vergelijk het opleidingsaanbod en geef uw carriere een nieuwe impuls. Master, Post HBO en HBO niveau.