Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 20 resultaten gevondenUitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Actualiteiten Wet Bopz
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

Relevante jurisprudentie & nieuwe ontwikkelingen Inmiddels is bekend dat de nieuwe wetgeving rondom verplichte geestelijke gezondheidszorg niet eerder dan medio 2017 in werking zal treden. Dit betekent dat voorlopig de huidige Wet Bopz nog steeds van kracht is en er zelfs enkele nieuwe ontwikkelen zijn met gevolgen voor uw praktijk. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Minder dan €450

Gratis brochure
Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA)
Financieel Forensisch Deskundige
Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA)

1. Introductie Fraude is een veel voorkomend probleem bij bedrijven en de overheid. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Certificaat Meer dan €4550

Gratis brochure
Hogeschool van Amsterdam
Master Legal Management
Hogeschool van Amsterdam

.. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Tussen de €2700 en €4550
Open Universiteit
Master Rechtsgeleerdheid
Open Universiteit

Recht is een uitermate boeiend en afwisselend vakgebied, met bovendien uitstekende carrièreperspectieven. De jurist moet, als adviseur, raadsheer of bemiddelaar, uiteenlopende zaken en problemen vanuit meerdere perspectieven bekijken. Meer informatie
WO Diploma
KU Leuven
Master in de criminologische wetenschappen
KU Leuven

De student heeft een verdiepende kennis van en inzicht in de criminologische theorieën en fenomenen en is in staat om deze kennis en dit inzicht te plaatsen in een breder juridisch en sociaal-wetenschappelijk perspectief op lokaal, nationaal, Europees en internationaal vlak. De student heeft een verdiepende kennis van en inzicht in één van de volgende deeldomeinen van het criminologisch onderzoek, m. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde
KU Leuven

De opleiding master in de economie, het recht en de bedrijfskunde is uniek in België. Ze integreert een juridische en economische opleiding, waarbij een harmonieus evenwicht van expertise in beide disciplines nagestreefd wordt. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de fiscaliteit
KU Leuven

Het doel van deze opleiding is de studenten op grond van hun algemeen opleiding recht, economie, bedrijfseconomie of accounting een specialisatie aan te bieden over problemen van fiscaliteit met klemtoon op de nationale context maar ook met de nodige aandacht voor Europese en internationale ontwikkelingen, met het oog op de uitoefening op hoog niveau van fiscale beroepsbezigheden als consulent in de privésector, bij de overheid als ambtenaar, als verantwoordelijke in beleid en/of fiscale planning of tenslotte in universitair onderwijs en onderzoek. Op het einde van het programma beschikt de student over: een algemene wetenschappelijke kennis inzake fiscaliteit en de professionele competentie om een fiscaal beroep uit te oefenen; een breed en diep inzicht in belastingen en belastingpolitiek in Europa; de vaardigheid om onderzoek op dit domein te doen en er de nodige beleidsaanbevelingen te kunnen uit afleiden; de kennis en vaardigheid om een diepgaand onderzoekswerk af te leveren gericht op specialisten evenals om vulgariserende publicaties te schrijven; de specifieke kennis en vaardigheid om belastingadviseur in België of Europa te zijn; de vaardigheid om zijn kennis op een gepaste manier over te brengen, hetzij mondelinge, hetzij in geschreven vorm. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de intellectuele rechten
KU Leuven

De master-na-masteropleiding in de intellectuele rechten en ICT-recht wordt georganiseerd door het Centrum voor Intellectuele Rechten (CIR) aan HUBrussel en aan KU Leuven, in samenwerking met het Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica (ICRI). Wie zich toespitst op de richting intellectuele rechten/droits intellectuels, volgt een meerderheid van de opleidingsonderdelen in het Nederlands en in het Frans. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de rechten
KU Leuven

A. Kennis en inzicht De student bezit naast een basiskennis van het recht, ook een grondige, geïntegreerde kennis van het Belgische, Europese en internationale recht van bepaalde samenhangende basisrechtsdomeinen (in onze instelling gedefinieerd als privaatrecht, publiekrecht, strafrecht, sociaalrecht, economisch recht, fiscaal recht, internationaal- en Europees recht) en heeft een duidelijk inzicht in de wisselwerking van deze drie rechtsordes, waarbij de kennis van het positieve recht samengaat met inzicht in grondslagen en beginselen van het recht. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in het kerkelijk recht (Iuris Canonici Licentiatus)
KU Leuven

Uitbreiden en aanvullen van verworven basisvaardigheden uit de master in samenleving, recht en religie met een verder doorgedreven specifieke klemtoon op de verschillende kerkrechtelijke deelgebieden. Zowel onderzoek, vaktechnische en andere beschikbare bronnen raadplegen, analyseren en becommentariëren , en gevalsstudies met schriftelijke en mondelinge presentaties, worden daarom ingebouwd in het programma. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in het notariaat
KU Leuven

