Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Publiek Leiderschap

Vrije Universiteit Amsterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

De postgraduate opleiding Publiek Leiderschap is bedoeld voor ervaren professionals van organisaties in de publieke sector als de overheid (rijk, provincies en gemeenten), maatschappelijke organisaties (scholen, zorginstellingen, woningcorporaties) en NGO's (fondsen, belangenorganisaties).

Als samenleving zijn we continu in gesprek over wat voor soort samenleving we willen zijn, wat we van (publieke) waarde achten en onder welke voorwaarden: wat we wel en niet tot het 'publieke domein' willen laten behoren. We doen een zwaar beroep op leiderschap en dus staan leidinggevenden van publieke en nonprofitorganisaties meer en meer in de spotlights. Als samenleving verwachten wij dat zij publieke taken als zorg & welzijn, onderwijs, wonen en veiligheid op een duurzame wijze uitvoeren en tegelijkertijd publieke waarden creëren. En dit binnen een context van afnemende beschikbare middelen.

Dit vraagt van leiders dat zij kunnen omgaan met complexiteit, naast sector specifieke ook over niet-sector specifieke kennis beschikken, flexibel inspelen op de dynamiek van de omgeving en ook in niet-hiërarchische verbanden, zoals netwerken en ketens, succesvol kunnen functioneren. Tegelijkertijd moeten zij omgaan met zowel schaalvergroting als lokaal gericht werken en worden zij geacht zichzelf, hun medewerkers en hun omgeving te inspireren. En dat meer en meer in een internationale context, waarbij veel beslissingen in Brussel worden genomen.

Doel van het programma is deelnemers te ontwikkelen:

  • in hun theoretische kennis van 'Public Leadership'. We onderscheiden een aantal kennisgebieden als leiderschapstheorie, organisatie ecologie, strategy development, public value creation, public governance, public finance & control;
  • tot een kritisch en weloverwogen gebruik van bestaande leiderschapsmodellen en theorieën;
  • in hun vermogen en vaardigheden om te kunnen gaan met complexiteit en continue veranderingen;
  • in ethiek en verantwoordelijkheid als leidinggevende;
  • in hun zelfkennis en reflectie;
  • om anderen te kunnen inspireren.

Voor wie?

Het programma is bedoeld voor professionals in de publieke sector met de nodige ervaring en leiderschapskwaliteiten, die zoeken naar een verdere verdieping die hen uitdaagt, verrast en hun grenzen doet verleggen. In de dagelijkse praktijk vinden ze dat te weinig.

Duur: 6 tweedaagse workshops op donderdag en vrijdag (verspreid over 10 maanden)
Start: Voorjaar 2018
Kosten: € 8.500,- exclusief reis- en eventuele overnachtingkosten


Na afloop

Na afloop van het programma hebben de deelnemers hun leiderschapskwaliteiten verder versterkt. Zij voelen zich geïnspireerd en zijn beter in staat anderen te inspireren. Ze weten betekenis te geven aan het handelen van hun eigen organisatie, hun team en zichzelf. Ze gaan effectief om met complexe vraagstukken: ze zijn daarin weerbaar en hebben hun handelingsrepertoire uitgebreid. Bovendien is hun kennis op het gebied van financiën vergroot en weten zij deze beter te relateren aan de publieke waarde(n) die hun organisatie ambieert te creëren. Deelnemers beschouwen complexiteit en continue verandering als een gegeven.


Intake en toelating

Na aanmelding voor het programma volgt een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek met een van de kerndocenten gaan de deelnemer en de docent na of deelname voldoende rendement oplevert voor de deelnemer.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Nee
Locatie Amsterdam
Type Post-wo / postacademisch
Kosten €8500
Titulatuur Geen titel
Website www.feweb.vu.nl/nl/afdelingen-en-instituten/het-zijlstra-center/onderwijs/executive-public-leadership/index.aspx
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Noord-Holland
Afronding Geen