Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Business Analytics - Data Science

Vrije Universiteit Amsterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

Het vermogen van organisaties om data ('big data') om te zetten in kennis en inzichten - ook wel business intelligence, business analytics of data science genoemd - wordt steeds belangrijker. Organisaties voorzien een toenemende behoefte aan kennis en vaardigheden die nodig zijn om data om te zetten in actiegerichte inzichten.

Om in deze behoefte te voorzien heeft het Amsterdam Center for Business Analytics (ACBA) van de VU de postgraduate opleiding (PGO) 'Business Analytics & Data Science' ontwikkeld. De PGO is gebaseerd op vakken binnen de bestaande VU-programma's Bedrijfskunde en Business Analytics en biedt een brede, algemene basis voor iedereen die zich verder op het gebied van business analytics en data science wil ontwikkelen.


Profiel doelgroep

De opleiding is zowel geschikt voor personen die zich bezighouden met het omzetten van data in 'actionable insights' als voor personen die de resultaten van en behoefte aan dergelijke actiegerichte inzichten moeten definiëren en beoordelen (tactisch en strategisch management).


Collegedagen & studiebelasting

De opleiding start in september en duurt één jaar. Zij bestaat uit collegedagen op de VU in Amsterdam, in principe elke vrijdag van 9:30-16:30u. De voorbereidingstijd voor elke collegedag bestaat uit 8 tot 12 uur zelfstudie.


Opzet

Op de collegedagen wordt een combinatie aangeboden van hoorcolleges, werkcolleges, interactieve werkvormen en tutorials. De collegedagen worden verzorgd door ervaren docenten uit de relevante gebieden. Daar de groep studenten een gemêleerd gezelschap is met verschillende expertises, achtergronden en functies in diverse werkvelden, wordt interactie en 'kruisbestuiving' tussen de studenten ook nadrukkelijk gestimuleerd.

Studenten die succesvol aan de opleiding hebben deelgenomen ontvangen na afloop een certificaat. Voor studenten die dat wensen bereidt het programma voor op het INFORMS-examen Certified Analytics Professional.


Collegegeld en overige kosten

Het cursusgeld voor de opleiding wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het collegejaar 2018/2019 bedraagt dit €15.500,- per persoon. Dit cursusgeld is een all-in tarief en bevat de kosten voor inschrijving als student en het onderwijs aan de universiteit tijdens de opleiding, inclusief gebruik van faciliteiten van de universiteit, verplichte literatuur en deelname aan het afsluitende INFORMS-examen. Dit bedrag is exclusief reis- en verblijfskosten, en de kosten die worden gemaakt voor ondersteuning bij het wegwerken van eventuele deficiënties.


Toelatingseisen

Met iedere potentiële deelnemer wordt een intakegesprek gevoerd. Op basis van dit intakegesprek wordt bepaald of de kandidaat over het geschikte profiel beschikt en direct deel kan nemen, of dat er sprake is van deficiënties die moeten worden weggewerkt alvorens met het programma te kunnen starten.

Om tot de opleiding te worden toegelaten dient in beginsel aan de volgende toelatingseisen te worden voldaan:
  • Een afgeronde academische opleiding op masterniveau*
  • Minimaal drie jaar werkervaring
  • Voldoende kennis van onderzoeksmethoden en wiskunde
Het collegeprogramma is in beginsel Nederlandstalig, dit laat echter onverlet dat er mogelijk colleges door Engelstalige docenten worden verzorgd. Bovendien is de literatuur die in de opleiding wordt gebruikt overwegend Engelstalig; goede beheersing van de Engelse taal is dus wenselijk.

* = Heeft u een diploma van een HBO- of universitaire bacheloropleiding met een typisch analytisch (beta-)profiel, dan kan het zeker zijn dat u toch voldoet aan de toelatingseisen. Het gaat daarbij namelijk vooral om een academisch werk- en denkniveau. Neem in dat geval gerust contact met ons op om dit af te stemmen.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 12 maanden
Kosten €15500
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincie Noord-Holland
Afronding Diploma