Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Verandermanagement - Parttime Master of Science

Vrije Universiteit Amsterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

~~De pt Msc VM opleiding leidt studenten op tot allround, professionele en effectieve veranderkundigen en verandermanagers die in staat zijn complexe en multidisciplinaire vraagstukken op te lossen binnen hun eigen beroepspraktijk. Het aanleren en verdiepen van een meer wetenschappelijke houding en werkwijze is hierbij van groot belang. Uit talrijk onderzoek blijkt hoezeer het falen van (slecht uitgevoerde) veranderingen in organisaties onnodig geld, tijd en motivatie kost. De wetenschap biedt handvatten bij het inzichtelijk maken van complexe vraagstukken en het vinden van betrouwbare oplossingsrichtingen. De pt MSc VM opleiding draagt er aan bij dat complexe verandertrajecten professioneel, betrouwbaar en succesvol kunnen worden begeleid en afgerond.

Opleidingsvisie

De pt MSc VM heeft tot doel studenten die werkzaam zijn in de beroepspraktijk op te leiden tot veranderkundige professionals die een multi-disciplinair repertoire hebben en in staat zijn gedragswetenschappelijk en bedrijfskundig onderzoek uit te voeren ten behoeve van wetenschap en praktijk. Door de hiermee verbonden manier van werken te ontwikkelen en door het uitvoeren van het onderzoek ontstijgen de studenten de beroepspraktijk en worden 'practices', mono-disciplinaire en 'alledaagse' kennis vervangen door methodologie, multi-disciplinaire en wetenschappelijke kennis.

De opleiding is primair een gedragswetenschappelijke opleiding. De wetenschappelijke opleiding onderscheidt zich door praktijkvraagstukken methodologisch en met de best beschikbare wetenschappelijke kennis ('levels of evidence') te beschouwen en aan te pakken. Er is een nadrukkelijke oriëntatie op het snijvlak tussen 'practice' en 'science'. Als de studenten de opleiding succesvol hebben afgerond, zijn zij in staat om complexe en multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van verandermanagement zelfstandig en in (project)teams (met vertegenwoordiging uit diverse vakgebieden) op te lossen. Dat doen zij op academisch niveau, 'evidence based' en functioneel: zij werken op systematische en methodologisch verantwoorde wijze, zijn in staat wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en zo zowel de wetenschap als de praktijk te dienen. De studenten hanteren de theorie, modellen en instrumenten voor diagnose, ontwerp, implementatie, evaluatie en de daarmee verbonden interventies. Daarbij gebruiken zij ook hun vaardigheden op het gebied van procesadvisering, methoden en technieken en zijn daarbij in staat de relevante theorieën en inhoudelijke modellen correct en contextueel toe te passen.
Het wetenschappelijke domein van de PGO VM omvat meerdere wetenschappelijke disciplines. De opleiding is verbonden met vakgebieden als psychologie, sociologie, bedrijfs-, bestuurs- en organisatiekunde, communicatiewetenschappen en economie.

Kosten

€29.500 (inclusief examengeld en verplichte literatuur, exclusief kosten pre-master en kosten accommodatie en verblijf).

Duur opleiding

Ca 24 maanden

Contactinformatie

VU -FEWEB- PGO Verandermanagement
De Boelelaan 1105, kamer 6A-75
1081 HV AMSTERDAM

Programmadirecteur pt MSc VM: Prof. dr. mr. Steven ten Have

Uiteraard kunt u altijd met ons contact opnemen bij vragen over de opleiding of indien wij voor u een intakegesprek in kunnen plannen. Neemt u dan contact op met het opleidingssecretariaat, wij helpen u graag verder.
Secretariaat: Lilian Dekker, 06-23519129, l.dekker@vu.nl

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 24 maanden
Type MSc (Master of Science)
Kosten €29500
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Noord-Holland
Afronding Diploma