Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 31 resultaten gevondenAmsterdam Business School
Executive Internal Auditing Programme
Amsterdam Business School

In veel organisaties staat het 'in control'-vraagstuk hoog op de agenda van het management. Het toezicht op hun functioneren neemt toe en dat heeft consequenties voor de kwaliteit van bestuur en beheersing. Meer informatie
WO Part-time Incompany Open inschrijving Diploma Meer dan €4550

Gratis brochure
Antwerp Management School
Executive Master in het Publiek Management (MPM)
Antwerp Management School

De enige master na masteropleiding in Vlaanderen in publiek management voor ervaren overheidsprofessionals. U verwerft een grondig inzicht in de diverse aspecten van overheidsmanagement, maakt kennis met de meest actuele onderzoeksbevindingen, kunt uw eigen ervaringen toetsen aan de theorie en aan de ervaringen van anderen, en ontwikkelt uw leiderschapsskills. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Diploma Meer dan €4550
Antwerp Management School
Executive Master of IT Governance and Assurance (MITGA)
Antwerp Management School

Both large and small organizations are looking for IT governance and assurance professionals, who can understand, establish and evaluate the leadership, organizational structures and processes that ensure that IT sustains and extends the enterprise's strategies and objectives. This master program provides IT professionals with all necessary insights to realize business benefits out of IT enabled innovation and to manage IT related business risks. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Diploma Meer dan €4550
Nijmegen School of Management
Geography, Planning and Environment - Conflicts, Territories, and Identities
Nijmegen School of Management

In recent years the world has seen many violent conflicts, ranging from the former Yugoslavia, Congo, Afghanistan to Iraq. Many of the violent conflicts are nowadays fought over issues as identity, territory or resources (e. Meer informatie
WO Open inschrijving Diploma Tussen de €1350 en €2700
Nijmegen School of Management
Geography, Planning and Environment - Economic Geography
Nijmegen School of Management

Description In this master specialisation you will study the role of regions as locations for economic activities. Especially with increased competition an optimal interaction between economic activities and the local environment is essential. Meer informatie
WO Open inschrijving Diploma
Nijmegen School of Management
Geography, Planning and Environment - Europe: Borders, Identities and Governance
Nijmegen School of Management

Description Rather than withering away under the impact of globalisation, borders have become privileged sites today for investigating the contemporary transformation of European governance, sovereignty, territory and identit(ies). The masters specialisation Europe: Borders, Identities and Governance will focus on b/ordering processes occurring within Europe’s internal cross-border regions (or Euregions), taking into account the context of shifts in state sovereignty, territoriality, and cultural identity in Europe’s borderlands. Meer informatie
WO Open inschrijving Diploma
Nijmegen School of Management
Geography, Planning and Environment - European Spatial and Environmental planning (ESEP)
Nijmegen School of Management

This specialisation is a collaboration between the Master of Spatial Planning and the Master of the Political Sciences of the Environmental, and it taught by lecturers from both groups. The European Union (EU) plays an increasingly important role for spatial and environmental policies at all levels of scale. Meer informatie
WO Open inschrijving Diploma
Nijmegen School of Management
Geography, Planning and Environment - Globalisation, Migration and Development
Nijmegen School of Management

Description You will study various dimensions and aspects of globalisation, notably as this relates to socio-economic and spatial development for different parts of the world, the Global South in particular. Core issues on which this master specialisation will focus include: changing relationships of global and local societies through the rise of new social and spatial inequalities brought about by global processes, migration and mobility and the emergence of transnational identities versus local interpretations in so-called multicultural societies. Meer informatie
WO Open inschrijving Diploma
Nijmegen School of Management
Geography, Planning and Environment - Urban and Cultural Geography
Nijmegen School of Management

Description Cities are the vibrant and dynamic focal points of today’s society. These diverse agglomerations of people, companies and organisations are both locations for innovation and for conflict. Meer informatie
WO Open inschrijving Diploma
Wagner Group
Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders
Wagner Group

