Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 21 resultaten gevonden

Incompany informatie Vraag een incompany offerte aan bij meerdere aanbieders.Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven
Bewegingsonderwijs
Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven

Wilt u als leerkracht aan kinderen uit groep 3 tot en met 8 van het primair onderwijs bewegingslessen geven, dan moet u de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs gevolgd hebben of een eerdere akte hebben behaald. Na het volgen van de opleiding: heeft u kennis van: ongevallen en veiligheid, (vak)onderwijsconcepten en planning, bewegen in andere contexten, collegiale consultatie, motorische remedial teaching; bent u in het bezit van de aanvullende bevoegdheid bewegingsonderwijs; kunt u lessen bewegingsonderwijs en bewegingsactiviteiten inrichten, instrueren en organiseren; kunt u leerdoelen en leerhulp binnen bewegingssituaties bepalen; kunt u bewegingsgedrag observeren en bewegingssituaties reguleren; mag u les geven in de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs; bent u in staat op actuele wijze inhoud te geven aan de lessen bewegingsonderwijs. Meer informatie
Post-HBO Part-time Incompany Open inschrijving Certificaat Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses
Coach en Opleider in de School (Nascholingsaanbod PABO)
De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses

Coach en Opleider in de School (Nascholingsaanbod PABO) Studielast Een waardevolle investering in uw ontwikkeling De post-hbo-opleiding Coach en Opleider in de School bestaat uit 6 woensdagmiddagen van 3 uur en 6 studiedagen op vrijdag van 7 uur. Dat zijn verdiepings- en praktijkcolleges. Meer informatie
Post-HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Hogeschool Rotterdam
Coachen in het Onderwijs
Hogeschool Rotterdam

In de cursus Coachen in het Onderwijs professionaliseert u zich verder als coach. Ook weet u hoe u het maximale uit uw collega's haalt. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Bewijs van deelname Tussen de €450 en €1350
Projectmanagement-training.nl
Coaching Projectmanagers
Projectmanagement-training.nl

Voor de meeste mensen is het volgen van een training projectmanagement voldoende om verder zelfstandig projecten te leiden. Toch is het soms zo dat na enige tijd nieuwe vragen rijzen en dat er behoefte aan coaching ontstaat. Meer informatie
HBO Part-time Incompany

Gratis brochure
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht
Coaching en Consulting in Context
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht

De nieuwe editie van het executive programma Coaching en Consulting in Context biedt kennis en kunde, theorie en praktijk van het werken met onbewuste dynamiek in organisaties.De opleiding heeft een duur van ruim twee jaar. Meer informatie
WO Part-time Incompany Open inschrijving Certificaat Meer dan €4550

Gratis brochure
VMR Commerciële Groei
De verkoopleider als trainer
VMR Commerciële Groei

Kennis en vaardigheden op een enthousiasmerende wijze overdragen en laten beklijven Het succes van een training hangt af van de mate waarin de trainer in staat is de vertaalslag te maken van de leerstof naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Tijdens de training gaan we in op de verschillende manieren waarop u dit kunt bewerkstelligen. Meer informatie
HBO Incompany Open inschrijving Certificaat Tussen de €1350 en €2700
Fontys Hogescholen
Didactisch Bekwaam voor MBO
Fontys Hogescholen

De cursus is een duale, praktijkgerichte opleiding waar aan competentieontwikkeling wordt gewerkt door beroepstaakgericht leren. Werkzaamheden aan een MBO-instelling maken het mogelijk op de werkplek te leren. Meer informatie
HBO Incompany Open inschrijving Bewijs van deelname Tussen de €2700 en €4550
De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses
Jonge Kind Specialist (Nascholingsaanbod PABO)
De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses

Jonge Kind Specialist (Nascholingsaanbod PABO) Studielast Doelstelling Met de praktijkgerichte post hbo-opleiding Jonge Kind Specialist breidt u de al aanwezige kennis en vaardigheden voor het onderwijs uit, door dieper in te gaan op de manier waarop het jonge kind leert. Door dit te vertalen naar een passende, uitdagende en prikkelende speelleeromgeving, tilt u uw onderwijs naar een nog hoger niveau. Meer informatie
Post-HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven
Master Kunsteducatie
Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven

De Master Kunsteducatie wordt aangeboden door De Hanzehogeschool Groningen en de NHL Hogeschool Leeuwarden. Omdat de Master Kunsteducatie wordt vormgegeven vanuit Academie Minerva (School of Fine Arts) en het Prins Claus Conservatorium, is de opleiding ingebed in de kunstopleidingen. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Diploma Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses
Montessori-opleiding, NMV-erkend
De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses

Montessori-opleiding, NMV-erkend Studielast Een waardevolle investering in uw ontwikkeling De opleiding start 18 september 2018 en de laatste bijeenkomst is medio juni 2019. Er zijn 24 bijeenkomsten op dinsdagavond van 17. Meer informatie
Post-HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven
Motorische remedial teaching
Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven

Tien procent van de leerlingen op de basisschool heeft ernstige motorische achterstanden. Deze kinderen hebben dagelijks last van hun onhandigheid. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Certificaat Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses
NT2 (Nascholingsaanbod PABO)
De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses

NT2 (Nascholingsaanbod PABO) Studielast Doelstelling De globale doelstelling van iedere bijeenkomst is het overdragen van basiskennis, basisvaardigheden en basishoudingen die elke NT2-leraar in het primair onderwijs nodig heeft. De opleiding is aangemeld bij de Stichting Post HBO om opgenomen te worden in het register van het Postinitieel Stelsel Primair Onderwijs. Meer informatie
Post-HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Hogeschool Rotterdam
Pedagogisch Didactisch Getuigschrift
Hogeschool Rotterdam

