Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Executive Team Coaching

Vrije Universiteit Amsterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

Inleiding

Als gevolg van de wereldwijde crisis staan veel organisaties onder druk. Dit vraagt veel van bestuurders en directieleden. De nieuwe generatie bestuurders zoekt steeds vaker externe begeleiding bij reflectie binnen het directieteam in de vorm van executive teamcoaching.

Executive teamcoaching is een waardevol middel om goed te blijven samenwerken, om het team op een hoger niveau van ontwikkeling te brengen en om conflicten vroegtijdig aan te pakken. Zeker wanneer je geconfronteerd wordt met herhalende communicatie- en interactiepatronen in het directieteam. Bestuurders en directieleden krijgen niet meer zo vaak feedback op hun eigen functioneren en onderlinge samenwerking. En zelfs als ze er om vragen is het niet zeker dat de mensen om hen heen zich veilig genoeg voelen om deze feedback te geven. Er wordt veel geprojecteerd op leiders in organisaties. Een blik van buiten is daarom een waardevolle aanvulling, mits een teamcoach over voldoende lef, scherpte, nieuwe perspectieven en kennis over groepsprocessen beschikt.

In het programma maakt u kennis met ervaren docenten en begeleiders die werkzaam zijn als executive teamcoach en die graag hun kennis en ervaring met u willen delen, en samen met u verder willen ontwikkelen. Doel is om een stevig fundament onder de eigen ontwikkeling als teamcoach te leggen. Een belangrijk nevendoel is om met elkaar een community van ervaren teamcoaches te vormen die samen het vak verder ontwikkelen.

Visie op teamcoaching

Het coachen van directieteams is een manier van werkgerelateerd leren waarbij reflectie op de samenwerking centraal staat. Niet als doel op zich, maar om het functioneren van de organisatie verder te versterken en de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Door teamcoaching worden teams én de individuele leden van die teams ondersteund in het vergroten van hun professionaliteit, door hun eigen relatie tot ervaringen en vraagstukken te bespreken. De teamcoach werkt aan het stimuleren van reflectie, het vrijmaken van kwaliteiten en het overwinnen van obstakels voor verdere ontwikkeling. Deze zijn vaak terug te voeren op de fase waarin het directieteam zich bevindt. Een startend directieteam vraagt om andere interventies dan een team dat al jaren vastloopt op herhalende patronen. Teamcoaches kunnen verschillen stijlen en methodieken inzetten, afhankelijk van de vraag en de context, en zetten vooral ook zichzelf in. De relatie tussen teamcoach en team is van essentieel belang voor de effectiviteit van de coaching. In het programma krijgt deze relatie dan ook veel aandacht.


Doel van het programma

Doel van het programma is deelnemers te ontwikkelen:
  • in hun theoretische kennis over het leven aan de top van organisaties. We onderscheiden hierbij een aantal relevante kennisgebieden namelijk: sociale psychologie, corporate antropology, corporate governance, psychodynamica en leiderschapstheorie
  • in een kritische evaluatie van bestaande teamcoachingsmodellen en theorieën
  • tot een kritisch en weloverwogen gebruik van coachingsstijlen en andere (ook niet alledaagse) vaardigheden
  • in de ethiek en verantwoordelijkheid van de executive teamcoach
  • in hun zelfkennis en zelfreflectie als één van de belangrijkste voorwaarden voor effectieve teamcoaching

Deelnemers werken tijdens het programma aan hun eigen praktijktheorie over teamcoaching in de drie leerlijnen:
  1. De leerlijn kennisontwikkeling op basis van state-of-the-art academische kennis op een aantal relevante kennisdomeinen.
  2. De leerlijn interventiekunde door zowel het delen als ervaren van verrassende teaminterventies.
  3. De leerlijn zelfreflectie door supervisie en intervisie met ervaren collega's en het opdoen van ervaring met alternatieve en creatieve werkvormen.
Door het volgen van deze drie leerlijnen is er in het programma aandacht voor alle relevante ontwikkeldimensies van executive teamcoaches, namelijk zowel de mentale, emotionele, fysieke en spirituele dimensie. Aan het einde van het traject integreren deelnemers de aangeboden onderdelen in een eigen praktijktheorie over effectieve teamcoaching en hun eigen stijl en effectiviteit als executive teamcoach. Dit laatste is ook onderdeel van de toetsing.


Doelgroep

Het programma is bedoeld voor meer ervaren teamcoaches die een substantieel deel van hun tijd besteden aan teambegeleiding en de ambitie hebben hun vaardigheden op executive niveau in te zetten. Van deelnemers verwachten wij dat ze tijdens het programma 1 tot 2 lopende opdrachten hebben op dit gebied. Deelnemers hebben ervaring met leidinggeven, adviseren en/of of trainen van teams en voldoende senioriteit om andere deelnemers effectief feedback te geven. Deelnemers zijn in staat en bereid tot zelfreflectie. Het startniveau is academisch of equivalent aan academisch.

We werken met minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers. Door het werken met drie kerndocenten is er veel individuele aandacht voor de deelnemers.


Certificaat

De postgraduate opleiding executive teamcoaching leidt op tot een door de Vrije Universiteit erkend certificaat. Toetsing vindt plaats aan de hand van presentaties over de eigen praktijktheorie en stijl als teamcoach en een reflectieverslag. Na succesvolle afronding kunnen deelnemers inschrijven voor supervisiebijeenkomsten zodat er ruimte blijft voor reflectie en professionele ontwikkeling samen met andere alumni.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 10 maanden
Type Post-wo / postacademisch
Kosten €8900
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Certificaat