Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 75 resultaten gevondenBestuursacademie Nederland
Administratieve Organisatie en Interne Controle bij de Gemeente
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent controller, IT-functionaris, AO-/IC-medewerker, medewerker afdeling Financiën of lijnmanager. Admission Aan deze opleiding worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Adviseur Juridische Zaken
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent (toekomstig) beleidsmedewerker of beleidsadviseur juridisch/bestuurlijke zaken. U wilt opgeleid worden tot volwaardig juridisch beleidsmedewerker of -adviseur. Meer informatie
Part-time Diploma Meer dan €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Adviseur Lokale Overheid (ALO) specialisatie Juridische zaken
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent (toekomstig) (beleids)adviseur en u wilt de relevante kennis en vaardigheden ontwikkelen om als adviseur lokale overheid te functioneren. U wilt zich specialiseren als juridisch adviseur. Meer informatie
Part-time Diploma Meer dan €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Algemeen Plaatselijke Verordening Basis
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U houdt zich binnen de gemeentelijke praktijk bezig met vergunningverlening en/of advisering. Deze training is onder meer geschikt voor vergunningverleners en uitvoerders van de APV, juridisch beleidsmedewerkers die gaan over de uitvoering van de APV of handhavers die met de uitvoering van de APV worden geconfronteerd. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Algemeen Plaatselijke Verordening Verdieping
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent juridisch medewerker (of beleidsmedewerker) en bent verantwoordelijk voor het maken en actueel houden van de APV. U beschikt al over de nodige basiskennis op dit gebied en u wilt uw kennis en ervaring verdiepen en actualiseren. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Algemene Uitkering
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent werkzaam op de afdeling Financiën en houdt zich bezig met de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Enrollment www. Meer informatie
Part-time Certificaat Minder dan €450

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Basisopleiding Burgerzaken (BOBZ)
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U werkt op een afdeling Burger- of Publiekszaken binnen een gemeente of u gaat daar starten. U wilt zich graag ontwikkelen om de burger adequaat en vakinhoudelijk (beter) te woord te staan en te kunnen helpen en informeren. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Basisopleiding Publiekszaken (BOPZ)
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U werkt op een afdeling Klant Contact Centrum, Burger- of Publiekszaken binnen een gemeente of u gaat daar binnenkort werken. U wilt graag uw kennis verbreden op de verschillende deelterreinen om de burger adequaat en vakinhoudelijk (beter) te woord te kunnen staan en te kunnen helpen. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Beheer van Basisregistraties
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U wilt zich ontwikkelen in het opzetten en inrichten van de functie gegevensbeheer. U bent bijvoorbeeld gegevensbeheerder, I&A-coördinator of materiedeskundige (uit belangrijke aandachtsgebieden, zoals Burgerzaken, Sociale Zaken, Belastingen, Bouw- en Woningtoezicht, Handhaving, Vergunningverlening en Documentaire Informatievoorziening). Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Beleidskunde
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent (beginnend) beleidsmedewerker en beschikt over minimaal een HBO-werk- en -denkniveau. Admission Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Beleidsondersteuner
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent (aankomend) beleidsondersteuner. Om uw functie goed te kunnen vervullen wilt u tijdens een doelgerichte training de benodigde kennis opdoen en beleidsvaardigheden ontwikkelen. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Besluit Begroting en Verantwoording Basis
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent werkzaam bij de (lokale) overheid en wilt vertrouwd raken met de inhoud, betekenis en praktische toepassing van het Besluit begroting en verantwoording. Admission Deze opleiding wordt verzorgd op MBO-niveau. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Besluit Begroting en Verantwoording Verdieping
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent inmiddels vertrouwd met de inhoud en betekenis van het BBV en u wilt zich verder bekwamen in de praktische toepassing hiervan. Admission U beschikt over kennis van boekhouden en u heeft uw diploma Besluit Begroting en Verantwoording Basis. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Bestemmingsplan
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent (beleids)medewerker bij een gemeente, waterschap, corporatie, bouwbedrijf, adviesbureau of ontwikkelaar. In uw werk krijgt u te maken met de totstandkoming van bestemmingsplannen en het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
Bestemmingsplan
NCOI Opleidingen

