Dé opleidingensite voor hbo en hoger

VU-VBA Investment Management (voorheen FBA)

Vrije Universiteit Amsterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

De postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management (voorheen FBA) is een op de praktijk geënte, hoogwaardige beroepsopleiding. De opleiding heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een opleiding die meer omvat dan het pure financierings- en beleggingsterrein. Zij is daarom interessant voor:
· Financieel analisten
· Beleggingsanalisten
· Vermogensbeheerders
· Portfoliomanagers

Maar ook voor:
· Toezichthouders
· Risk managers
· Accountants
· Financiële consultants

De opleiding is van academisch niveau, breed georiënteerd en duurt 2,5 jaar. Daarmee onderscheidt Investment Management zich van de meeste andere opleidingen in het vakgebied, die veelal korter zijn en meer gericht op specialistische onderwerpen. De colleges bevorderen het actief nadenken en discussiëren over de behandelde onderwerpen. Tevens onderscheidt deze opleiding zich door scherpe toelatingseisen. Het basiskennisniveau van de studenten is hoog. In de opleiding wordt veel nadruk gelegd op inzicht en toepassing van concepten. Kennis die tijdens eerdere (economie)studie al is op gedaan, wordt zo min mogelijk herhaald.
De deelnemer doet kennis, inzicht en vaardigheden op op het gebied van:
· Portefeuilletheorie en asset-allocatie
· Portefeuillebeheer vastrentende waarden
· Beheer aandelenportefeuilles
· Alternatieve beleggingen
· Compliance & regelgeving
· Macro-economie en financiële markten
· Derivaten
· Financial statement analysis
· Corporate finance & valuation
De opleiding wordt voortdurend aangepast aan de ontwikkelingen in het beleggingsvak en richt zich dan ook niet alleen op het aanleren van kennis, maar ook op het herkennen, analyseren en oplossen van actuele en praktische problemen. De topdocenten uit binnen- en buitenland beschikken over ruime praktische ervaring, bekleden veelal hoofdfuncties bij financiële instellingen en hebben een grondige kennis van de theoretische stand van zaken op hun vakgebied.
Na afronding van de opleiding kan de deelnemer zelfstandig financiële en beleggingsvraagstukken analyseren en oplossen en hierover rapporteren.

De belangrijkste bepalingen van de toelatingsregeling zijn hieronder opgenomen.
1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een doctoraal/master diploma van een geaccrediteerde universiteit.
2. Deelnemers moeten in hun curriculum aantoonbaar de volgende vakken met voldoende resultaat hebben afgesloten: corporate finance, investments, financial and management accounting en wiskunde en statistiek.
3. Deelnemers met een Master of Science/doctoraal diploma en aantoonbare kennis van bovenstaande vakken op het niveau van de genoemde standaardliteratuur zijn in principe zonder deficiënties toelaatbaar.
4. Indien aantoonbare kennis in één of meerdere in (2) genoemde vakken ontbreekt maar men wel in bezit is van een doctoraal/Master of Science diploma, beoordeelt de programmaleiding of het niveau van kennis en ervaring van de betrokkene zodanig is dat een succesvolle deelname verwacht mag worden. De kandidaat zal in de meeste gevallen door de programmaleiding worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Op basis van dit intake gesprek kunnen aanvullende eisen worden gesteld voor toelating. Een aanvullende eis kan bijvoorbeeld een toets zijn in één van de deficiëntie vakken.


Opleidingsduur: 2,5 jaar
Tijdstip: wekelijks op dinsdag (1e jaar) of woensdag (2e jaar) van 19-22 uur
Startdatum: 1x per jaar in augustus/september
Toetsing: elk semester (4 in totaal) wordt schriftelijk getentamineerd. Daarnaast wordt per blok een beoordeling gegeven voor een geschreven opdracht.
Scriptie: de opleiding wordt afgerond met een scriptie over een praktisch relevant onderwerp, mogelijk uit de eigen werkomgeving
Studiebelasting: ca. 10 uur per week (incl. 3 uur college)
Taal: Nederlands en Engels
Kosten: 6.500 euro per collegejaar (totaal 13.000 euro)

Locatie
Als de capaciteit dat toelaat, vinden de colleges plaats in speciale zalen van het Harvard-type; de zogenaamde Agora-zalen. Deze zalen zijn amphitheatergewijs gebouwd, terwijl de stoelen in de vorm van een hoefijzer staan opgesteld. De onderlinge betrokkenheid van docenten en deelnemers is hierdoor groter dan in traditionele collegezalen en de participatie van deelnemers wordt er maximaal door ondersteund. De Agora-zalen bevinden zich in het hoofdgebouw van de VU.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 30 maanden
Type Post-hbo / Post-bachelor, Post-wo / postacademisch
Kosten €7650
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincie Noord-Holland
Afronding Diploma