Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Verandermanagement - Basisprogramma

Vrije Universiteit Amsterdam

 • Beschrijving
 • Overzicht

Postgraduatie Basisopleiding Verandermanagement

De Postgraduate Basisopleiding Verandermanagement is bestemd voor diegene die in zijn/haar werk met verandertrajecten te maken heeft of gaat krijgen. Deze opleiding is vooral bedoeld voor wie zich wil oriënteren op het vakgebied van verandermanagement.

De opleiding start 2 keer per jaar, in februari/maart en in september.

Collegegeld

Collegegeld 2016/2017 bedraagt €6800 (exclusief accommodatie- en verblijfskosten van ca €780)

Duur opleiding

9 dagen (3 keer 3 dagen in Apollohotel, zonder overnachtingen en diners).

Contact

Vrije Universiteit Faculteit der Economische Wetenschappen
Postgraduate Opleiding Verandermanagement
Lilian Dekker
De Boelelaan 1105, kamer 6A-75
1081 HV AMSTERDAM
T: 06-23519129
E: l.dekker@vu.nl


Het programma biedt een compact overzicht en krachtige synthese van de theorie en praktijk verbonden met disciplines en vakgebieden zoals oa (de sociale en klinische) psychologie, organisatiekunde, sociologie en economie. Het programma dat een doorlooptijd van ca vier maanden heeft, is opgebouwd uit drie lesmodules van ieder drie dagen:

 1. Strategie & Verandering
 2. Organisatie & Verandering
 3. Gedrag, Leiderschap, Leren & Verandering/interventievaardigheden

De basisopleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Degenen die minimaal een HBO diploma hebben en enige jaren relevante werk ervaring zijn toelaatbaar.

Doelstellingen van de opleiding zijn oa:

 • Kennis nemen van de basisbeginselen van diagnose in relatie tot management en organisatie;
 • Kennis nemen van relevante modellen voor het stellen van een veranderdiagnose;
 • Kennis nemen van de terminologie, vocabulaire en samenhang van de belangrijkste begrippen en concepten uit het Verandermanagement (bv. veranderstrategie, veranderaanpak, change case en interventies);
 • Het kennen en kunnen toepassen van PROMIIC/Veranderkrachtmodel voor integraal en intentioneel veranderen;
 • Het kunnen onderscheiden van verschillende soorten verandering en het kunnen definiëren en hanteren van de implicaties die deze hebben voor de veranderstrategie;
 • Inzicht verwerven in en het kunnen toepassen van het begrip verandercapaciteit;
 • Het kunnen vertalen van een diagnose in een veranderstrategie;
 • Het kunnen concretiseren van een veranderstrategie met behulp van veranderaanpakken in interventies en een interventieplan;
 • Kennis en inzicht verwerven van de grondslagen voor systematisch en methodisch veranderen;
 • Het kennen en kunnen onderkennen van belangrijke fouten en valkuilen die het gevolg kunnen zijn van niet systematisch en methodisch veranderen;
 • Het oefenen met en kunnen kiezen en toepassen van theorie en modellen ten behoeve van (eigen) praktijkcases;
 • Kennis opdoen van de theorie en modellen aangaande management en organisatie, bestuur en sturing;
 • Inzicht ontwikkelen in de relatie tussen strategie, Verandermanagement en het besturen van organisaties;
 • Bekend raken met de organisatorische voorwaarden voor het kunnen veranderen van organisatie en gedrag;
 • Inzicht in en kennis van modellen en aanpakken om veranderingen te implementeren;
 • Het kunnen onderkennen en beïnvloeden van condities om de haalbaarheid van een verandering te vergroten;
 • Het ontwikkelen van een organisatorisch referentiekader voor het kiezen en uitwerken van een veranderstrategie en -aanpakken
 • Het verkrijgen van inzicht in de succes- en faalfactoren op het gebied van management en organisatie in relatie tot verandering;
 • Zicht krijgen op de nuances in het vakgebied van leren ontwikkelen en veranderen (verschil tussen HRD - OD en veranderkunde - bepalen van de eigen positie)
 • Het zicht hebben op het eigen leer- en ontwikkelprofiel en de invloed hiervan op het ontwerpen.
 • Vaardigheid opdoen in het kijken naar en organiseren van leren in en van teams en organisaties (Wat kenmerkt het leren van een organisatie - wat is wel en niet haalbaar?); daarbij rekening houdend met de bias van de eigen manier van leren en ontwikkelen
 • Kunnen ontwerpen van een strategie voor leren en ontwikkelen en die vertalen naar aanpakken en interventies.
 • Inzicht in en kennis van de uiteenlopende visies op leiderschap en de belangrijkste leiderschapstheorieën en -stromingen;
 • Inzicht in de rol van leiderschap bij veranderprocessen;
 • Het kunnen onderkennen en duiden van verschillende leiderschapsstijlen i.r.t. specifieke verandervraagstukken;
 • Het verkrijgen van inzicht in de slaag- en faalfactoren bij leiderschap in situaties van verandering;
 • Kennis nemen van het psychologisch perspectief in relatie tot leiderschap en verandering;
 • Krijgen van een overzicht van relevante inzichten met betrekking tot gedrag en interventies.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 3 maanden
Type Post-wo / postacademisch
Kosten €6800
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden maart, september
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Diploma