Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 14 resultaten gevondenInternational Management Forum
Coachend Leidinggeven
International Management Forum

Coachend Leidinggeven - een complete en actuele opleiding In 8 schriftelijke lessen wordt het hele coachingsproces stap voor stap met u doorgenomen. De verschillende coachingsvormen en methodes worden overzichtelijk voor u op een rij gezet en tal van coachingsinstrumenten worden behandeld. Meer informatie
HBO Duaal Incompany Open inschrijving Bewijs van deelname Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Co‐Teaching in de praktijk
Hogeschool Utrecht

Wilt u zich verder professionaliseren op masterniveau, maar niet direct de volledige masteropleiding Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs volgen. Wilt u zich verdiepen in specifieke onderwerpen en zoekt u kwalitatief hoogstaande cursussen. Meer informatie
Duaal Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
International Management Forum
Customer Relationship Management (CRM)
International Management Forum

Wat is Customer Relationship Management (CRM). Customer Relationship Management (CRM) is een werkwijze alsmede een technologie, waarbij het optimaliseren van alle contacten met de klant centraal staan. Meer informatie
HBO Duaal Incompany Open inschrijving Bewijs van deelname Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
International Management Forum
E-HRM
International Management Forum

e-HRM - wat is het. e-HRM is het optimaal gebruikmaken van nieuwe technologieën voor het (verder) professionaliseren van de HR-functie. Meer informatie
HBO Duaal Incompany Open inschrijving Bewijs van deelname Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
International Management Forum
Integrale Beveiliging - schriftelijke cursus
International Management Forum

Het belang van een integrale beveiligingsaanpak Integrale beveiliging is een logisch gevolg van de voortschrijdende techniek en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de toegenomen aandacht voor risicobeheersing, onder meer als gevolg van (nieuwe) wet- en regelgeving. Beveiligingsdisciplines worden en zijn steeds meer afhankelijk van de techniek en van elkaar. Meer informatie
HBO Duaal Incompany Open inschrijving Bewijs van deelname Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de educatieve studies
KU Leuven

De hoofddoelstelling van de opleiding is studenten zonder vooropleiding in de pedagogische wetenschappen een professionele vorming te geven met het oog op een loopbaan in het middenkader van onderwijs-, opvoedings- en vormingsinstellingen en studenten een verdiepende kennis te bieden in één of meerdere deeldomeinen van de pedagogische wetenschap. Op het einde van de opleiding beschikt de student over: een basiskennis en -inzicht van de wetenschappelijke benaderingen van opvoedings- en vormingsmodellen en de relatie daartussen; vooronderstellingen die het denken over mens en maatschapppij beïnvloeden; methodologie gericht op het definiëren, situeren en oplossen van pedagogische problemen; ethische aspecten van wetenschaps- en beroepsuitoefening, relevante ontwikkelingen in het onderzoeks- en werkveld; vaardigheid op vlak van de analyse van praktische en theoretische probleemstellingen vanuit onderwijspedagogisch perspectief; van het uitvoeren en evalueren van wetenschappelijk onderzoek; van het gebruik en/of het ontwerpen van instrumenten voor het optimaliseren van praktijksituaties; van de kritische reflectie op inhoud en aanpak van praktijkinterventies; van het koppelen van theoretische inzichten aan praktijkhandelen; van het begeleiden en ontwikkelen van innovaties; specifieke kennis en vaardigheid op het vlak van onderwijs- en schoolbeleid; schoolleiding en -management, onderwijsvernieuwing, vak- en opleidingsdidactiek, instructiepsychologie en -technologie, inclusief onderwijs, professionele en permanente vorming, gezinspedagogisch advies. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de pedagogische wetenschappen
KU Leuven

De hoofddoelstelling van de opleiding is de student een verdiepende kennis te bieden in een of meerdere deeldomeinen van de pedagogische wetenschappen en toe te rusten om pedagogische praktijken op (wetenschappelijk) verantwoorde wijze mee vorm te geven. De opleiding schept ook de voorwaarden voor het ontwikkelen van kritische onderzoekscapaciteiten en een aandachtige pedagogische houding. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de psychologie
KU Leuven

