Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 24 resultaten gevondenDepartement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht
Coaching en Consulting in Context
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht

De nieuwe editie van het executive programma Coaching en Consulting in Context biedt kennis en kunde, theorie en praktijk van het werken met onbewuste dynamiek in organisaties.De opleiding heeft een duur van ruim twee jaar. Meer informatie
WO Part-time Incompany Open inschrijving Certificaat Meer dan €4550

Gratis brochure
Tias School for Business and Society
Executive Master of Management in Education (MME)
Tias School for Business and Society

Bent u directeur of manager in de onderwijssector en wilt u zich persoonlijk en professioneel verder ontwikkelen.Met het Executive Master of Management in Education programma van TIAS verbreedt en verdiept u uw kennis en vergroot u uw leiderschapskwaliteiten. Meer informatie
WO Part-time Tussen de €450 en €1350
Netherlands Business Academy
MBA voor schoolleiders
Netherlands Business Academy

Geaccrediteerde MBA Veel schoolleiders hebben in het dynamische heden behoefte aan een geschikt kompas voor de toekomst. Deze Master in Business Administration, speciaal gericht op schoolleiders, voorziet in die behoefte. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Diploma Meer dan €4550

Gratis brochure
Christelijke Hogeschool Ede
Master Contextuele Benadering in het (basis)onderwijs
Christelijke Hogeschool Ede

Kinderen en ouders gedragen zich regelmatig onnavolgbaar. Aan jou de uitdaging om de verborgen beweegredenen te achterhalen. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Diploma Meer dan €4550

Gratis brochure
Christelijke Hogeschool Ede
Master Educational Leadership
Christelijke Hogeschool Ede

Leidinggeven op school gaat jou goed af. Maar van binnen kriebelt het. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Diploma Meer dan €4550

Gratis brochure
Hanzehogeschool Groningen
Master Kunsteducatie
Hanzehogeschool Groningen

Master Kunsteducatie, Hanzehogeschool Groningen & NHL Hogeschool Ontwikkelingen in het kunsteducatieve veld zijn complex, uitdagend en soms tegenstrijdig. Het is voor de professional in dit werkveld daarom steeds belangrijker om een heldere visie te ontwikkelen en eigen artistiek-educatief handelen te onderzoeken. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Diploma Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Hogeschool van Amsterdam
Master Leraar Algemene Economie
Hogeschool van Amsterdam

.. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700
Hogeschool van Amsterdam
Master Leraar Engels
Hogeschool van Amsterdam

.. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700
Hogeschool van Amsterdam
Master Leraar Frans
Hogeschool van Amsterdam

.. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700
Hogeschool van Amsterdam
Master Leraar Geschiedenis
Hogeschool van Amsterdam

.. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700
Christelijke Hogeschool Ede
Master Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing
Christelijke Hogeschool Ede

Met jongeren nadenken over godsdienst en levensbeschouwing. Dat is elke dag uitdagend. Meer informatie
WO Part-time Diploma

Gratis brochure
Hogeschool van Amsterdam
Master Leraar Nederlands
Hogeschool van Amsterdam

.. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700
Hogeschool van Amsterdam
Master Leraar Wiskunde
Hogeschool van Amsterdam

.. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700
Christelijke Hogeschool Ede
Master Leren en Innoveren
Christelijke Hogeschool Ede

Jouw school mag steeds meer zélf het onderwijsbeleid bepalen. Heb jij daar ideeën over. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Diploma Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Open Universiteit
Master Onderwijswetenschappen
Open Universiteit

De master Onderwijswetenschappen biedt integratie van kennis, inzicht en vaardigheden. Als afgestudeerde bent u opgewassen tegen de veranderingen die u tegenkomt in alle soorten en lagen van onderwijs, maar bijvoorbeeld ook op de HRM-afdelingen bij bedrijven. Meer informatie
WO Diploma
Hogeschool van Amsterdam
Master Pedagogiek
Hogeschool van Amsterdam

.. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700
KU Leuven
Master in de educatieve studies
KU Leuven

