Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 287 resultaten gevondenNCOI Opleidingen
HBO Opleidingskunde
NCOI Opleidingen

Samenvatting Bent u werkzaam in het interessante veld van bedrijfsopleidingen of heeft u de ambitie zich daar verder in te ontwikkelen. Of wilt u meer inzicht krijgen in de manieren waarop u uw medewerker succesvol kunt opleiden. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Orthopedagogiek
NCOI Opleidingen

Samenvatting U wilt uw kennis en vaardigheden op het gebied van orthopedagogiek op HBO-niveau ontwikkelen. U houdt zich (professioneel) bezig met de begeleiding van kinderen bij leer- en opvoedingsproblemen of heeft de ambitie dit in de toekomst te doen. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Passend Onderwijs en Zorgverbreding
NCOI Opleidingen

Samenvatting Bent u (aankomend) leraar of leerkracht. Of werkt u met leerlingen met een leerbeperking en wilt u hun onderwijs beter inrichten. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Pedagogiek
NCOI Opleidingen

Samenvatting U wilt uw kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van pedagogiek naar een hoger niveau tillen. De opleiding is interessant voor bijvoorbeeld beleidsmedewerkers jeugdbeleid bij een gemeente, adviseurs voor onderwijsinstellingen, leerlingbegeleiders in het voortgezet onderwijs, opvoedingsvoorlichters of orthopedagogisch medewerkers. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Pedagogiek
NCOI Opleidingen

Samenvatting U wilt uw kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van pedagogiek naar een hoger niveau tillen. De opleiding is interessant voor bijvoorbeeld beleidsmedewerkers jeugdbeleid bij een gemeente, adviseurs voor onderwijsinstellingen, leerlingbegeleiders in het voortgezet onderwijs, opvoedingsvoorlichters of orthopedagogisch medewerkers. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Pedagogisch Werker Kinderopvang
NCOI Opleidingen

Samenvatting U bent een leid(st)er of medewerker met coördinerende taken in de kinderopvang en u wilt zich professioneel ontwikkelen op HBO-niveau. Omschrijving De kinderopvang vraagt om goed opgeleide professionals. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Scheidegger Opleidingen
HBO Remedial Teacher
Scheidegger Opleidingen

Samenvatting Het programma is bestemd voor iedereen die werkzaam is als coach of leerkracht en zich wil verdiepen of specialiseren in remedial teaching. Werken in het onderwijs is noodzakelijk om deze opleiding te kunnen volgen en het beroep uit te oefenen. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Schoolmanagement
NCOI Opleidingen

Samenvatting Bent u als (toekomstig) leidinggevende werkzaam in het primair, beroeps- en voortgezet onderwijs. Dan is deze op het onderwijs toegespitste managementopleiding ideaal voor u. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Social Work / Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
NCOI Opleidingen

Samenvatting Deze opleiding is ontwikkeld voor medewerkers in de hulpverlening, die hun kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van sociaal pedagogische hulpverlening naar een hoger niveau willen brengen. U kunt deze opleiding volgen vanuit diverse achtergronden, zoals maatschappelijke dienstverlening, jeugd- en jongerenwerk, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheids- en verslavingszorg, vluchtelingenwerk en justitiële hulpverlening. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
NCOI Opleidingen
HBO Social Work / Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
NCOI Opleidingen

Samenvatting Deze opleiding is ontwikkeld voor medewerkers in de hulpverlening, die hun kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van sociaal pedagogische hulpverlening naar een hoger niveau willen brengen. U kunt deze opleiding volgen vanuit diverse achtergronden, zoals maatschappelijke dienstverlening, jeugd- en jongerenwerk, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheids- en verslavingszorg, vluchtelingenwerk en justitiële hulpverlening. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Hogeschool iPabo
HBO'er in de voorschool
Hogeschool iPabo

