Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Interventie Vaardigheden

Wagner Group

  • Beschrijving
  • Overzicht

Versterking van dialoog

In de samenleving veranderen machtsverhoudingen. Daar waar mensen betrokken zijn kunnen conflicten ontstaan. Hoe kun je daar als bestuurder, leidinggevende of professional effectief mee omgaan? Welke interventies leiden tot een dialoog in plaats van een dispuut?

In de Training Interventie Vaardigheden leer je omgaan met uitdagende gesprekspartners. Constructief omgaan met emoties en gevoelens. Leer je zorgen dat een conflict niet verder escaleert en leer je het terug te brengen naar werkbare proporties. Leer je probleemoplossend onderhandelen en meerpartijen onderhandelingen te voeren.
Het herkennen en erkennen van ieders belang, voordat je aan een oplossing gaat werken, staat centraal (Harvard-onderhandelingsmethode).

In de training leer je transformationele interventies plegen. Je faciliteert meerpartijen gesprekken waarbij jouw gedachten, beleving en wensen essentieel zijn om je gesprekspartners te spiegelen en tot inzicht te brengen. Je gaat daarbij uit van de eigen verantwoordelijkheid en het zelflerend vermogen van de partijen.

Transformationele interventies leiden tot een blijvende dialoog en structurele verandering in teams en organisaties.

Deelnemersprofiel

De Training Interventie Vaardigheden is er voor:
  • Professionals die te maken hebben met conflicterende belangen
  • Leiders die willen verbinden
  • Programmamanagers, regisseurs en adviseurs die invloed dienen te verwerven zonder macht
  • Bestuurders die meerpartijen gesprekken begeleiden

Programma

In vier modules van twee dagen komt het volgende aan bod:

Module 1: Proces van conflictmanagement
Verschillende vormen van conflictmanagement. Omgaan met behoeften en belangen.
Versterking van dialoog.

Module 2: Mediation: Leidinggevan in een meerpartijengesprek
Conflicttheorieën, interveniëren in moeilijke omstandigheden. Hoe oordeel ik?
Hoe kom ik tot besluiten via geweldloze communicatie?

Module 3: Conflictcoaching
Ruziepatronen, stijlen conflicthantering, belangen inventariseren en het ombuigen naar doelen.
Versterking van dialoog.

Module 4: Probleemoplossend onderhandelen
De kunst van het onderhandelen volgens de Harvard-methode en acties formuleren.
Waarden, normen en ethiek.

Dit brengt de Training Interventie Vaardigheden je:

  • Door zelf te transformeren ontstaat perspectief voor betrokkenen en breng je een oplossing dichterbij.
  • Je leert betrokken confronteren door hen te spiegelen op hun gedrag.
  • Als betrokken gesprekspartner ben je meerpartijdig, je ondersteunt alle partijen om tot een gezamenlijke oplossing te komen.
  • Je geeft leiding aan het gesprek om te komen tot dialoog en verandert daarmee blijvend de samenwerking tussen partijen.

Programma specificaties

De Training Interventie Vaardigheden bestaat uit 4 modules van 2 dagen. Elke dag heeft een mix van theorie, modellen, oefengesprekken en werkvormen.

De groepsomvang bestaat uit minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers. Voorafgaand wordt de bijbehorende theorie en literatuur thuis bestudeerd. Vragen worden tijdens de praktijkdagen beantwoord.

Type educatie: Post-HBO
Vooropleiding: De training vereist een HBO leer-, denk- of ervaringsniveau.
Studiebelasting: Er zijn optionele intervisieavonden in groepen van 4-5 deelnemers waarin werkvormen worden geoefend. De training vergt verder 2-5 theorie studie-uren per maand.

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 6 maanden
Locatie Amersfoort
PE-punten 56
Tijden Overdag
Type Non-degree (executive programmes)
Kosten €2750
Les locatie type Hotelaccomodatie
Titulatuur Geen titel
Lesmethode Klassikaal onderwijs, Theorie, Praktijkopdrachten / cases, Rollenspellen
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand april
Provincie Utrecht
Maximaal aantal deelnemers 14
Gefinancierd Privé
Afronding Certificaat