Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 68 resultaten gevondenDriestar educatief
Basisvaardigheden lesgeven l zomer/wintercursus
Driestar educatief

Opleiding Basisvaardigheden lesgeven l zomer/wintercursus.. Meer informatie
Post-HBO Part-time
Breederode Hogeschool
Behandeling van jonge, stotterende kinderen van 2 tot 6 jaar
Breederode Hogeschool

Cursus Behandeling van jonge, stotterende kinderen van 2 tot 6 jaar van Breederode Hogeschool. . Meer informatie
Post-HBO Part-time Tussen de €450 en €1350
Driestar educatief
Bewegingsonderwijs
Driestar educatief

Post hbo opleiding Bewegingsonderwijs.. Meer informatie
Post-HBO Part-time
Fontys Hogescholen
CQ: het Creatief Quotiënt
Fontys Hogescholen

De cursus CQ is een aanvulling op de cursus ICC en is ontwikkeld door deskundigen uit Brabant (Bureau CiST uit Tilburg) en Vlaanderen (Kunst in Zicht uit Turnhout). De afkorting CQ betekent: het Creatief Quotiënt. Meer informatie
Post-HBO Part-time Open inschrijving Certificaat Minder dan €450
Wagner
Coachopleiding Post-HBO
Wagner

Gelukkige mensen zijn professioneel en privé in balans. Want dan komt persoonlijke ontwikkeling tot volle wasdom. Meer informatie
Post-HBO Part-time Open inschrijving Meer dan €4550

Gratis brochure
HZ University of Applied Sciences
Coördinator Taal- en Leesonderwijs
HZ University of Applied Sciences

Post hbo opleiding Coördinator Taal- en Leesonderwijs.. Meer informatie
Post-HBO Part-time
Driestar educatief
Coördinator ouderbetrokkenheid
Driestar educatief

Post hbo opleiding Coördinator ouderbetrokkenheid.. Meer informatie
Post-HBO Part-time
Fontys Hogescholen
CultuurBegeleider
Fontys Hogescholen

Voor vakbekwame leerkrachten in het primair onderwijs die een rol willen spelen in de doorontwikkeling van cultuureducatie in het bijzonder en onderwijs in het algemeen. De CultuurBegeleider is in staat om op basis van onderzoek en analyse van onderwijskundige vragen, een team te begeleiden in de verbetering van de kwaliteit van cultuureducatie, in relatie tot onderwijsontwikkeling. Meer informatie
Post-HBO Part-time Open inschrijving Certificaat Tussen de €1350 en €2700
Driestar educatief
Godsdienstige vorming op openbare scholen
Driestar educatief

Post hbo opleiding Godsdienstige vorming op openbare scholen.. Meer informatie
Post-HBO Part-time
Fontys Hogescholen
Interne Coördinator Cultuureducatie
Fontys Hogescholen

De cursus Interne Coördinator Cultuureducatie is erop gericht dat deelnemers zich bekwaam gaan voelen om cultuureducatie voor leerlingen van de basisschool met het eigen team vorm te geven. In de cursus ontwikkelen de deelnemers een visie op cultuureducatie die leidt tot een Cultuur Actieplan voor 2012-2013. Meer informatie
Post-HBO Part-time Open inschrijving Certificaat Tussen de €450 en €1350
De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses
Jonge Kind Specialist (Nascholingsaanbod PABO)
De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses

Jonge Kind Specialist (Nascholingsaanbod PABO) Studielast Doelstelling Met de praktijkgerichte post hbo-opleiding Jonge Kind Specialist breidt u de al aanwezige kennis en vaardigheden voor het onderwijs uit, door dieper in te gaan op de manier waarop het jonge kind leert. Door dit te vertalen naar een passende, uitdagende en prikkelende speelleeromgeving, tilt u uw onderwijs naar een nog hoger niveau. Meer informatie
Post-HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Driestar educatief
Jonge kind
Driestar educatief

Post hbo opleiding Jonge kind.. Meer informatie
Post-HBO Part-time
Driestar educatief
Leescoördinator
Driestar educatief

Post hbo opleiding Leescoördinator.. Meer informatie
Post-HBO Part-time
Breederode Hogeschool
Logopedische begeleiding voor meertalige kinderen
Breederode Hogeschool

Cursus Logopedische begeleiding voor meertalige kinderen van Breederode Hogeschool. . Meer informatie
Post-HBO Part-time Tussen de €450 en €1350
De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses
Montessori-opleiding, NMV-erkend
De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses

Montessori-opleiding, NMV-erkend Studielast Een waardevolle investering in uw ontwikkeling De opleiding start 18 september 2018 en de laatste bijeenkomst is medio juni 2019. Er zijn 24 bijeenkomsten op dinsdagavond van 18. Meer informatie
Post-HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses
NT2 (Nascholingsaanbod PABO)
De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses

NT2 (Nascholingsaanbod PABO) Studielast Doelstelling De globale doelstelling van iedere bijeenkomst is het overdragen van basiskennis, basisvaardigheden en basishoudingen die elke NT2-leraar in het primair onderwijs nodig heeft. De opleiding is aangemeld bij de Stichting Post HBO om opgenomen te worden in het register van het Postinitieel Stelsel Primair Onderwijs. Meer informatie
Post-HBO Part-time Incompany Open inschrijving Tussen de €2700 en €4550