De landelijke en gemeentelijke overheid stellen steeds meer kwaliteitseisen aan voorscholen/kinderopvang. Sleutelbegrippen daarbij zijn: educatieve kwaliteit door planmatig en opbrengstgericht te werken, uitgaan van doorgaande educatieve leer- en ontwikkellijnen en het betrekken van ouders. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving
Hogeschool iPabo
HBO-Master Leren en Innoveren (MLI)
Hogeschool iPabo

De Master Leren en Innoveren is ontwikkeld om excellente leerkrachten (talentvolle, ambitieuze leerkrachten) verder te professionaliseren. Zij vervullen als 'teacher leaders' in hun eigen schoolorganisatie een voortrekkersrol als het gaat om onderwijsvernieuwingen. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700
Hogeschool Leiden - Centrum Onderwijs en Innovatie
Handwerken in het basisonderwijs
Hogeschool Leiden - Centrum Onderwijs en Innovatie

De scholing wordt verzorgd in 18 lessen, verspreid over één jaar. Er wordt o. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700
NCOI Opleidingen
Hoogbegaafdheid in de klas
NCOI Opleidingen

Samenvatting U wilt leren hoe u methoden en technieken voor het begeleiden van hoogbegaafde kinderen kunt toepassen in de praktijk. Omschrijving Werkt u met hoogbegaafde kinderen en wilt u hen helpen om zich goed te ontwikkelen. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Scheidegger Opleidingen
Huiswerkbegeleiding
Scheidegger Opleidingen

Samenvatting Dit programma is bestemd voor iedereen die binnenkort aan de slag wil als huiswerkbegeleider. Omschrijving Lijkt het je leuk om kinderen te helpen het beste uit zichzelf te halen. Meer informatie
Part-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Thomas More Hogeschool
IB-Opleiding / Master Special Educational Needs
Thomas More Hogeschool

IB-Opleiding / Master Special Educational Needs van Thomas More Hogeschool. . Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving
Fontys Hogescholen
Interne Coördinator Cultuureducatie
Fontys Hogescholen

De cursus Interne Coördinator Cultuureducatie is erop gericht dat deelnemers zich bekwaam gaan voelen om cultuureducatie voor leerlingen van de basisschool met het eigen team vorm te geven. In de cursus ontwikkelen de deelnemers een visie op cultuureducatie die leidt tot een Cultuur Actieplan voor 2012-2013. Meer informatie
Post-HBO Part-time Open inschrijving Certificaat Tussen de €450 en €1350
Hogeschool Leiden - Centrum Onderwijs en Innovatie
Interne Cultuurcoördinator (ICC)
Hogeschool Leiden - Centrum Onderwijs en Innovatie

De training ICC is bedoeld voor leerkrachten van basisscholen die affiniteit hebben met cultuureducatie en die graag cultuureducatie binnen de eigen school verder willen vormgeven. Daarnaast kunnen ook medewerkers van culturele instellingen deelnemen en freelancers zoals kunstenaars, die zich bezighouden met cultuureducatie in Leiden en omgeving. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350
De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses
Jonge Kind Specialist (Nascholingsaanbod PABO)
De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses

Jonge Kind Specialist (Nascholingsaanbod PABO) Studielast Doelstelling Met de praktijkgerichte post hbo-opleiding Jonge Kind Specialist breidt u de al aanwezige kennis en vaardigheden voor het onderwijs uit, door dieper in te gaan op de manier waarop het jonge kind leert. Door dit te vertalen naar een passende, uitdagende en prikkelende speelleeromgeving, tilt u uw onderwijs naar een nog hoger niveau. Meer informatie
Post-HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Driestar educatief
Jonge kind
Driestar educatief

Post hbo opleiding Jonge kind.. Meer informatie
Post-HBO Part-time
Hogeschool iPabo
Kijk hoe ik speel in 'het Toverbos'
Hogeschool iPabo

