Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 14 resultaten gevondenInternational Management Forum
Certified Ethical Hacker (CEH)
International Management Forum

Certified Ethical Hacker (CEH) - een onafhankelijke security training De Certified Ethical Hacker (CEH) training is de meest actuele en diepgaande security training in zijn soort en is platform- en productonafhankelijk. De opleiding wordt afgesloten met het CEH examenvan EC-Council. Meer informatie
HBO Duaal Incompany Open inschrijving Certificaat Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
International Management Forum
Certified Outsourcing Specialist
International Management Forum

De belangrijkste principes en concepten van outsourcing en regie Zonder een adequate regiefunctie is een efficiënte en effectieve outsourcing van IT-diensten niet mogelijk. Als manager of medewerker, betrokken bij het uitbesteden van IT-diensten, dient u absoluut bekend te zijn met de belangrijkste principes en concepten van outsourcing en regie ofwel Sourcing Governance. Meer informatie
HBO Duaal Incompany Open inschrijving Certificaat Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
International Management Forum
Crisismanagement
International Management Forum

Acute of dreigende noodsituaties te lijf. Organisaties zijn zich vaak wel bewust van bepaalde risico's die zij lopen, maar in de praktijk blijkt dat zij hier doorgaans de ogen voor sluiten en nauwelijks aan enige crisisaanpak of -beheersing doen. Meer informatie
Duaal Incompany Open inschrijving Meer dan €4550

Gratis brochure
International Management Forum
Customer Relationship Management (CRM)
International Management Forum

Wat is Customer Relationship Management (CRM). Customer Relationship Management (CRM) is een werkwijze alsmede een technologie, waarbij het optimaliseren van alle contacten met de klant centraal staan. Meer informatie
HBO Duaal Incompany Open inschrijving Bewijs van deelname Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
International Management Forum
IPMA-C (Certified Project Manager)
International Management Forum

IPMA: hét certificeringsmodel voor projectmanagement Steeds meer organisaties, zowel profit als non-profit, kiezen ervoor om de projectmanagement vaardigheden van hun medewerkers te trainen en te laten certificeren op basis van internationaal erkende standaards. Het certificeringsmodel van IPMA (International Project Management Association) wordt door steeds meer organisaties gekozen als hét certificeringsmodel voor projectmanagement. Meer informatie
HBO Duaal Incompany Open inschrijving Certificaat Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven
KU Leuven

Het programma laat de studenten Europa bestuderen als een transnationale gemeenschap die in voortdurende interactie staat met andere regio's. Het doet dit door vakken te organiseren waarin diepgaande kennis over het functioneren van Europa, zowel in de hedendaagse wereld als vanuit een historisch perspectief, opgebouwd wordt. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de beleidseconomie
KU Leuven

De hoofddoelstelling van de opleiding is de student die geen economische basisopleiding heeft gehad economisch mondig te maken, door het bijbrengen van economische inzichten en vaardigheden waardoor de student in zijn toekomstig beroepsleven actief en constructief kan participeren aan discussies omtrent economische problemen. Op het einde van de opleiding beschikt de student : naast een inzicht in de eigen academische basisdiscipline over een brede en algemene scholing in de economie als wetenschapsdomein; over de deskundigheid om met de kennis van zijn basisdiscipline en het bijkomend verworven analysekader kritisch mee te denken over beleidsgerichte economische problemen; over de kunde om op zelfstandige en wetenschappelijk verantwoorde wijze om te gaan met vragen over het economisch functioneren: vragen leren stellen, eigen en aangereikte vragen leren analyseren, vragen gericht leren aanpakken, inbegrepen passende interventies als die aangewezen blijken; over de nodige vaardigheden op het vlak van adequate communicatie- en rapporteringsvaardigheden. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de culturele studies
KU Leuven

