Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Chartered Financial Analyst (CFA)

Vrije Universiteit Amsterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

Het CFA programma is bestemd voor mensen die werkzaam zijn op financierings- en/of beleggingsterrein, zoals financieel en beleggingsanalisten, portefeuillemanagers, risicomanagers, vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.

Het programma is met name bedoeld voor Hbo/bachelor met (bij voorkeur) een economische vooropleiding en voor academici met een niet-economische achtergrond. Ook voor academici met een (financieel-)economische opleiding is het CFA programma echter geschikt. Hoewel een deel van de stof van CFA I en II in een aantal gevallen in voorgaande studie behandeld zal zijn betekent de stof in veel gevallen een waardevolle aanvulling op deze kennis.

Voor het verkrijgen van de CFA-titel moet aan drie voorwaarden worden voldaan. De eerste voorwaarde is het behalen van de drie CFA-examens. De tweede voorwaarde is minimaal drie jaar werkervaring in een voor de professie relevante functie. De derde voorwaarde is het voldoen aan de ethische en professionele standaarden zoals die zijn opgesteld door het CFA Institute.

Het CFA Institute eist voor toelating tot de CFA-examens een bachelors- of gelijkwaardige graad. Om de opleiding aan de VU te volgen is minimaal een afgeronde Hbo-opleiding vereist. Slechts in uitzonderingsgevallen zullen - na een intakegesprek en op basis van ervaring en andere criteria - personen worden toegelaten die niet aan voornoemde opleidingseis voldoen. Vanzelfsprekend wordt dan wel getoetst of het CFA Institute de toelating accepteert.

Voor het behalen van de CFA-titel is minimaal tweeëneenhalf jaar nodig. CFA level I wordt tweemaal per jaar afgenomen (juni en december), CFA level II en level III alleen in juni. Examens worden in juni tegelijkertijd afgenomen. Aan een examen van een hoger CFA-level kan alleen worden deelgenomen wanneer de examens van de lagere levels met een voldoende zijn afgesloten.

Onderwerpen
Het curriculum van de CFA-opleiding is gericht op het verkrijgen van werkbare kennis van een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor het functioneren in de beroepspraktijk. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Investment Tools
- Ethical and Professional Standards
- Quantitative Analysis
- Economics
- Financial Reporting and Analysis
- Corporate Finance

Asset Valuation & Portfolio Management
- Equity Investments
- Fixed Income Investments
- Derivative Investments
- Alternative Investments

Portfolio Management
- Asset Allocation
- Execution of Portfolio Decision & Monitoring and Rebalancing
- Portfolio Management
- Performance Evaluation and Attribution

Het CFA kent een concentrische benadering waarbij onderwerpen in de opeenvolgende niveaus terugkomen. De accenten en het abstractieniveau tussen de niveaus zijn echter verschillend.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 36 maanden
Type Post-wo / postacademisch
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Noord-Holland
Afronding Diploma