Algemene doelstellingen 1. Studenten hebben een gevorderde kennis van de basisdisciplines van de psychologie evenals een diepgaande vorming in een van haar specialisatiedomeinen en de daarvoor relevante kennisdomeinen. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de statistiek
KU Leuven

De opleiding beoogt een brede opleiding aan te bieden in de statistiek, op een degelijk wetenschappelijk niveau en gericht op een aantal specifieke toepassingsgebieden: de biomedische statistiek, de statistiek zoals gebruikt in de sociale, gedrags- en pedagogische wetenschappen of in een zakelijke of overheidsomgeving en de industriële statistiek. Daarnaast is er een methodologische en een onderwijsgerichte optie. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master of Educational Studies
KU Leuven

The main objective of the programme is to encourage a profound knowledge and a deep understanding based on scientific educational research for those people who have already obtained a professional or academic degree and strive for a career in the field of education. The programme offers a thorough understanding of educational models and insights in methodology, pedagogy and education to define educational issues and create learning environments to support and optimise the educational development of people (from early years to adulthood). Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
International Management Forum
Predictive Profiling Diploma
International Management Forum

Dé beveiligingsmethode van nu Predictive Profiling is de enige methode om, door middel van slimme interventie, criminele en terroristische activiteiten al in de voorbereidingsfase te onderkennen en te stoppen. Deze in Israël ontwikkelde methode heeft zich inmiddels wereldwijd als zeer succesvol bewezen. Meer informatie
HBO Duaal Incompany Open inschrijving Diploma Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
International Management Forum
Strategisch Human Resources Management
International Management Forum

HR beleid: wat levert het op en hoe maak je het meetbaar. Op de vraag of en zo ja in welke mate HRM bijdraagt aan het rendement van de organisatie moeten veel HR managers het antwoord schuldig blijven. Meer informatie
HBO Duaal Incompany Open inschrijving Bewijs van deelname Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
International Management Forum
Voorraadbeheer
International Management Forum

Voorraadbeheer als kritische succesfactor in uw supply chain Voorraadbeheer blijft mensenwerk. Elke dag staat u voor essentiële vragen zoals wanneer en hoeveel moet ik bestellen. Meer informatie
HBO Duaal Incompany Open inschrijving Certificaat Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
International Management Forum
Warehouse Management Systemen (WMS)
International Management Forum

WMS-pakketten richten zich, zoals de term al aangeeft, op het organiseren en aansturen van werkzaamheden in magazijnen (warehouses). Het betreft dan het sturen van functionaliteiten m. Meer informatie
HBO Duaal Incompany Open inschrijving Bewijs van deelname Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Beschrijving

Opleidingen en cursussen in het onderwijs

Hier treft u opleidingen en cursussen aan die gericht zijn op breed maatschappelijk functioneren uitsluitend voor professionals die zich naast hun baan verder willen ontwikkelen in het onderwijs. Wilt u uw didactische vaardigheden aanscherpen met een training, een cursus volgen om een perfecte workshop te geven of uw onderwijsbevoegdheid halen. In het Millian.nl overzicht Educatie en Pedagogiek vindt u de opleidingsinstituten die u kunnen helpen uw doelen te verwezelijken in het onderwijs.

Opleidingen, cursussen en bijscholingstrajecten op elk niveau

Het overzicht bestaat uit opleidingen en cursussen zoals diverse lerarenopleiding, remedial teaching, coaching, begeleidingskunde en pedagogiek. Ook vindt u diverse na- en bijscholingstrajecten voor docenten die al geruime tijd voor de klas staan. Alle opleidingen en cursussen worden gegeven op Master-, Post HBO en HBO niveau. Vergelijk op deeltijd/voltijd, tijdsduur en kosten.