Gratis brochure
Fontys Hogescholen
Onderwijskundig Coördinator Techniek
Fontys Hogescholen

In het project 'Verbreding Techniek Basisonderwijs 2001-2004' is begin 2004 onderzoek gedaan naar de stand van zaken van het project, met name naar de effecten van de gekozen innovatiestrategie. Een van de conclusies uit het onderzoeksrapport was dat het functioneren van een leerkracht binnen een schoolteam als zo genoemde techniekcoördinator een belangrijke voorwaarde was voor een effectieve innovatie van wetenschap en techniek in het basisonderwijs. Meer informatie
Post-HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700
Fontys Hogescholen
Opbrengstgericht Werken
Fontys Hogescholen

Steeds meer scholen zijn gestart met het optimaliseren van opbrengsten aan de hand van de methode OpbrengstGericht Werken (OGW). Door één van de teamleden te scholen tot deskundige op het gebied van OGW is het mogelijk zelf aan de slag te gaan. Meer informatie
Post-HBO Part-time Open inschrijving Certificaat Tussen de €1350 en €2700
Driestar educatief
Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift | PDG-traject
Driestar educatief

Post hbo opleiding Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift | PDG-traject.. Meer informatie
Post-HBO Part-time
Hogeschool iPabo
Post HBO Rekencoördinator
Hogeschool iPabo

De post-hbo-opleiding heeft als doel leerkrachten te scholen voor de taak van coördinator rekenen in de eigen basisschool of op bovenschools niveau. Een coördinator bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het rekenonderwijs. Meer informatie
Post-HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700
Hogeschool iPabo
Post HBO Specialist Jonge kind en VVE
Hogeschool iPabo

De opleiding Jonge Kind is een praktijkgerichte opleiding voor leerkrachten primair onderwijs die zich willen richten op een manier van onderwijs die aansluit bij de specifieke kenmerken van jonge kinderen: lerend spelen. De motor voor de ontwikkeling van jonge kinderen ligt in spel. Meer informatie
Post-HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €2700 en €4550
Hogeschool iPabo
Post HBO Specialist wetenschap en technologie en onderzoekend en ontwerpend leren (W&TOOL)
Hogeschool iPabo

Deze opleiding leidt op tot specialist Wetenschap en Technologie en Onderzoekend en ontwerpend Leren (W&T/OOL). Deze specialist is bekend met W&T inhoud en methodiek en weet waar inhoudelijke ondersteuning te vinden is. Meer informatie
Post-HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700
Hogeschool iPabo
Post HBO Taalcoördinator
Hogeschool iPabo

De meeste leerkrachten weten maar al te goed, soms uit eigen ervaring, hoe ons taalonderwijs veranderd is. Neem bijvoorbeeld de veranderde didactiek: het taalonderwijs moet veel meer interactief zijn, zoals bij het begrijpend lezen en de woordenschatontwikkeling. Meer informatie
Post-HBO Part-time Open inschrijving Tussen de €1350 en €2700
Hogeschool iPabo
Post HBO opleiding Directeur PO Basisbekwaam
Hogeschool iPabo

De opleiding is bedoeld voor leidinggevenden die functioneren op het niveau van adjunct-directeur en die zich willen registreren als register adjunct-directeur onderwijs (RADO), of voor docenten en coördinatoren in het onderwijs die een leidinggevende functie op dat niveau ambiëren.. Meer informatie
Post-HBO Part-time Open inschrijving Meer dan €4550
Hogeschool iPabo
Post HBO opleiding Directeur PO vakbekwaam
Hogeschool iPabo

Met de opleiding Vakbekwaam verwerft u de vaardigheden waarmee u succesvol kunt functioneren als directeur van een schoolorganisatie. Ook voldoet u met deze opleiding aan de opleidingseisen van het Schoolleidersregister PO voor inschrijving als registerdirecteur (RDO). Meer informatie
Post-HBO Part-time Open inschrijving Meer dan €4550
Beschrijving

Opleidingen en cursussen in het onderwijs

Hier treft u opleidingen en cursussen aan die gericht zijn op breed maatschappelijk functioneren uitsluitend voor professionals die zich naast hun baan verder willen ontwikkelen in het onderwijs. Wilt u uw didactische vaardigheden aanscherpen met een training, een cursus volgen om een perfecte workshop te geven of uw onderwijsbevoegdheid halen. In het Millian.nl overzicht Educatie en Pedagogiek vindt u de opleidingsinstituten die u kunnen helpen uw doelen te verwezelijken in het onderwijs.

Opleidingen, cursussen en bijscholingstrajecten op elk niveau

Het overzicht bestaat uit opleidingen en cursussen zoals diverse lerarenopleiding, remedial teaching, coaching, begeleidingskunde en pedagogiek. Ook vindt u diverse na- en bijscholingstrajecten voor docenten die al geruime tijd voor de klas staan. Alle opleidingen en cursussen worden gegeven op Master-, Post HBO en HBO niveau. Vergelijk op deeltijd/voltijd, tijdsduur en kosten.