De opleiding is een interdisciplinaire opleiding die zich tot doel stelt door middel van zowel theoretische als praktische componenten de student voor te bereiden op diverse functies binnen het culturele veld (culturele werking, publicistiek, media, podium- en andere sectoren), in het bijzonder op beleidsfuncties. Op het einde van de opleiding beschikt de student over: grondige kennis van de structuur van de culturele sector in Vlaanderen; de bekwaamheid tot integratie in de werking van een culturele instelling of organisatie; kennis van de de hedendaagse opvattingen en debatten rond het begrip cultuur; de bekwaamheid tot het schrijven van een individueel onderzoeksrapport; een wetenschappelijke attitude tegenover de belangrijkste methodologieën binnen het veld van de cultuurwetenschappen. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de vergelijkende en internationale politiek
KU Leuven

De opleiding beoogt een doorgedreven ontwikkeling van de vaardigheden die nodig zijn voor de analyse van en de kennisontwikkeling over het politieke bestel en de politieke besluitvorming, met nadruk op de comparatieve benadering. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de verdere verdieping van de kennis en het inzicht in de politieke structuren en processen die betrekking hebben op macht, gezag, orde en conflict. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in het overheidsmanagement en -beleid
KU Leuven

Doelstellingen Deze masteropleiding wil competente bestuurs- en beleidskundigen afleveren die in staat zijn de werking van de publieke sector te analyseren en te doorgronden. Hiervoor is er behoefte aan een sterke theoretische bagage en methodologische kennis. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master of European Politics and Policies
KU Leuven

Objectives The programme aims to familiarise the students with the tools of comparative public policy analysis, focusing on the comparative analysis of political processes and policy formulation and implementation in the European context. It primarily examines the policy process on the national level and on the level of the European Union, taking into account all relevant institutions and policies at state and sub-state levels. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
KU Leuven
Master of European Studies: Transnational and Global Perspectives
KU Leuven

The programme engages students to study Europe as a transnational community in constant interaction with other world regions. Its courses develop in-depth knowledge about the functioning of Europe both in the contemporary world and from a historical perspective. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master of Social Policy Analysis
KU Leuven

The programme has three major objectives : - to offer a solid theoretical foundation in comparative socio-economic policies, at the European level and beyond; - to provide a thorough training in advanced research methodology - to provide well-founded expertise in policy evaluation while developing the corresponding technical skills. At the end of the programme the participants should be able to : - design and carry out individual research projects in the area of policy analysis and evaluation, as well as to be able to participate in the conception, execution and supervision of team research; - have knowledge of contemporary social and political theories which aim at explaining societal change and be able to tackle current social policy issues and present their analysis and results in an internationally accepted publication; - take part in and position themselves on a good multidisciplinary and comparative basis in any debate concerning policy analysis and evaluation; - make research results relevant for policy making; be able to translate questions from policy-makers into research questions, deal with them and explain the results to policy-makers. Meer informatie
WO Duaal Diploma Meer dan €4550

Gratis brochure
International Management Forum
Transfer Pricing and Intellectual Property
International Management Forum

Transfer Pricing and Intangibles, one of today's most important areas of Transfer Pricing. With the shift towards a more knowledge-based and service-oriented economy, intangible assets such as trademarks, brands, patents, know-how and technology, account for an increasing part of the business value. Meer informatie
HBO Duaal Incompany Open inschrijving Bewijs van deelname Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Beschrijving

Opleidingen en trainingen Openbaar Bestuur

Bent u betrokken met de maatschappij of wilt u worden opgeleid als beleidsmedewerker bij de overheid?
Hier vindt u Bestuur, Beleid en Overheid opleidingen en cursussen die u van de laatste inzichten op de hoogte kunnen brengen. onontbeerlijk voor professionals bij de overheid, in het bedrijfsleven of in semi-overheidsinstanties. U kunt hierbij denken aan OR trainingen voor bestuurders,opleidingen bestuurskunde en opleidingen voor beleidsadviseurs.

Bestuur en Maatschappij

Millian.nl biedt u een overzicht van uitdagende en vernieuwende opleidingen, cursussen en masterclasses waarin altijd een brug wordt geslagen tussen bestuur en maatschappij. Vergelijk het opleidingsaanbod en geef uw carriere een nieuwe impuls. Master, Post HBO en HBO niveau.