De student beschikt over een praktijkgerichte en wetenschappelijke kennis van de structuren, methodologie en systematiek van het Belgisch notariaat, alsook van zijn werking, inrichting en deontologie. De student beschikt over praktijkgerichte en wetenschappelijke kennis van de notarieel relevante aspecten van het privaatrecht, het vastgoedrecht, het rechtspersonenrecht, fiscaal recht, bijzondere delen van administratief recht en het internationaal privaatrecht, alsook de implicaties van het Europees en het internationaal recht op deze nationale rechtstakken. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in het vennootschapsrecht
KU Leuven

De klemtoon in de master in het vennootschapsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid ligt op de grondige uitdieping van het vennootschapsrecht in combinatie met een brede kennis van het ondernemingsrecht in het algemeen. We streven diepgang na: alle facetten van het vennootschapsrecht komen ter sprake, evenals de diepere grondslagen uit het verbintenissen- en het contractenrecht. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
KU Leuven
Master in samenleving, recht en religie
KU Leuven

Uitbreiden en aanvullen van de basisvaardigheden verworven tijdens de studie van ten minste een bachelor rechten en/of bachelor theologie/godsdienstwetenschappen of andere opleiding tot een meer gespecialiseerde benadering van recht, religie en maatschappij. Daarin zal zowel de wederzijdse beïnvloeding van maatschappelijke structuren met hun specifieke wetten als de kerkrechtelijke structuren en verordeningen met hun eigen wetmatigheden, een studieobject vormen. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master of Canon Law (Iuris Canonici Licentiatus)
KU Leuven

A key objective of the programme is to study the seven books in the Code of Canon Law (CIC/83) in depth. Students also receive training in the various disciplines indicated in the 'Novo Codice' decree issued by the Congregation for Catholic Education. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master of Criminology
KU Leuven

Goals: - the criminological program provides an appealing specialized, European and internationally oriented and research-based study of crime and the way of dealing with it as well as the study of the processes of (de)criminalization - to optimize methodological skills and attitudes in order to make autonomous constructive and high standing contributions to the field as well as further research possible - an international and comparative approach has been highlighted in the Master program, bearing in mind however the characteristic Belgian situation Final terms: Knowledge: The graduates need 1) to obtain specialized and more in-depth theoretical insights into the criminology; 2) to know facts concerning the developments and (the possible solutions for) problems in policy and practice of institutions that are involved in dealing with criminality. 3) to have specialized knowledge of recent developments in the field of methodology that allows to examine the problems from a point of legal and empirical-criminological view. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master of European Social Security
KU Leuven

The programme is a specialised, research-based education, dealing with the area of social security in its broadest sense. It provides the students with an in-depth study of social protection from a legal, economic, sociological and administrative perspective, confronting the students with the most recent research and several national backgrounds, thus stimulating individual reflection. Meer informatie
WO Duaal Open inschrijving Diploma Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
KU Leuven
Master of Law
KU Leuven

In this Master program we provide students with both a comprehensive and deepened knowledge of European or International law. In doing so the knowledge and reflective capacities acquired in the national Bachelor of Law programme, wherever followed in the world, are put in a specific transnational perspective, allowing the student in turn to get a better understanding also of his national legal context. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master of Laws (LLM)
KU Leuven

The LL.M. Meer informatie
WO Duaal Diploma Meer dan €4550

Gratis brochure
KU Leuven
Master of Laws in Energy and Environmental Law
KU Leuven

The programme aims to deliver experts in the fields of energy and environmental law, as well as keeping existing experts in the sector up to date. Energy law and environmental law are booming areas of legal practice, of academic research, as well as of societal importance. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master of Society, Law and Religion
KU Leuven

Developing the acquired basic skills in at least bachelor of law and/or bachelor of theology, to a more specialist complex canonical level, where research, consultancy skills, communication skills as well as other social elements are stimulated. Foreign guest professor, enjoying worldwide fame in their area, participate in the programme. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Beschrijving

Juridische opleidingen en cursussen voor professionals

Er zijn talloze juridische opleidingen. Maar welke is de juiste voor u? Millian.nl biedt u dit overzicht van gerenommeerde opleidingsinstituten en de mogelijkheden die zij u bieden. Of u nu in het bedrijfsleven werkzaam bent of bij de overheid: uw juridische achtergrond kan altijd worden aangescherpt met de nieuwste inzichten. Actuele kennis van het recht zal uw positie op de arbeidsmarkt verstevigen en u een breder inzicht geven in de complexiteit van dit vakgebied. Europese en internationale regelgeving is immers voortdurend in beweging.

Juridische opleidingen in verschillende vakgebieden

Op Millian.nl vindt u diverse juridische opleidingen in diverse vakgebieden zoals ICT recht, arbeidsrecht, huurrecht en ambtenarenrecht. Alle opleidingen en cursussen worden aangeboden in heel Nederland zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht. Op Master, Post HBO en HBO niveau in voltijd en deeltijd.