Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 48 resultaten gevonden

Incompany informatie Vraag een incompany offerte aan bij meerdere aanbieders.Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven
Bewegingsonderwijs
Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven

Wilt u als leerkracht aan kinderen uit groep 3 tot en met 8 van het primair onderwijs bewegingslessen geven, dan moet u de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs gevolgd hebben of een eerdere akte hebben behaald. Na het volgen van de opleiding: heeft u kennis van: ongevallen en veiligheid, (vak)onderwijsconcepten en planning, bewegen in andere contexten, collegiale consultatie, motorische remedial teaching; bent u in het bezit van de aanvullende bevoegdheid bewegingsonderwijs; kunt u lessen bewegingsonderwijs en bewegingsactiviteiten inrichten, instrueren en organiseren; kunt u leerdoelen en leerhulp binnen bewegingssituaties bepalen; kunt u bewegingsgedrag observeren en bewegingssituaties reguleren; mag u les geven in de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs; bent u in staat op actuele wijze inhoud te geven aan de lessen bewegingsonderwijs. Meer informatie
Post-HBO Part-time Incompany Open inschrijving Certificaat Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Blended didactiek in vo en mbo - Pedagogisch en didactisch handelen versterken in een blended leeromgeving
Hogeschool Utrecht

Wilt u blended learning vanuit een digitale leeromgeving inzetten. En wilt u meer weten over hoe u met gebruik van ICT uw onderwijs goed kunt aan laten sluiten bij de belevingswereld van leerlingen. Meer informatie
Part-time Incompany Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Rotterdam
Coachen in het Onderwijs
Hogeschool Rotterdam

In de cursus Coachen in het Onderwijs professionaliseert u zich verder als coach. Ook weet u hoe u het maximale uit uw collega's haalt. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Bewijs van deelname Tussen de €450 en €1350
International Management Forum
Coachend Leidinggeven
International Management Forum

Coachend Leidinggeven - een complete en actuele opleiding In 8 schriftelijke lessen wordt het hele coachingsproces stap voor stap met u doorgenomen. De verschillende coachingsvormen en methodes worden overzichtelijk voor u op een rij gezet en tal van coachingsinstrumenten worden behandeld. Meer informatie
HBO Duaal Incompany Open inschrijving Bewijs van deelname Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Projectmanagement-training.nl
Coaching Projectmanagers
Projectmanagement-training.nl

Voor de meeste mensen is het volgen van een training projectmanagement voldoende om verder zelfstandig projecten te leiden. Toch is het soms zo dat na enige tijd nieuwe vragen rijzen en dat er behoefte aan coaching ontstaat. Meer informatie
HBO Part-time Incompany

Gratis brochure
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht
Coaching en Consulting in Context
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht

De nieuwe editie van het executive programma Coaching en Consulting in Context biedt kennis en kunde, theorie en praktijk van het werken met onbewuste dynamiek in organisaties.De opleiding heeft een duur van ruim twee jaar. Meer informatie
WO Part-time Incompany Open inschrijving Certificaat Meer dan €4550

Gratis brochure
International Management Forum
Customer Relationship Management (CRM)
International Management Forum

Wat is Customer Relationship Management (CRM). Customer Relationship Management (CRM) is een werkwijze alsmede een technologie, waarbij het optimaliseren van alle contacten met de klant centraal staan. Meer informatie
HBO Duaal Incompany Open inschrijving Bewijs van deelname Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
DENK! - Werk aan groei in begrip
Hogeschool Utrecht

Er is een aantal factoren die aanleiding gaven een nieuwe aanpak voor begrijpend lezen te ontwikkelen. Hoewel het Nederlandse onderwijs in vergelijking tot de ons omringende landen van hoog niveau is, is er tussen 2000 en 2009 sprake van een geleidelijke daling van de gemiddelde prestaties van onze 15-jarige leerlingen op het gebied van het lezen (OECD, 2010). Meer informatie
Part-time Incompany

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
De pedagoog als faciliterende professional
Hogeschool Utrecht

Deze bachelorcursus maakt als studiethema deel uit van de deeltijd bacheloropleiding Pedagogiek. Veel vraagstukken waar we mee geconfronteerd worden zijn niet eenduidig of in uw eentje op te lossen. Meer informatie
HBO Part-time Incompany

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
De pedagoog als kritische professional
Hogeschool Utrecht

Deze bachelorcursus maakt als studiethema deel uit van de deeltijd bacheloropleiding Pedagogiek. Een ecologisch pedagoog treedt op als de advocaat van het kind, wil het kind 'stem' geven vanuit de acceptatie van zijn kind-zijn en kinderlijke beleving(svrijheid). Meer informatie
HBO Part-time Incompany

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
De pedagoog als profilerende professional
Hogeschool Utrecht

Deze bachelorcursus maakt als studiethema deel uit van de deeltijd bacheloropleiding Pedagogiek. De profilering van de ecologisch pedagogische professional en het vakgebied van pedagogiek staan centraal. Meer informatie
HBO Part-time Incompany

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
De pedagoog als verbindende professional
Hogeschool Utrecht

Deze bachelorcursus maakt als studiethema deel uit van de deeltijd bacheloropleiding Pedagogiek. Ecologische pedagogiek richt zich in eerste instantie op het ontwikkelen van een brede professional die bij uitstek gericht is op het samenbrengen en verbinden van mensen, professionals en instituties. Meer informatie
HBO Part-time Incompany

Gratis brochure
VMR Commerciële Groei
De verkoopleider als trainer
VMR Commerciële Groei

