Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 322 resultaten gevondenScheidegger Opleidingen
HBO Leergang Pedagogiek
Scheidegger Opleidingen

Samenvatting Je bent in het bezit van een erkend diploma op het gebied van hulpverlening (of wilt dit behalen) en je wilt kennis en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van pedagogiek en ontwikkelingspsychologie op HBO-niveau. Omschrijving Wil je werken in de jeugdhulpverlening, de jeugdzorg of in het (speciaal) onderwijs. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Scheidegger Opleidingen
HBO Leergang Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH)
Scheidegger Opleidingen

Samenvatting Je wilt je ontwikkelen op het gebied van sociaal pedagogische hulpverlening. Je wilt bijvoorbeeld werken in de jeugdzorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg of justitiële hulpverlening. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Scheidegger Opleidingen
HBO Loopbaancoach
Scheidegger Opleidingen

Samenvatting Wil je je op HBO-niveau ontwikkelen tot professioneel loopbaancoach. Dan is deze opleiding de juiste keuze. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Manager Kinderopvang
NCOI Opleidingen

Samenvatting U bent (aankomend) manager, teamleider of coördinator in de kinderopvang. U werkt bijvoorbeeld bij een kinderopvangorganisatie of u geeft direct leiding aan een kinderopvangvestiging. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Hogeschool iPabo
HBO Master Educational Needs (MEN)
Hogeschool iPabo

Het herkennen, erkennen en waarderen van diversiteit is het vertrekpunt van de (deeltijdopleiding) Master Educational Needs (EN). Passend onderwijzen en de uitdagingen die de problematieken van grootstedelijke omgevingen van de leraar vragen, krijgen ruimschoots aandacht. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700
NCOI Opleidingen
HBO Opleidingskunde
NCOI Opleidingen

Samenvatting Bent u werkzaam in het interessante veld van bedrijfsopleidingen of heeft u de ambitie zich daar verder in te ontwikkelen. Of wilt u meer inzicht krijgen in de manieren waarop u uw medewerker succesvol kunt opleiden. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Orthopedagogiek
NCOI Opleidingen

Samenvatting U wilt uw kennis en vaardigheden op het gebied van orthopedagogiek op HBO-niveau ontwikkelen. U houdt zich (professioneel) bezig met de begeleiding van kinderen bij leer- en opvoedingsproblemen of heeft de ambitie dit in de toekomst te doen. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Passend Onderwijs en Zorgverbreding
NCOI Opleidingen

Samenvatting Bent u (aankomend) leraar of leerkracht. Of werkt u met leerlingen met een leerbeperking en wilt u hun onderwijs beter inrichten. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Pedagogiek
NCOI Opleidingen

Samenvatting U wilt uw kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van pedagogiek naar een hoger niveau tillen. De opleiding is interessant voor bijvoorbeeld beleidsmedewerkers jeugdbeleid bij een gemeente, adviseurs voor onderwijsinstellingen, leerlingbegeleiders in het voortgezet onderwijs, opvoedingsvoorlichters of orthopedagogisch medewerkers. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Pedagogiek
NCOI Opleidingen

Samenvatting U wilt uw kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van pedagogiek naar een hoger niveau tillen. De opleiding is interessant voor bijvoorbeeld beleidsmedewerkers jeugdbeleid bij een gemeente, adviseurs voor onderwijsinstellingen, leerlingbegeleiders in het voortgezet onderwijs, opvoedingsvoorlichters of orthopedagogisch medewerkers. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Pedagogisch Werker Kinderopvang
NCOI Opleidingen

Samenvatting U bent een leid(st)er of medewerker met coördinerende taken in de kinderopvang en u wilt zich professioneel ontwikkelen op HBO-niveau. Omschrijving De kinderopvang vraagt om goed opgeleide professionals. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Scheidegger Opleidingen
HBO Remedial Teacher
Scheidegger Opleidingen

Samenvatting Het programma is bestemd voor iedereen die werkzaam is als coach of leerkracht en zich wil verdiepen of specialiseren in remedial teaching. Werken in het onderwijs is noodzakelijk om deze opleiding te kunnen volgen en het beroep uit te oefenen. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Schoolmanagement
NCOI Opleidingen

Samenvatting Bent u als (toekomstig) leidinggevende werkzaam in het primair, beroeps- en voortgezet onderwijs. Dan is deze op het onderwijs toegespitste managementopleiding ideaal voor u. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Social Work / Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
NCOI Opleidingen

Samenvatting Deze opleiding is ontwikkeld voor medewerkers in de hulpverlening, die hun kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van sociaal pedagogische hulpverlening naar een hoger niveau willen brengen. U kunt deze opleiding volgen vanuit diverse achtergronden, zoals maatschappelijke dienstverlening, jeugd- en jongerenwerk, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheids- en verslavingszorg, vluchtelingenwerk en justitiële hulpverlening. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Social Work / Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
NCOI Opleidingen

Samenvatting Deze opleiding is ontwikkeld voor medewerkers in de hulpverlening, die hun kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van sociaal pedagogische hulpverlening naar een hoger niveau willen brengen. U kunt deze opleiding volgen vanuit diverse achtergronden, zoals maatschappelijke dienstverlening, jeugd- en jongerenwerk, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheids- en verslavingszorg, vluchtelingenwerk en justitiële hulpverlening. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Hogeschool iPabo
HBO'er in de voorschool
Hogeschool iPabo

