Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 131 resultaten gevondenFontys Hogescholen
Logopedie: Autisme, Logopedische interventie
Fontys Hogescholen

Logopedisten zouden een prominentere rol moeten nemen als het gaat om interventie bij mensen met autisme (ASS, autisme spectrum stoornissen). Problemen in de sociale interactie en communicatie zijn twee van de drie gedragskenmerken van autisme. Meer informatie
Post-HBO Open inschrijving Certificaat Tussen de €450 en €1350
Fontys Hogescholen
Logopedie: Communicatieve Taaltherapie voor kinderen met een taalniveau vanaf 6 jaar
Fontys Hogescholen

Kinderen met een taalniveau vanaf 6 jaar leren steeds meer om gesprekken buiten het hier-en-nu te voeren met een meer abstracte woordenschat. Bij het vertellen van verhalen of eigen ervaringen moet het kind veel meer rekening houden met de voorkennis van de gesprekspartner. Meer informatie
Post-HBO Open inschrijving Bewijs van deelname Tussen de €450 en €1350
Fontys Hogescholen
Logopedie: Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar
Fontys Hogescholen

Kinderen in de taalleeftijd tussen 2 en 6 jaar laten een heel divers beeld zien. Het is vaak zeer complex om de aard en ernst van het taalprobleem in kaart te brengen. Meer informatie
Post-HBO Open inschrijving Bewijs van deelname Tussen de €450 en €1350
Fontys Hogescholen
Logopedie: Denkstimulerende gesprekstechniek volgens Marion Blank.
Fontys Hogescholen

Het komt steeds vaker voor dat de logopedist met een kind kookt, knutselt, kegelt of picknickt. Waarschijnlijk werkt deze logopedist dan met de Gespreksmethode van Marion Blank. Meer informatie
Post-HBO Open inschrijving Bewijs van deelname Tussen de €450 en €1350
Fontys Hogescholen
Logopedie: Estill Voice Training (EVTS) - Level One
Fontys Hogescholen

Omschrijving Ben je een logopedist of stemtherapeut en ben je op zoek naar effectieve methoden en oefeningen om stemproblemen op te lossen. Wil je spieren en spiergroepen die ten grondslag liggen aan de fonatie bewust - en zo nodig afzonderlijk- leren gebruiken en inzetten, om cliënten nog beter te kunnen helpen. Meer informatie
Post-HBO Open inschrijving Tussen de €450 en €1350
Fontys Hogescholen
Logopedie: Neurolinguïstisch programmeren voor paramedici
Fontys Hogescholen

Elke succesvolle therapie heeft te maken met gedragsveranderingsprocessen. Hoe motiveren we onze cliënten/patiënten om met dit veranderingsproces aan de gang te gaan en te blijven. Meer informatie
Post-HBO Part-time Open inschrijving Diploma Tussen de €450 en €1350
Fontys Hogescholen
Logopedie: PROMPT 1, Introductie techniek
Fontys Hogescholen

De workshop PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) biedt een tactiel kinetische benadering voor spraakstoornissen. Met PROMPT helpt de logopedist de patiënt met het vormen van de bewegingspatronen van de spraakklanken door het manipuleren van de gewenste spiergroepen en localisaties. Meer informatie
Post-HBO Open inschrijving Bewijs van deelname Tussen de €450 en €1350
Fontys Hogescholen
Logopedie: PROMPT, Bridging technique to intervention
Fontys Hogescholen

Deze vervolgcursus is uitsluitend toegankelijk voor logopedisten die de workshop PROMPT: Introduction to technique reeds hebben gevolgd. De cursus wordt gegeven in het Nederlands. Meer informatie
Post-HBO Open inschrijving Bewijs van deelname Tussen de €450 en €1350
Fontys Hogescholen
Logopedie: Stemtherapie bij beroepssprekers
Fontys Hogescholen

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. De stemproblematiek van de beroepssprekers 2. Meer informatie
Post-HBO Open inschrijving Certificaat Tussen de €450 en €1350
Fontys Hogescholen
Logopedie: Video-interactiebegeleiding Logopedie (VIB-L), Introductiecursus
Fontys Hogescholen

Ouderbegeleiding en coaching van groepsleiding/leerkrachten heeft een belangrijke plaats in de logopedische interventie bij kinderen en volwassen met communicatieve problemen. In de praktijk blijken adviezen voor sommige ouders en andere professionals te abstract, of soms lijkt de stap van de therapie naar de concrete toepassing in de thuis- school- of werksituatie te groot. Meer informatie
Post-HBO Open inschrijving Tussen de €450 en €1350
Fontys Hogescholen
Logopedie: Video-interactiebegeleiding Logopedie (VIB-L): Supervisie I
Fontys Hogescholen

Omschrijving Vervolgtraject op de VIB-L Introductiecursus. Trajectbegeleiding in kleine groepen aan de hand van videomateriaal en leervragen uit uw eigen werksituatie. Meer informatie
Post-HBO Open inschrijving Certificaat Tussen de €450 en €1350
Fontys Hogescholen
Logopedie: Video-interactiebegeleiding Logopedie (VIB-L): Supervisietraject II
Fontys Hogescholen

Omschrijving Vervolgtraject op VIB-L supervisietraject I. Trajectbegeleiding in kleine groepen aan de hand van videomateriaal en leervragen uit uw eigen werksituatie. Meer informatie
Post-HBO Open inschrijving Certificaat Tussen de €450 en €1350
Pro Education
Logopedische Interventies bij Lees- en/of Spellingproblemen
Pro Education

