Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 237 resultaten gevondenHogeschool Utrecht
Leraar Spaans tweedegraads
Hogeschool Utrecht

Spaans is een wereldtaal. Een taal die door miljoenen mensen in Spanje, in Zuid- en Midden-Amerika en in het zuiden van de Verenigde Staten van Amerika wordt gesproken. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
MBO Correct Nederlands
NCOI Opleidingen

Samenvatting Deze opleiding is geschikt voor iedereen die wel eens documenten, rapporten of e-mails moet schrijven in het Nederlands en soms twijfelt over de juiste spelling (d’s en t’s, aan elkaar of los, hoofdletters of kleine letters, punt of komma, enzovoort). Omschrijving Schrijft u geregeld korte teksten op uw werk. Meer informatie
MBO Part-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
PCI Languages
Mandarijn-Chinees als tweede taal
PCI Languages

Mandarijn-Chinees als tweede taal is ontwikkeld om u snel Mandarijn-Chinees te leren, of het nu om professionele of persoonlijke redenen is. Door gebruik te maken van ons maatwerksysteem leert u Mandarijn-Chinees dat precies aansluit bij uw vaardigheid. Meer informatie
MBO Part-time Incompany Open inschrijving Certificaat Minder dan €450

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Master Leraar Duits
Hogeschool Utrecht

Als leraar wekt u bij leerlingen de belangstelling op voor Duitse taal en cultuur. U motiveert, inspireert en helpt hen de wereld om hen heen te ontdekken en met plezier kennis over actualiteit, de taal en de cultuur van het buurland te verkrijgen. Meer informatie
Part-time Open inschrijving

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Master Leraar Engels
Hogeschool Utrecht

Als leraar brengt u leerlingen belangstelling voor de Engelse taal en cultuur bij. U motiveert, inspireert en helpt hen ontdekken. Meer informatie
Part-time Open inschrijving

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Master Leraar Frans
Hogeschool Utrecht

Als leraar brengt u leerlingen belangstelling voor de Franse taal en cultuur bij. U motiveert, inspireert en helpt hen ontdekken. Meer informatie
Part-time Open inschrijving

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Master Leraar Nederlands
Hogeschool Utrecht

Als leraar brengt u leerlingen dagelijks de liefde voor het Nederlands bij. U motiveert en inspireert hen tot mondige burgers en helpt hen de schoonheid van de taal te ontdekken. Meer informatie
Part-time Open inschrijving

Gratis brochure
KU Leuven
Master en langue et littérature françaises
KU Leuven

Le but principal de cette formation est l'étude scientifique de la linguistique et de la littérature françaises, tant dans leurs aspects fondamentaux que dans leurs aspects appliqués. L'objectif global est de former des étudiants qui, grâce à une connaissance et une maîtrise approfondies du français, sont capables de reconnaître et de situer les principaux axes de recherche littéraires ou linguistiques pertinents de manière autonome afin de pouvoir formuler et transmettre les connaissances acquises. Meer informatie
WO Full-time Open inschrijving Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de geschiedenis
KU Leuven

De master wil de algemene vorming van de historicus, met name op het gebied van de Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste Tijd academisch-wetenschappelijk aanvullen en verdiepen. Aansluitend bij eigen interesses opteert de student voor één van de aangeboden thematische opties. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de geschiedenis van de oudheid
KU Leuven

De master wil de algemene vorming van de historicus, met name op het gebied van de Oudheid (2000 v.Chr. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de kunstwetenschappen
KU Leuven

De hoofddoelstelling van de opleiding is de wetenschappelijke studie van , en inzicht in, al wat met West-Europese kunst verband houdt. De opleiding beoogt kunsthistorici te vormen die in staat zijn om zelfstandig de pertinente kunstwetenschappelijke problematiek te onderkennen en om de verworven inzichten te verwoorden en over te brengen. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de literatuurwetenschappen
KU Leuven

De opleiding beoogt de verschillende literatuurwetenschappelijke methoden (zoals behandeld op het niveau van bachelor en initiële master) uit te diepen en de deskundigheid ter zake te verhogen. Het programma bereidt de student voor op zelfstandig wetenschappelijk onderzoek, met nadruk op interdisciplinariteit. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de meertalige communicatie
KU Leuven

Afgestudeerde Masters of Arts in de meertalige communicatie beschikken over de volgende competenties: I. Algemene competenties 1. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de musicologie
KU Leuven

Deze opleiding heeft niet tot doel studenten voor te bereiden op een loopbaan als uitvoerend musicus. Zij moet wel leiden tot functies in het wetenschappelijk onderzoek, de culturele sector, het onderwijs enz. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de sociale en culturele antropologie
KU Leuven

1. Doelstellingen De sociale en culturele antropologie bestudeert door empirisch onderzoek de verschillen en gelijkenissen tussen culturen, en wil inzicht verschaffen in de historische, sociale, politieke, en culturele processen waaraan een samenleving hier of elders onderhevig is. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de taal- en letterkunde
KU Leuven

De hoofddoelstelling van de opleiding is de wetenschappelijke studie van de letterkunde en taalkunde gekoppeld aan één of twee talen en dit zowel in fundamentele als toegepaste aspecten. Hoofdaccent ligt op maior waar voor één taal de zowel de taal- als letterkunde wordt bestudeerd. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten
KU Leuven

