Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 19 resultaten gevonden in Vergelijk+Master-+en+MBA+opleidingenHogeschool Utrecht
Adviseur Ketenzorg
Hogeschool Utrecht

Een toenemend aantal Nederlanders ervaart één of meer chronische aandoeningen. Samenwerking tussen aanbieders van verschillende soorten zorg, ketenzorg dus, wordt hierdoor een vereiste. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Tias School for Business and Society
Executive Master of Health Administration
Tias School for Business and Society

Bent u manager in de zorg en moet u weloverwogen strategische beslissingen nemen.Investeer in uw persoonlijke en professionele ontwikkeling en vraag vandaag nog de brochure aan voor het Master of Health Administration (MHA) programma van TIAS. Meer informatie
WO Part-time Tussen de €450 en €1350
Hogeschool Utrecht
Master Forensisch Sociale Professional
Hogeschool Utrecht

Werkt u met mensen aan wie een vorm van bemoeienis is of dreigt te worden opgelegd. Dan speelt u als forensisch sociale professional een sleutelrol om herhaling van ongewenst gedrag te voorkomen en herstel te bevorderen. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Master Fysiotherapie - Specialisaties: Geriatriefysiotherapie, Kinderfysiotherapie, Orthopedische manuele therapie, Psychosomatische fysiotherapie en Sportfysiotherapie
Hogeschool Utrecht

Bent u fysiotherapeut en wilt u een praktijkgerichte, wetenschappelijk georiënteerde specialist op masterniveau worden. Bij de opleiding master Fysiotherapie van Hogeschool Utrecht leert u om, binnen een specialisatie, gezondheidsproblematiek adequaat diagnosticeren en behandelen. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Master Zorgtraject Ontwerp
Hogeschool Utrecht

Tijdens de opleiding Master Zorgtraject Ontwerp (MZO) ontwikkelt u de competenties om in een complexe, multidisciplinaire setting een bijdrage te leveren aan noodzakelijke verbeteringen en innovaties in de organisatie van de zorg. Zowel het publieke domein als de eerste-, en tweedelijnszorg en alle andere situaties waarin mensen met actuele of dreigende zorgproblemen te maken krijgen, zijn van toepassing. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Master in de Beroepspraktijk
Hogeschool Utrecht

De cursus Master in de Beroepspraktijk (MAB) verduidelijkt de plaats van de wetenschap binnen het evidence based handelen in de fysiotherapie. De module is gericht op het juist kunnen interpreteren van (internationale) literatuur binnen de specialisatie van de student. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de criminologische wetenschappen
KU Leuven

De student heeft een verdiepende kennis van en inzicht in de criminologische theorieën en fenomenen en is in staat om deze kennis en dit inzicht te plaatsen in een breder juridisch en sociaal-wetenschappelijk perspectief op lokaal, nationaal, Europees en internationaal vlak. De student heeft een verdiepende kennis van en inzicht in één van de volgende deeldomeinen van het criminologisch onderzoek, m. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen
KU Leuven

Het studiecurriculum Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen is gericht op de interdisciplinaire wetenschappelijke studie van de christelijke (i.c. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de psychologie
KU Leuven

Algemene doelstellingen 1. Studenten hebben een gevorderde kennis van de basisdisciplines van de psychologie evenals een diepgaande vorming in een van haar specialisatiedomeinen en de daarvoor relevante kennisdomeinen. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de sociologie
KU Leuven

De masteropleiding wil methodologisch en theoretisch competente algemene sociologen afleveren. De afgestudeerden zijn in staat om op basis van onderzoeksgegevens en theoretische inzichten sociale ontwikkelingen of problemen zelfstandig te analyseren en evalueren. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in het sociaal werk en sociaal beleid
KU Leuven

Doelstellingen Het programma is gericht op de verwevenheid van sociaal werk en sociaal beleid. Het wil een bijdrage leveren tot de onderlinge bruikbaarheid van beide aspecten. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master in samenleving, recht en religie
KU Leuven

Uitbreiden en aanvullen van de basisvaardigheden verworven tijdens de studie van ten minste een bachelor rechten en/of bachelor theologie/godsdienstwetenschappen of andere opleiding tot een meer gespecialiseerde benadering van recht, religie en maatschappij. Daarin zal zowel de wederzijdse beïnvloeding van maatschappelijke structuren met hun specifieke wetten als de kerkrechtelijke structuren en verordeningen met hun eigen wetmatigheden, een studieobject vormen. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
KU Leuven
Master of Theology and Religious Studies
KU Leuven

The Theology and Religious Studies curriculum is aimed at the interdisciplinary and scientific study of the Catholic faith tradition in the context of a multicultural and multi-religious society and world. The full curriculum (comprising a Bachelor, a Master and an Advanced Master programme) aims at promoting academic excellence leading up to an increasing personal academic contribution and to a growing commitment with regard to theology and religion in society. Meer informatie
WO Duaal Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Meten in de beroepspraktijk
Hogeschool Utrecht

Deze module behandelt de eigenschappen van meetinstrumenten die de master fysiotherapie nodig heeft, met als doel een verantwoord gebruik van deze instrumenten in de praktijk. Het gebruik van meetinstrumenten is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van het dagelijks fysiotherapeutisch handelen. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Ouderen en perioperatieve zorg
Hogeschool Utrecht

De opleiding master Fysiotherapie van de University of Applied Sciences Utrecht (Hogeschool Utrecht) leidt vanaf 2005 fysiotherapeuten op tot master Fysiotherapie in vijf specialisaties waaronder geriatriefysiotherapie. In 2012 is het curriculum ingrijpend veranderd: het heeft nu een modulaire structuur. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Problemen in bekken en bekkenbodem
Hogeschool Utrecht

De opleiding master Fysiotherapie van de University of Applied Sciences Utrecht (Hogeschool Utrecht) leidt vanaf 2005 gespecialiseerde fysiotherapeuten op tot master Fysiotherapie in vijf specialisaties waaronder Orthopedisch manuele therapie. In 2012 is het curriculum ingrijpend veranderd: het heeft nu een modulaire structuur. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Problemen in kaak- en halsgebied
Hogeschool Utrecht

De opleiding master Fysiotherapie van de University of Applied Sciences Utrecht (Hogeschool Utrecht) leidt vanaf 2005 gespecialiseerde fysiotherapeuten op tot master Fysiotherapie in vijf specialisaties waaronder Orthopedisch manuele therapie. In 2012 is het curriculum ingrijpend veranderd: het heeft nu een modulaire structuur. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Psychosomatische fysiotherapie: Burn-out interventies
Hogeschool Utrecht

De opleiding master Fysiotherapie van de University of Applied Sciences Utrecht (Hogeschool Utrecht) leidt vanaf 2005 gespecialiseerde fysiotherapeuten op tot master fysiotherapie in vijf specialisaties waaronder psychosomatische fysiotherapie. In 2012 is het curriculum ingrijpend veranderd: het heeft nu een modulaire structuur. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Psychosomatische fysiotherapie: Psychomotore interventies
Hogeschool Utrecht

De opleiding master Fysiotherapie van de University of Applied Sciences Utrecht (Hogeschool Utrecht) leidt vanaf 2005 gespecialiseerde fysiotherapeuten op tot master fysiotherapie in vijf specialisaties waaronder psychosomatische fysiotherapie. In 2012 is het curriculum ingrijpend veranderd: het heeft nu een modulaire structuur. Meer informatie
Part-time Open inschrijving Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Beschrijving