Een actueel vertrekpunt Tijdens de opleiding komen alle kennis- en competentiegebieden aan de orde die van belang zijn voor goed toezicht. Het perspectief ligt bij de commissaris / toezichthouder. Meer informatie
WO Part-time Incompany Open inschrijving Certificaat Meer dan €4550

Gratis brochure
Erasmus Academie BV
Ketenregie
Erasmus Academie BV

Bewust en strategisch kunnen interveniëren in dynamische ketens en netwerken; dat is het doel van de Leergang Ketenregie. Steeds meer mensen hebben de verantwoordelijkheid om maatschappelijke opgaven aan te pakken met anderen waar zij geen directe leiding over hebben, aangezien zij in dienst zijn bij andere organisaties. Meer informatie
WO Part-time Incompany Open inschrijving Certificaat Meer dan €4550

Gratis brochure
AOG School of Management
MSc/drs. Bedrijfskunde
AOG School of Management

Een stevig fundament voor een boeiende en veelbelovende carrière. Wetenschappelijke kennis en inzichten als aanvulling op uw praktijkervaring. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Diploma Meer dan €4550
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht
Master Bestuur en Beleid voor professionals (MSc)
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht

Werken in een organisatie met een publieke functie stelt bijzondere eisen aan professionals. Of zij nu vanuit een inhoudelijke deskundigheid op een specifiek terrein werken waar het beleid ontwikkeld wordt, of vanuit een bestuurskundige of management achtergrond verantwoordelijk zijn voor een organisatie in de publieke sector, zij moeten van veel markten thuis zijn. Meer informatie
WO Part-time Incompany Open inschrijving Diploma Meer dan €4550

Gratis brochure
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht
Master Organisatie, Cultuur en Management (MSc)
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht

Het geaccrediteerde masterprogramma Organisatie, Cultuur en Management (OCM) concentreert zich op de rol die cultuur en macht in organisaties spelen. Theoretische kennis en praktijkervaring van de deelnemers worden gedurende de twee opleidingsjaren steeds met elkaar verbonden. Meer informatie
WO Part-time Incompany Open inschrijving Diploma Meer dan €4550

Gratis brochure
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht
Master Strategisch Management in de Non-profit sector (MSc)
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht

Het maken van strategische keuzen en het varen van een eigen koers in de rol als leidinggevende staan centraal in deze USBO (27ste) tweejarige geaccrediteerde masteropleiding. Door reflectie op eigen denken en handelen worden theoretische concepten, visies en kaders in relatie met de eigen praktijksituatie gebracht. Meer informatie
WO Part-time Incompany Open inschrijving Diploma Meer dan €4550

Gratis brochure
Nijmegen School of Management
Master in Public Administration: Our English-language master programme specializations
Nijmegen School of Management

Focus Public administration is changing. Transnational institutions such as the UN, the EU, the World Bank and the IMF have grown in importance. Meer informatie
WO Open inschrijving Diploma
KU Leuven
Master in de Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven
KU Leuven

Het programma laat de studenten Europa bestuderen als een transnationale gemeenschap die in voortdurende interactie staat met andere regio's. Het doet dit door vakken te organiseren waarin diepgaande kennis over het functioneren van Europa, zowel in de hedendaagse wereld als vanuit een historisch perspectief, opgebouwd wordt. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de beleidseconomie
KU Leuven