De opleiding brengt gespecialiseerde kennis bij van één van de vier kerngebieden van het oude Nabije Oosten (Egypte/Syro-Mesopotamië/Syro-Palestina/Byzantium en Christelijk Oosten) en richt zich op het verdiepen van de kennis van taal en cultuur van het betrokken gebied, met een nadruk op archeologische, historische en socio-culturele verschijnselen.Dit geschiedt aan de hand van onderwijsactiviteiten die studenten op gevorderde wijze leren, informatie wetenschappelijk te analyseren en creatief uit te werken. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de taal- en regiostudies: arabistiek en islamkunde
KU Leuven

De opleiding heeft tot doel: o studenten aan te leren de academische vaardigheden op een geïntegreerde manier toe te passen in zelfstandig wetenschappelijk onderzoek (masterproef); o studenten te leren gespecialiseerde kennis van het vakgebied te situeren in een wetenschappelijke en socio-culturele context en deze kennis op een inzichtelijke manier toe te passen in diverse domeinen. Domeinspecifieke eindtermen o Grondige beheersing en kennis van en inzicht in de Arabische taal, zowel gesproken als geschreven, en een voortgezette kennis van het Klassiek Arabisch o Gespecialiseerde beheersing van wetenschappelijke methodologieën binnen de islamkunde o Gespecialiseerde kennis van en inzicht in de bestudeerde domeinen van de Arabo-islamitische kunst. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de taal- en regiostudies: japanologie
KU Leuven

De opleiding brengt een gespecialiseerde kennis bij van de Japanse taal en regio, in het bijzonder op het gebied van de Japanse geschiedenis, literatuur, recht of economie. Studenten leren op een gevorderde manier deze informatie wetenschappelijk te analyseren en creatief uit te werken . Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de taal- en regiostudies: sinologie
KU Leuven

De opleiding brengt een gespecialiseerde kennis bij van de Chinese taal en regio, in het bijzonder op het gebied van de Chinese filosofie, geschiedenis of economie. Studenten leren op een gevorderde manier deze informatie wetenschappelijk te analyseren en creatief uit te werken. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de taal- en regiostudies: slavistiek en Oost-Europakunde
KU Leuven

De hoofddoelstelling van de opleiding is het cultuurgebied van de Slavische landen en Oost-Europa te bestuderen in zijn totaliteit aan de hand van een grote verscheidenheid van disciplines. De opleiding heeft tot doel, met een bijzondere aandacht voor taal en cultuur van het gebied, de student op een gespecialiseerd niveau te brengen. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de taalkunde
KU Leuven

De hoofddoelstelling van de opleiding is de wetenschappelijke studie van de taalkunde in haar fundamentele en toegepaste aspecten. Hoofdaccent ligt op de theoretische en descriptief-vergelijkende taalkunde, de taaltechnologie en de educationele taalkunde (taalverwerving en -onderwijs). Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie
KU Leuven

Met het studieprogramma Master in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie beoogt de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen een verbredende initiële master aan te bieden aan studenten met bijzondere interesse voor het fenomeen religie, zoals dit in de diverse godsdiensten, religieuze bewegingen en tradities gestalte krijgt. Door middel van historische, thematische en vergelijkende analyses verwerven de studenten kennis van de wereldgodsdiensten en krijgen ze inzicht in de pluriforme wereld van de religies. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de westerse literatuur
KU Leuven

Doel van de opleiding is de student inzicht bij te brengen in het fenomeen "westerse literatuur", zowel in algemene zin (conceptuele, theoretische en historische kaders voor de studie van de "westerse literatuur") als vanuit een aantal specifieke deelgebieden of onderzoeksvragen van de literatuurstudie. De klemtoon ligt hierbij zowel op de grondige studie van taalspecifieke onderzoeksvragen en literaire corpora als op de studie van interacties tussen verschillende literaturen, talen en culturen. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in het tolken
KU Leuven

Afgestudeerde Masters of Arts in het tolken beschikken over de volgende competenties: I. Algemene competenties 1. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Beschrijving

Een vreemde taal leren

Het beheersen van een vreemde taal, of het aanscherpen van uw eigen taal, is een vaardigheid die u altijd van pas zal komen. Niet alleen kunt u gemakkelijker leren communiceren met anderstaligen of leren hoe u een perfecte beheersing van uw eigen taal tot stand brengt; u zult ook merken dat het verbeteren van uw taalvaardigheden uw brein traint. Millian heeft hier een overzicht voor u gemaakt van opleidingen die u deze verrijking kunnen bieden.

Taaltraining via Millian.nl

Op Millian.nl kunt u diverse taaltrainingen vinden en vergelijken. Deze taaltrainingen zijn geheel afgestemd op uw wensen en doelen. Of u nou op zoek bent naar een taaltraining Duits, Frans of Engels of dat u als professional op zoek bent naar een training die u helpt uw werk te vergemakkelijken zoals beter schrijven, zakelijk schrijven of creatief schrijven. Ook voor NT1 en NT2 kunt u op Millian.nl terecht.