De hoofddoelstelling van de opleiding is studenten zonder vooropleiding in de pedagogische wetenschappen een professionele vorming te geven met het oog op een loopbaan in het middenkader van onderwijs-, opvoedings- en vormingsinstellingen en studenten een verdiepende kennis te bieden in één of meerdere deeldomeinen van de pedagogische wetenschap. Op het einde van de opleiding beschikt de student over: een basiskennis en -inzicht van de wetenschappelijke benaderingen van opvoedings- en vormingsmodellen en de relatie daartussen; vooronderstellingen die het denken over mens en maatschapppij beïnvloeden; methodologie gericht op het definiëren, situeren en oplossen van pedagogische problemen; ethische aspecten van wetenschaps- en beroepsuitoefening, relevante ontwikkelingen in het onderzoeks- en werkveld; vaardigheid op vlak van de analyse van praktische en theoretische probleemstellingen vanuit onderwijspedagogisch perspectief; van het uitvoeren en evalueren van wetenschappelijk onderzoek; van het gebruik en/of het ontwerpen van instrumenten voor het optimaliseren van praktijksituaties; van de kritische reflectie op inhoud en aanpak van praktijkinterventies; van het koppelen van theoretische inzichten aan praktijkhandelen; van het begeleiden en ontwikkelen van innovaties; specifieke kennis en vaardigheid op het vlak van onderwijs- en schoolbeleid; schoolleiding en -management, onderwijsvernieuwing, vak- en opleidingsdidactiek, instructiepsychologie en -technologie, inclusief onderwijs, professionele en permanente vorming, gezinspedagogisch advies. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de pedagogische wetenschappen
KU Leuven

De hoofddoelstelling van de opleiding is de student een verdiepende kennis te bieden in een of meerdere deeldomeinen van de pedagogische wetenschappen en toe te rusten om pedagogische praktijken op (wetenschappelijk) verantwoorde wijze mee vorm te geven. De opleiding schept ook de voorwaarden voor het ontwikkelen van kritische onderzoekscapaciteiten en een aandachtige pedagogische houding. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de psychologie
KU Leuven

Algemene doelstellingen 1. Studenten hebben een gevorderde kennis van de basisdisciplines van de psychologie evenals een diepgaande vorming in een van haar specialisatiedomeinen en de daarvoor relevante kennisdomeinen. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de statistiek
KU Leuven

De opleiding beoogt een brede opleiding aan te bieden in de statistiek, op een degelijk wetenschappelijk niveau en gericht op een aantal specifieke toepassingsgebieden: de biomedische statistiek, de statistiek zoals gebruikt in de sociale, gedrags- en pedagogische wetenschappen of in een zakelijke of overheidsomgeving en de industriële statistiek. Daarnaast is er een methodologische en een onderwijsgerichte optie. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master of Educational Studies
KU Leuven

The main objective of the programme is to encourage a profound knowledge and a deep understanding based on scientific educational research for those people who have already obtained a professional or academic degree and strive for a career in the field of education. The programme offers a thorough understanding of educational models and insights in methodology, pedagogy and education to define educational issues and create learning environments to support and optimise the educational development of people (from early years to adulthood). Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool van Amsterdam
Master professioneel Meesterschap
Hogeschool van Amsterdam

.. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Meer dan €4550
Rijksuniversiteit Groningen
Postmaster Lerarenopleiding
Rijksuniversiteit Groningen

Postmaster Lerarenopleiding van Rijksuniversiteit Groningen. Meer informatie
WO Full-time Open inschrijving
Rijksuniversiteit Groningen
Postmaster Orthopedagogiek
Rijksuniversiteit Groningen

Postmaster Orthopedagogiek van Rijksuniversiteit Groningen. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Meer dan €4550
Beschrijving

Opleidingen en cursussen in het onderwijs

Hier treft u opleidingen en cursussen aan die gericht zijn op breed maatschappelijk functioneren uitsluitend voor professionals die zich naast hun baan verder willen ontwikkelen in het onderwijs. Wilt u uw didactische vaardigheden aanscherpen met een training, een cursus volgen om een perfecte workshop te geven of uw onderwijsbevoegdheid halen. In het Millian.nl overzicht Educatie en Pedagogiek vindt u de opleidingsinstituten die u kunnen helpen uw doelen te verwezelijken in het onderwijs.

Opleidingen, cursussen en bijscholingstrajecten op elk niveau

Het overzicht bestaat uit opleidingen en cursussen zoals diverse lerarenopleiding, remedial teaching, coaching, begeleidingskunde en pedagogiek. Ook vindt u diverse na- en bijscholingstrajecten voor docenten die al geruime tijd voor de klas staan. Alle opleidingen en cursussen worden gegeven op Master-, Post HBO en HBO niveau. Vergelijk op deeltijd/voltijd, tijdsduur en kosten.