De hoofddoelstelling van de opleiding is de student die geen economische basisopleiding heeft gehad economisch mondig te maken, door het bijbrengen van economische inzichten en vaardigheden waardoor de student in zijn toekomstig beroepsleven actief en constructief kan participeren aan discussies omtrent economische problemen. Op het einde van de opleiding beschikt de student : naast een inzicht in de eigen academische basisdiscipline over een brede en algemene scholing in de economie als wetenschapsdomein; over de deskundigheid om met de kennis van zijn basisdiscipline en het bijkomend verworven analysekader kritisch mee te denken over beleidsgerichte economische problemen; over de kunde om op zelfstandige en wetenschappelijk verantwoorde wijze om te gaan met vragen over het economisch functioneren: vragen leren stellen, eigen en aangereikte vragen leren analyseren, vragen gericht leren aanpakken, inbegrepen passende interventies als die aangewezen blijken; over de nodige vaardigheden op het vlak van adequate communicatie- en rapporteringsvaardigheden. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de culturele studies
KU Leuven

De opleiding is een interdisciplinaire opleiding die zich tot doel stelt door middel van zowel theoretische als praktische componenten de student voor te bereiden op diverse functies binnen het culturele veld (culturele werking, publicistiek, media, podium- en andere sectoren), in het bijzonder op beleidsfuncties. Op het einde van de opleiding beschikt de student over: grondige kennis van de structuur van de culturele sector in Vlaanderen; de bekwaamheid tot integratie in de werking van een culturele instelling of organisatie; kennis van de de hedendaagse opvattingen en debatten rond het begrip cultuur; de bekwaamheid tot het schrijven van een individueel onderzoeksrapport; een wetenschappelijke attitude tegenover de belangrijkste methodologieën binnen het veld van de cultuurwetenschappen. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de vergelijkende en internationale politiek
KU Leuven

De opleiding beoogt een doorgedreven ontwikkeling van de vaardigheden die nodig zijn voor de analyse van en de kennisontwikkeling over het politieke bestel en de politieke besluitvorming, met nadruk op de comparatieve benadering. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de verdere verdieping van de kennis en het inzicht in de politieke structuren en processen die betrekking hebben op macht, gezag, orde en conflict. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in het overheidsmanagement en -beleid
KU Leuven

Doelstellingen Deze masteropleiding wil competente bestuurs- en beleidskundigen afleveren die in staat zijn de werking van de publieke sector te analyseren en te doorgronden. Hiervoor is er behoefte aan een sterke theoretische bagage en methodologische kennis. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master of European Politics and Policies
KU Leuven

Objectives The programme aims to familiarise the students with the tools of comparative public policy analysis, focusing on the comparative analysis of political processes and policy formulation and implementation in the European context. It primarily examines the policy process on the national level and on the level of the European Union, taking into account all relevant institutions and policies at state and sub-state levels. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
KU Leuven
Master of European Studies: Transnational and Global Perspectives
KU Leuven

The programme engages students to study Europe as a transnational community in constant interaction with other world regions. Its courses develop in-depth knowledge about the functioning of Europe both in the contemporary world and from a historical perspective. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht - Centre for Business & Management
Master of Project Management
Hogeschool Utrecht - Centre for Business & Management

De opleiding Master of Project Management bereidt in projecten werkzame professionals voor op deze uitdaging. De opleiding is een belangrijke stap in de ontwikkeling van projectmanagement als 'vak'. Meer informatie
WO Part-time Diploma

Gratis brochure
Beschrijving

Opleidingen en trainingen Openbaar Bestuur

Bent u betrokken met de maatschappij of wilt u worden opgeleid als beleidsmedewerker bij de overheid?
Hier vindt u Bestuur, Beleid en Overheid opleidingen en cursussen die u van de laatste inzichten op de hoogte kunnen brengen. onontbeerlijk voor professionals bij de overheid, in het bedrijfsleven of in semi-overheidsinstanties. U kunt hierbij denken aan OR trainingen voor bestuurders,opleidingen bestuurskunde en opleidingen voor beleidsadviseurs.

Bestuur en Maatschappij

Millian.nl biedt u een overzicht van uitdagende en vernieuwende opleidingen, cursussen en masterclasses waarin altijd een brug wordt geslagen tussen bestuur en maatschappij. Vergelijk het opleidingsaanbod en geef uw carriere een nieuwe impuls. Master, Post HBO en HBO niveau.