Kennis en vaardigheden op een enthousiasmerende wijze overdragen en laten beklijven Het succes van een training hangt af van de mate waarin de trainer in staat is de vertaalslag te maken van de leerstof naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Tijdens de training gaan we in op de verschillende manieren waarop u dit kunt bewerkstelligen. Meer informatie
HBO Incompany Open inschrijving Certificaat Tussen de €1350 en €2700
Fontys Hogescholen
Didactisch Bekwaam voor MBO
Fontys Hogescholen

De cursus is een duale, praktijkgerichte opleiding waar aan competentieontwikkeling wordt gewerkt door beroepstaakgericht leren. Werkzaamheden aan een MBO-instelling maken het mogelijk op de werkplek te leren. Meer informatie
HBO Incompany Open inschrijving Bewijs van deelname Tussen de €2700 en €4550
Hogeschool Utrecht
Digitale didactiek in vo en mbo - Vernieuwend leren met inzet van technologie
Hogeschool Utrecht

Technologie ontwikkelt zich in hoog tempo. Daardoor ontstaan er nieuwe mogelijkheden om onderwijs efficiënter en effectiever te maken. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
International Management Forum
E-HRM
International Management Forum

e-HRM - wat is het. e-HRM is het optimaal gebruikmaken van nieuwe technologieën voor het (verder) professionaliseren van de HR-functie. Meer informatie
HBO Duaal Incompany Open inschrijving Bewijs van deelname Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Handelingsgericht werken
Hogeschool Utrecht

Wilt u zich verder professionaliseren op masterniveau, maar niet direct de volledige masteropleiding Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs volgen. U wilt zich verdiepen in specifieke onderwerpen en zoekt kwalitatief hoogstaande cursussen. Meer informatie
Part-time Incompany Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
International Management Forum
Integrale Beveiliging - schriftelijke cursus
International Management Forum

Het belang van een integrale beveiligingsaanpak Integrale beveiliging is een logisch gevolg van de voortschrijdende techniek en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de toegenomen aandacht voor risicobeheersing, onder meer als gevolg van (nieuwe) wet- en regelgeving. Beveiligingsdisciplines worden en zijn steeds meer afhankelijk van de techniek en van elkaar. Meer informatie
HBO Duaal Incompany Open inschrijving Bewijs van deelname Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Avansplus (Avans+),  improving professionals
Jonge kind specialist
Avansplus (Avans+), improving professionals

JONGE KIND SPECIALIST Het kind in de kleuterfase ontwikkelt zich op een geheel eigen manier. Het spelenderwijs leren neemt hierbij een belangrijke plaats in. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Diploma Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Leer- en gedragsvragen in vo en mbo - Passend onderwijs leveren voor jongeren met speciale onderwijsbehoeften
Hogeschool Utrecht

In deze bachelormodule leert de leraar in het kader van passend onderwijs om te gaan met verschillen. Begrippen als passend onderwijs, handelingsgericht werken (HGW), diversiteit: kennis van en omgaan met leerproblemen, gedragsproblemen en constructen (persoonlijke overtuigingen), staan centraal. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Lezen is top in het primair en speciaal onderwijs (LIST)
Hogeschool Utrecht

LIST is een leesinterventieproject voor scholen voor primair onderwijs (regulier en speciaal), die (bijna) al hun leerlingen functioneel geletterd willen afleveren. Daarnaast is LIST bedoeld om leraren in de gelegenheid te stellen hun kennis en vaardigheden, met betrekking tot het leesonderwijs, te vergroten. Meer informatie
Part-time Incompany

Gratis brochure
Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven
Master Kunsteducatie
Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven

De Master Kunsteducatie wordt aangeboden door De Hanzehogeschool Groningen en de NHL Hogeschool Leeuwarden. Omdat de Master Kunsteducatie wordt vormgegeven vanuit Academie Minerva (School of Fine Arts) en het Prins Claus Conservatorium, is de opleiding ingebed in de kunstopleidingen. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Diploma Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven
Motorische remedial teaching
Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven

Tien procent van de leerlingen op de basisschool heeft ernstige motorische achterstanden. Deze kinderen hebben dagelijks last van hun onhandigheid. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Certificaat Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Ontwikkelingsvolgmodel (OVM)
Hogeschool Utrecht

Hoe kunt u de ontwikkeling van een kind zien. En hoe is dat ten opzichte van leeftijdsgenoten. Meer informatie
Part-time Incompany

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
PDG voor docenten in het MBO - Opleidingstraject voor (startende) docenten in de beroepsgerichte vakken in het mbo
Hogeschool Utrecht

In het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie zijn (praktijk)docenten vaak benoemd op grond van hun vakkennis en beroepservaring. Tijdens de praktijkgerichte opleiding PDG voor docenten in het MBO leert u hoe u leerlingen lesgeeft en begeleidt. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Beschrijving

Opleidingen en cursussen in het onderwijs

Hier treft u opleidingen en cursussen aan die gericht zijn op breed maatschappelijk functioneren uitsluitend voor professionals die zich naast hun baan verder willen ontwikkelen in het onderwijs. Wilt u uw didactische vaardigheden aanscherpen met een training, een cursus volgen om een perfecte workshop te geven of uw onderwijsbevoegdheid halen. In het Millian.nl overzicht Educatie en Pedagogiek vindt u de opleidingsinstituten die u kunnen helpen uw doelen te verwezelijken in het onderwijs.

Opleidingen, cursussen en bijscholingstrajecten op elk niveau

Het overzicht bestaat uit opleidingen en cursussen zoals diverse lerarenopleiding, remedial teaching, coaching, begeleidingskunde en pedagogiek. Ook vindt u diverse na- en bijscholingstrajecten voor docenten die al geruime tijd voor de klas staan. Alle opleidingen en cursussen worden gegeven op Master-, Post HBO en HBO niveau. Vergelijk op deeltijd/voltijd, tijdsduur en kosten.