Spel is de spiegel van het innerlijk leven van het kind: 'In het spel onthult het onbewust wat in hem omgaat, wat zijn wensen zijn en zijn verlangens, welke angsten en conflicten het heeft, welke voorvallen hem het meest bezighouden en welke mensen het bewondert.' (Nijkamp 1970) Kinderen spelen wat ze ervaren in het dagelijks leven. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350
Schouten & Nelissen
Leergang Coach Opleidingstraject
Schouten & Nelissen

Samenvatting * Ontwikkel professionele coachingsvaardigheden * Maak je een unieke coachingstijl met persoonlijke visie eigen * Krijg mensen sneller in beweging door krachtig te handelen Omschrijving Ontwikkel professionele coachingsvaardigheden Maak je een unieke coachingstijl met persoonlijke visie eigen Krijg mensen sneller in beweging door krachtig te handelen Description Coachen is een vak, ook als je dit binnen een organisatie doet als nevenfunctie. Hoe beter je het vak onder de knie hebt, hoe meer je jouw coachee bereikt en in beweging brengt. Meer informatie
Part-time Certificaat Meer dan €4550

Gratis brochure
Schouten & Nelissen
Leergang Coach Verdiepingstraject
Schouten & Nelissen

Samenvatting * Vervolmaak je portfolio en leg je Proeve van Bekwaamheid af * Ontvang je getuigschrift Leergang Coach, door NOBCO/EMCC geaccrediteerd * Voorwaarde tot deelname: succesvolle afronding Leergang C Omschrijving Vervolmaak je portfolio en leg je Proeve van Bekwaamheid af Ontvang je getuigschrift Leergang Coach, door NOBCO/EMCC geaccrediteerd Voorwaarde tot deelname: succesvolle afronding Leergang Coach Opleidingstraject Description De Leergang Coach is gebaseerd op de Kompasvisie: we werken vanuit het vertrouwen op de kracht en het potentieel van de coachee. Waarden en ambities van de coachee worden gebruikt als motor voor ontwikkeling en het vrijmaken van talenten. Meer informatie
Part-time Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Boertien Vergouwen Overduin
Leergang Professioneel Coach
Boertien Vergouwen Overduin

Samenvatting Je wilt jouw coachingsvaardigheden versterken en je als professioneel coach ontwikkelen. Omschrijving Wil jij je ontwikkelen tot professioneel coach. Meer informatie
Part-time Diploma Meer dan €4550

Gratis brochure
Hogeschool Leiden - Centrum Onderwijs en Innovatie
Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs
Hogeschool Leiden - Centrum Onderwijs en Innovatie

De leergang is bedoeld voor leerkrachten uit het basisonderwijs die bevoegd willen worden voor het vak Bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8. Ook leerkrachten die wel bevoegd zijn, maar zich niet bekwaam voelen op punten als veiligheid en inhoud kunnen de leergang volgen. Meer informatie
HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700
Beschrijving

Opleidingen en cursussen in het onderwijs

Hier treft u opleidingen en cursussen aan die gericht zijn op breed maatschappelijk functioneren uitsluitend voor professionals die zich naast hun baan verder willen ontwikkelen in het onderwijs. Wilt u uw didactische vaardigheden aanscherpen met een training, een cursus volgen om een perfecte workshop te geven of uw onderwijsbevoegdheid halen. In het Millian.nl overzicht Educatie en Pedagogiek vindt u de opleidingsinstituten die u kunnen helpen uw doelen te verwezelijken in het onderwijs.

Opleidingen, cursussen en bijscholingstrajecten op elk niveau

Het overzicht bestaat uit opleidingen en cursussen zoals diverse lerarenopleiding, remedial teaching, coaching, begeleidingskunde en pedagogiek. Ook vindt u diverse na- en bijscholingstrajecten voor docenten die al geruime tijd voor de klas staan. Alle opleidingen en cursussen worden gegeven op Master-, Post HBO en HBO niveau. Vergelijk op deeltijd/voltijd, tijdsduur en kosten.