De landelijke en gemeentelijke overheid stellen steeds meer kwaliteitseisen aan voorscholen/kinderopvang. Sleutelbegrippen daarbij zijn: educatieve kwaliteit door planmatig en opbrengstgericht te werken, uitgaan van doorgaande educatieve leer- en ontwikkellijnen en het betrekken van ouders. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving
Hogeschool iPabo
HBO-Master Leren en Innoveren (MLI)
Hogeschool iPabo

De Master Leren en Innoveren is ontwikkeld om excellente leerkrachten (talentvolle, ambitieuze leerkrachten) verder te professionaliseren. Zij vervullen als 'teacher leaders' in hun eigen schoolorganisatie een voortrekkersrol als het gaat om onderwijsvernieuwingen. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700
Hogeschool Leiden - Centrum Onderwijs en Innovatie
Handwerken in het basisonderwijs
Hogeschool Leiden - Centrum Onderwijs en Innovatie

De scholing wordt verzorgd in 18 lessen, verspreid over één jaar. Er wordt o. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700
NCOI Opleidingen
Hoogbegaafdheid in de klas
NCOI Opleidingen

Samenvatting U wilt leren hoe u methoden en technieken voor het begeleiden van hoogbegaafde kinderen kunt toepassen in de praktijk. Omschrijving Werkt u met hoogbegaafde kinderen en wilt u hen helpen om zich goed te ontwikkelen. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Scheidegger Opleidingen
Huiswerkbegeleiding
Scheidegger Opleidingen

Samenvatting Dit programma is bestemd voor iedereen die binnenkort aan de slag wil als huiswerkbegeleider. Omschrijving Lijkt het je leuk om kinderen te helpen het beste uit zichzelf te halen. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Thomas More Hogeschool
IB-Opleiding / Master Special Educational Needs
Thomas More Hogeschool

IB-Opleiding / Master Special Educational Needs van Thomas More Hogeschool. . Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving
Hogeschool van Amsterdam
Instructeur in het onderwijs
Hogeschool van Amsterdam

Inspelen op actuele vernieuwingen in het onderwijs. Volg dan de cursus Instructeur/Onderwijsondersteuner. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Meer dan €4550
Fontys Hogescholen
Interne Coördinator Cultuureducatie
Fontys Hogescholen

De cursus Interne Coördinator Cultuureducatie is erop gericht dat deelnemers zich bekwaam gaan voelen om cultuureducatie voor leerlingen van de basisschool met het eigen team vorm te geven. In de cursus ontwikkelen de deelnemers een visie op cultuureducatie die leidt tot een Cultuur Actieplan voor 2012-2013. Meer informatie
Post-HBO Part-time Open inschrijving Certificaat Tussen de €450 en €1350
Hogeschool Leiden - Centrum Onderwijs en Innovatie
Interne Cultuurcoördinator (ICC)
Hogeschool Leiden - Centrum Onderwijs en Innovatie

De training ICC is bedoeld voor leerkrachten van basisscholen die affiniteit hebben met cultuureducatie en die graag cultuureducatie binnen de eigen school verder willen vormgeven. Daarnaast kunnen ook medewerkers van culturele instellingen deelnemen en freelancers zoals kunstenaars, die zich bezighouden met cultuureducatie in Leiden en omgeving. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350
De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses
Jonge Kind Specialist (Nascholingsaanbod PABO)
De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses

Jonge Kind Specialist (Nascholingsaanbod PABO) Studielast Doelstelling Met de praktijkgerichte post hbo-opleiding Jonge Kind Specialist breidt u de al aanwezige kennis en vaardigheden voor het onderwijs uit, door dieper in te gaan op de manier waarop het jonge kind leert. Door dit te vertalen naar een passende, uitdagende en prikkelende speelleeromgeving, tilt u uw onderwijs naar een nog hoger niveau. Meer informatie
Post-HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Beschrijving

Opleidingen en cursussen in het onderwijs

Hier treft u opleidingen en cursussen aan die gericht zijn op breed maatschappelijk functioneren uitsluitend voor professionals die zich naast hun baan verder willen ontwikkelen in het onderwijs. Wilt u uw didactische vaardigheden aanscherpen met een training, een cursus volgen om een perfecte workshop te geven of uw onderwijsbevoegdheid halen. In het Millian.nl overzicht Educatie en Pedagogiek vindt u de opleidingsinstituten die u kunnen helpen uw doelen te verwezelijken in het onderwijs.

Opleidingen, cursussen en bijscholingstrajecten op elk niveau

Het overzicht bestaat uit opleidingen en cursussen zoals diverse lerarenopleiding, remedial teaching, coaching, begeleidingskunde en pedagogiek. Ook vindt u diverse na- en bijscholingstrajecten voor docenten die al geruime tijd voor de klas staan. Alle opleidingen en cursussen worden gegeven op Master-, Post HBO en HBO niveau. Vergelijk op deeltijd/voltijd, tijdsduur en kosten.