Deze opleiding is een speciaal traject voor zij-instromers die gaan werken in de BVE-sector, met name de ROC's. U heeft de inhoudelijke vakdeskundigheid door opleiding en praktijkervaring in het beroep opgedaan, maar het ontbreekt u nog aan pedagogisch-didactische kennis en vaardigheden. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Bewijs van deelname Meer dan €4550
Hogeschool van Amsterdam
Post HBO Leergangen MBO
Hogeschool van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam heeft in samenwerking met ROC's een aantal leergangen ontwikkeld voor ervaren docenten in het mbo die zich willen professionaliseren tot LC niveau. De leergangen behandelen acht belangrijke thema's in het mbo. Meer informatie
Post-HBO Part-time Incompany Tussen de €450 en €1350
Fontys Hogescholen
Post-hbo leraar Nederlands als tweede taal (NT2)
Fontys Hogescholen

Deze post-hbo opleiding biedt docenten gereedschappen en kennis om Nederlands op de juiste manier te doceren aan mensen voor wie het Nederlands geen moedertaal is. De Post hbo-opleiding tot leraar Nederlands als tweede taal bestaat sinds 1987 en is de enige structurele voorziening voor docenten die zich als NT2-docent willen bekwamen. Meer informatie
Post-HBO Part-time Incompany Open inschrijving Certificaat Tussen de €2700 en €4550
Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven
Register Post-hbo Coördinator Rekenen
Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven

De post-hbo-hbo opleiding Coördinator Rekenen is ontstaan om leerkrachten, intern begeleiders, bouwcoördinatoren en (beoogde) middenmanagers op een bepaald terrein een voortrekkersrol en begeleidende rol te laten spelen binnen de eigen schoolorganisatie. Als inhoudelijk deskundigen vervullen zij ook een rol op mesoniveau, bijvoorbeeld bij inspectiebezoeken en bij de contacten met de ouders. Meer informatie
Post-HBO Part-time Incompany Open inschrijving Diploma Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven
Register Post-hbo Coördinator Taal
Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven

Taal speelt een grote rol bij vrijwel alle vakken. Als kinderen op de basisschool niet goed leren spreken, lezen en schrijven, kunnen ze in het voortgezet onderwijs onvoldoende meekomen. Meer informatie
Post-HBO Part-time Incompany Open inschrijving Diploma Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses
Vakbekwame leraar bewegingsonderwijs (Nascholingsaanbod PABO)
De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses

Vakbekwame leraar bewegingsonderwijs (Nascholingsaanbod PABO) Studielast Een waardevolle investering in uw ontwikkeling De post-hbo-opleiding Vakbekwame leraar bewegingsonderwijs bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten verdeeld over 1,5 jaar. Het is een intensieve opleiding met een totale studiebelasting van 672 uur. Meer informatie
Post-HBO Part-time Incompany Open inschrijving Meer dan €4550

Gratis brochure
Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven
Vakspecialist muziek
Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven

In het primair onderwijs groeit de behoefte aan leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd in het vak muziek en die een bijdrage kunnen leveren aan het culturele klimaat in een school. Met de opleiding Vakspecialist muziek kunt u die leerkracht worden. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Certificaat Tussen de €1350 en €2700

Gratis brochure
Hogeschool Rotterdam
Werkplekbegeleider
Hogeschool Rotterdam

De docent 'nieuwe stijl' in het voortgezet onderwijs beschikt over coachings- en begeleidingingsvaardigheden. Dat wil zeggen: het talent en de competenties om de prestaties en het leervermogen van de leerlingen / studenten / collegae te verbeteren. Meer informatie
HBO Part-time Incompany Open inschrijving Certificaat Tussen de €450 en €1350
De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses
Wetenschap en Technologie (Nascholingsaanbod PABO)
De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses

Wetenschap en Technologie (Nascholingsaanbod PABO) Studielast Een waardevolle investering in uw ontwikkeling Wetenschap en technologie zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij. Binnen het dagelijkse basisonderwijs krijgen wetenschap en technologie vaak nog geen concrete invulling, terwijl leren onderzoeken en ontwerpen zoveel (nieuwe) kansen biedt. Meer informatie
Post-HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Beschrijving

Opleidingen en cursussen in het onderwijs

Hier treft u opleidingen en cursussen aan die gericht zijn op breed maatschappelijk functioneren uitsluitend voor professionals die zich naast hun baan verder willen ontwikkelen in het onderwijs. Wilt u uw didactische vaardigheden aanscherpen met een training, een cursus volgen om een perfecte workshop te geven of uw onderwijsbevoegdheid halen. In het Millian.nl overzicht Educatie en Pedagogiek vindt u de opleidingsinstituten die u kunnen helpen uw doelen te verwezelijken in het onderwijs.

Opleidingen, cursussen en bijscholingstrajecten op elk niveau

Het overzicht bestaat uit opleidingen en cursussen zoals diverse lerarenopleiding, remedial teaching, coaching, begeleidingskunde en pedagogiek. Ook vindt u diverse na- en bijscholingstrajecten voor docenten die al geruime tijd voor de klas staan. Alle opleidingen en cursussen worden gegeven op Master-, Post HBO en HBO niveau. Vergelijk op deeltijd/voltijd, tijdsduur en kosten.