Samenvatting U bent (beleids)medewerker bij een gemeente, waterschap, corporatie, bouwbedrijf, adviesbureau of ontwikkelaar. In uw werk krijgt u te maken met de totstandkoming van bestemmingsplannen en het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Bestuursadviseur
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent werkzaam op een afdeling Bestuursondersteuning en verleent directe ondersteuning (strategisch of beleidsmatig) aan de gemeentesecretaris, de algemeen directeur of het MT. Enrollment www. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Bevoegdheden Openbare Orde
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent vanuit de gemeente, politie of op een andere manier betrokken bij het gemeentelijk openbare veiligheidsbeleid. Enrollment www. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Bijzondere Wetten en APV Basis
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U houdt zich (sinds kort) bezig met het uitvoeren, toepassen en/of handhaven van de bijzondere wetten en beschikt over een gedegen basiskennis van de Algemene wet bestuursrecht. Of u heeft in uw werk regelmatig hiermee te maken. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Burgerlijke Stand voor Ervaren Medewerkers
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U werkt al geruime tijd op een afdeling Burger- of Publiekszaken en wilt zich verder verdiepen in de burgerlijke stand. Omschrijving Als professional op het vakgebied van de burgerlijke stand vindt u het belangrijk op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Commissiegriffier
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent commissiegriffier of raadsadviseur. Deze training is ook geschikt voor ervaren griffiemedewerkers of mensen die zich willen voorbereiden op de griffiersfunctie. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Contractmanagement binnen de Publieke Sector
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent juridisch medewerker met een goede basiskennis van het privaatrecht of u bent beleidsmedewerker of facilitair medewerker in een overheidsorganisatie. U stelt contracten op, beoordeelt deze of sluit deze af en moet vragen over de uitvoering en nakoming daarvan kunnen beantwoorden. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Documenten en Verzoeken
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent werkzaam als frontofficemedewerker op een afdeling Burger- of Publiekszaken of KCC en u wilt essentiële kennis en vaardigheden opdoen over het afhandelen van verzoeken en afgifte van documenten. Omschrijving Tijdens uw werkzaamheden heeft u te maken met de aanvragen en afgifte van documenten. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Financiële Aspecten van Subsidieverlening
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U wilt financiële documenten van gesubsidieerde instellingen goed kunnen lezen, beoordelen en analyseren. Omschrijving De lokale overheid verstrekt jaarlijks vele subsidies aan grote en kleine maatschappelijke instellingen. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Financiën, Planning en Control bij de Lokale Overheid (FILOK)
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent net gestart of u gaat binnenkort starten als financieel beleidsmedewerker of planning-en-controlmedewerker bij de lokale overheid. Omschrijving Om maatschappelijke effecten te bereiken moet iedere gemeente en provincie zijn financiën op orde hebben. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Bestuursacademie Nederland
Functioneel Beheer binnen de Overheid
Bestuursacademie Nederland

Samenvatting U bent in uw dagelijks werk functioneel applicatiebeheerder (of vervangend applicatiebeheerder), IT-beheerder, I&A-coördinator of afdelingsmanager die sturing geeft aan applicatiebeheerders. Omschrijving De overheid kan niet meer functioneren zonder intensief gebruik van informatiesystemen. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Beschrijving

Opleidingen en trainingen Openbaar Bestuur

Bent u betrokken met de maatschappij of wilt u worden opgeleid als beleidsmedewerker bij de overheid?
Hier vindt u Bestuur, Beleid en Overheid opleidingen en cursussen die u van de laatste inzichten op de hoogte kunnen brengen. onontbeerlijk voor professionals bij de overheid, in het bedrijfsleven of in semi-overheidsinstanties. U kunt hierbij denken aan OR trainingen voor bestuurders,opleidingen bestuurskunde en opleidingen voor beleidsadviseurs.

Bestuur en Maatschappij

Millian.nl biedt u een overzicht van uitdagende en vernieuwende opleidingen, cursussen en masterclasses waarin altijd een brug wordt geslagen tussen bestuur en maatschappij. Vergelijk het opleidingsaanbod en geef uw carriere een nieuwe impuls. Master, Post HBO en HBO niveau.