Samenvatting Deze actuele cursus is speciaal ontwikkeld voor logopedisten die (willen) werken met cliënten met lees- en/of spellingproblemen. Omschrijving Lees- en/ of spellingproblemen kunnen grote gevolgen hebben voor de sociaal-emotionele en didactische ontwikkeling van het kind. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Scheidegger Opleidingen
MBO Budgetcoaching en Maatschappelijke Dienstverlening
Scheidegger Opleidingen

Samenvatting Als je je wilt ontwikkelen tot budgetcoach met kennis van sociaal-maatschappelijke problemen, dan is deze opleiding een uitstekende keuze. Jij wilt mensen graag helpen met hun problemen, financieel en maatschappelijk. Meer informatie
MBO Part-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
MBO Medische Basiskennis
NCOI Opleidingen

Samenvatting U bent werkzaam in de gezondheidszorg en u wilt uw medische basiskennis ontwikkelen of opfrissen. Of u heeft interesse in de werking van het menselijk lichaam en wilt medische basiskennis ontwikkelen. Meer informatie
MBO Part-time Open inschrijving Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Scheidegger Opleidingen
MBO Medische Terminologie en Administratie
Scheidegger Opleidingen

Samenvatting Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor iedereen die een onmisbare schakelpositie in de zorg wil innemen en dit wil bereiken door praktische en gedegen kennis en vaardigheden op te doen op het gebied van medische administratie en ondersteuning. Omschrijving Ben je secretaresse en wil je een overstap maken naar de medische wereld. Meer informatie
MBO Part-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Scheidegger Opleidingen
MBO Schuldhulpverlening
Scheidegger Opleidingen

Samenvatting Deze opleiding is ontwikkeld voor iedereen die graag aan de slag wil als schuldhulpverlener. Je kunt gaan werken bij gemeenten, kredietbanken, financiële adviesbureaus en detacheringsorganisaties. Meer informatie
MBO Part-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
MBO Verpleegtechnische Handelingen
NCOI Opleidingen

Samenvatting U wilt verpleegtechnische handelingen uit kunnen voeren, rekening houdend met de geldende wettelijke kaders, richtlijnen en protocollen. U bent werkzaam in de gezondheidszorg en u wilt uw basisvaardigheden ontwikkelen of opfrissen. Meer informatie
MBO Part-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Breederode Hogeschool
Maak werk van de werkplek
Breederode Hogeschool

Cursus Maak werk van de werkplek van Breederode Hogeschool.. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350
Universiteit Hasselt
Management in de Sociale Economie
Universiteit Hasselt

De sector van de sociale economie is in volle ontwikkeling. De nood aan professioneel management is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Meer informatie
WO Open inschrijving Bewijs van deelname Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
SBO - Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Mobile Healthcare Congres & iZone
SBO - Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

Mobile Healthcare mHealth: zorgdiensten en zorginformatie via een mobiel apparaat om de kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg te verbeteren. De toenemende vraag naar zorg-op-maat en de roep om meer patiënt empowerment vragen om structurele paradigma verschuivingen in de zorg. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Leiden - Centrum Bioscience en Diagnostiek
Motiverende gespreksvoering (in Zorg en Welzijn)
Hogeschool Leiden - Centrum Bioscience en Diagnostiek

Hulpverleners werken vaak met cliënten die belangrijke veranderingen in hun gedrag moeten doorvoeren. Deze cliënten hebben zelf veelal een belangrijk aandeel in hun behandeling. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Omgaan met clienten met psychische kwetsbaarheid | 3-daagse Leergang
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

Door het volgen van de leergang leert u: Theoretische kennis van de sociale psychiatrie ten aanzien van cliënten met GGZ-problematiek vergroten Taxeren van en reflecteren op de problemen van cliënten met deze problematiek Vaardigheden vergroten om op professionele wijze om te gaan met de doelgroep Op respectvolle wijze aan te sluiten bij vraagstukken van de doelgroep Kijken en betrekken vanuit de context/omgeving van de cliënt Andere manier van werken gevraagd, vanuit de context van de cliënt Dit is een nieuw perspectief, dat om een nieuwe en andere manier van werken vraagt. Dit vraagt ook, meer als voorheen, om te werken vanuit de context van de cliënt: de situatie waar de cliënt woont, leeft en werkt. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Pro Education
Oncologie en Ergotherapie
Pro Education

Samenvatting Deze praktische cursus is speciaal ontwikkeld voor ergotherapeuten die werken met oncologiecliënten in de curatieve, herstel-, palliatieve en/of terminale fase, zowel vanuit een zorginstelling als vanuit een eigen praktijk. Omschrijving De verwachting is dat het aantal cliënten waarbij kanker wordt geconstateerd de komende jaren flink zal toenemen. Meer informatie
Part-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Leiden - Centrum Bioscience en Diagnostiek
Oncorevalidatie (standaard beweeginterventies / beweegprogramma's)
Hogeschool Leiden - Centrum Bioscience en Diagnostiek

Oncorevalidatie is gericht op volwassenen die in opzet curatief behandeld zijn voor een oncologische aandoening. Zij hebben de primaire fase van de behandeling afgerond en zijn bezig met herstel. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350