Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Compliance & Integriteit Management

Vrije Universiteit Amsterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht
  • Reviews

LEERDOEL
Steeds meer bedrijven zien de noodzaak in van een zichtbare en aantoonbare compliance en integriteit. Schandalen als de vastgoedfraude, de kredietcrisis en de woekerpolisaffaire tonen immers keer op keer aan hoe groot de gevolgen kunnen zijn van normafwijkend gedrag.Daarbij gaat compliance allang niet meer alleen om voldoen aan wet- en regelgeving. Tegenwoordig wordt van bedrijven verwacht dat zij bij hun handelen de gevolgen hiervan voor alle stakeholders in ogenschouw nemen: klanten, medewerkers, aandeelhouders en bijvoorbeeld ook het milieu.
Als compliance en integriteit goed in de organisatie en de commerciële processen zijn geïntegreerd, verbetert de dienstverlening. Het draagt bij aan een betere klantrelatie en versterkt de reputatie.

RESULTAAT

Wilt u als senior professional compliance- en integriteitactiviteiten structureren en positioneren in uw organisatie? Dan voorziet de Postgraduate opleiding tot Executive Master of Compliance & Integriteit Management u in de benodigde kennis en vaardigheden. Nadat u de opleiding heeft afgerond bent u in staat om:
• Compliance- en integriteitvraagstukken multidisciplinair te benaderen.
• Het compliance-landschap van een organisatie in kaart te brengen, inclusief de (inter)nationale toezichtmechanismen die op de organisatie van toepassing zijn.
• De belangrijkste kenmerken van compliance- en integriteitbeleid te benoemen.
• Zelfstandig compliance- en integriteitbeleid voor een organisatie te formuleren en dit in een organisatie te verankeren.
• Betrouwbare en onderbouwde inschattingen te maken van compliance- en integriteitrisico's en deze te prioriteren.
• Adequate beheersmaatregelen te koppelen aan compliance- en integriteitrisico's.
• Compliance- en integriteitaspecten te verankeren in monitoring- en auditingprocessen, evenals de in- en externe verantwoording daarover (corporate governance).
• (knelpunten in) cultuur en gedrag ten aanzien van compliance en integriteit te identificeren en interventiemogelijkheden hiervoor te definiëren.
• Het bovenstaande toe te passen op uw eigen werkomgeving, en op andere bedrijven en sectoren, in een nationale en internationale context.
• Het bovenstaande toe te passen in een wetenschappelijke onderzoeksetting (de eindscriptie).

DIPLOMA EXECUTIVE COMPLIANCE AND INTEGRITY MANAGER (ECIM)
Nadat u de opleiding heeft afgerond, ontvangt u het academische diploma Executive Compliance & Integrity Manager (ECIM). Alle alumni van de opleiding hebben het recht om in het privaatrechtelijk register te worden opgenomen.
De opleiding is geaccrediteerd door DSI en Holland Quaestor.

DOELGROEP
Professionals die een aantal jaren relevante werkervaring hebben op het terrein van compliance en integriteit.

TOELATINGSEISEN EN SELECTIE
Voor de postgraduate opleiding Compliance en Integriteit Management gelden de volgende toelatingseisen:
U heeft een relevant Master of Science (doctoraal)-diploma van een Nederlandse of buitenlandse universiteit. Bij voorkeur in Economie, Bedrijfseconomie, Accountancy, Rechten of Bedrijfskunde.
U heeft minimaal drie jaar relevante praktijkervaring. Wij vinden uw motivatie belangrijk, alsmede de ondersteuning vanuit uw werkomgeving.
In alle andere gevallen: een ander Master of Science diploma, Master of Arts, HBO of Bachelor, wordt u uitsluitend toegelaten als uit uw werkervaring en de opleidingen en cursussen die u nadien heeft gevolgd blijkt dat succesvolle deelname op het vereiste (academische) niveau verwacht kan worden. Eventueel wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek en kan worden verzocht om aanbevelingen van uw werkgever.


De opleiding duurt 2 jaar en is gebaseerd op recente wetenschappelijke ontwikkelingen in de volgende disciplines: recht, ethiek, gedragskunde, veranderkunde, accounting, bedrijfskunde en risico-management. De opleiding bestaat uit de volgende blokken: (1) Mens & menselijk gedrag; (2) Organisaties & Risicomanagement; (3) Regulering, toezicht en handhaving; (4) Scriptie.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 24 maanden
Type Post-wo / postacademisch
Kosten €16775
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincie Noord-Holland
Afronding Diploma

Ervaringen met Opleiding Compliance & Integriteit Management

Gemiddeld een 9 gebaseerd op 1 ervaringen.

Algemeen
9
Inhoud
9
Docenten
9
Organisatie
9
Lesmateriaal
9
Begeleiding
9
Prijs / kwaliteitverhouding
9
Eindcijfer
9
Ervaring met Opleiding Compliance & Integriteit Management:

Als advocaat werd ik steeds vaker geconfronteerd met bedrijven die preventieve maatregelen willen nemen om mogelijke regelgeving en compliance kwesties te identificeren en op te lossen in een zo vroeg mogelijk stadium. Daarnaast stond ik cliënten bij die niet voldeden aan hun verplichtingen, met nadelige gevolgen zoals imagoschade en procedures van dien. De postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management biedt aanknopingspunten voor deze compliancebehoefte vanuit de praktijk, maar met een wetenschappelijk fundament. Compliance vraagstukken worden behandeld vanuit het perspectief van de (onder toezicht gestelde) onderneming, de compliance officer, de externe adviseur, de toezichthouder en de overige stakeholders. Deze opleiding is daarom erg waardevol voor de dagelijkse praktijk van alle spelers in de compliance keten. Anoniem