Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Vrije Universiteit Amsterdam

9.00 1 1 10
 • Beschrijving
 • Contact
 • Opleidingen
 • Vestigingen
 • Werknemers
 • Testimonials
Ben jij een professional met een goede baan? Dan heeft het Center for Executive Education dé opleiding voor jou. Aan de Amsterdamse zuidas heeft het SBE Center for Executive Education van de Vrije Universiteit zich in korte tijd ontwikkeld tot een academisch centrum voor wetenschappelijk georiënteerde beroepsopleidingen en executive onderwijs. In samenwerking met de School of Business and Economics (SBE) biedt het Center for Executive Education de volgende gerenommeerde deeltijdopleidingen aan:
 • Accountancy
 • Business Analytics and Data Science
 • Certified Management Accountant (CMA)
 • Controller (RC/EMFC)
 • Controller in de publieke en non-profitsector
 • Compliance & Integriteit Management
 • Executive Coaching
 • Executive Team Coaching
 • IT-Audit, Compliance & Advisory
 • VU-VBA Investment Management
 • CFA Chartered Financial Analyst
 • Risk Management for financial institutions
 • Treasury Management
 • Verandermanagement
 • Management Consultant
 • Parttime MSc Marketing
 • Young Public Controller
 • Bestuur en toezicht in het semipublieke domein
 • Masterclasses Public Auditing
 • Opleiding voor Bestuurssecretarissen

Meer weten? Surf naar /external-link/index/type/presentationlink/link/http%253A%252F%252Fee.sbe.vu.nl/institute-id/19 voor informatie over de postgraduate opleidingen. Van iedere opleiding is uitgebreide documentatie beschikbaar.


Opleidingen

Accountancy

De postgraduate opleiding Accountancy concentreert zich op de vorming van de accountant tot allround financial auditor. Je bestudeert hiervoor technische kennis en achtergronden, bespreekt actuele vraagstukken en analyseert praktijkcases. Deze opleiding kan worden gecombineerd met een MSc Accounting & Control (de zogenaamde combi-opleiding). Beide opleidingen worden in deeltijd gegeven. Ze vormen samen de complete theoretische opleiding tot register-accountant. De nominale studieduur van de postgraduate opleiding is 2 jaar en van de combi-opleiding 4 jaar.

Business Analytics and Data Sciences
Het vermogen van organisaties om data ('big data') om te zetten in kennis en inzichten - ook wel business intelligence, business analytics of data science genoemd - wordt steeds belangrijker. Organisaties voorzien een toenemende behoefte aan kennis en vaardigheden die nodig zijn om data om te zetten in actiegerichte inzichten.
Om in deze behoefte te voorzien heeft het Amsterdam Center for Business Analytics (ACBA) van de VU de postgraduate opleiding (PGO) 'Business Analytics & Data Science' ontwikkeld. De PGO is gebaseerd op vakken binnen de bestaande VU-programma's Bedrijfskunde en Business Analytics en biedt een brede, algemene basis voor iedereen die zich verder op het gebied van business analytics en data science wil ontwikkelen."

Certified Management Accountant (CMA)

Deze postgraduate opleiding is vooral bedoeld voor bedrijfseconomen en bedrijfskundigen (doctorandi en HBO-ers) die een diploma met internationaal aanzien op financieel-economisch gebied willen behalen. De CMA-opleiding is de Amerikaanse opleiding tot Certified Management Accountant en bereidt voor op het Amerikaanse CMA-examen. Het hoofdvak van deze opleiding is Management Accounting and Reporting. Belangrijke onderdelen van dit vak zijn: planning & control, kostprijsberekeningen en beslissingscalculaties. Andere belangrijke vakken zijn: Financial Statement Analysis, Corporate Finance en Internal Controls.

Controller

De postgraduate opleiding tot registercontroller (RC/EMFC) richt zich met name op controllers die werken in concernorganisaties, en op consultants die deze organisaties adviseren. Het is een praktijkgerichte opleiding op wetenschappelijk niveau. Je wordt getraind in de kennis, inzichten én vaardigheden die een controller tegenwoordig nodig heeft om zowel het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie als een goede business partner voor het management te kunnen zijn. Een allround controller dus. We leren je kijken om te kunnen zien. Reflectie op de dagelijkse praktijk speelt dan ook een grote rol in de opleiding.

Controller in de publieke en non-profit sector

Deze postgraduate opleiding is bedoeld voor controllers, financieel adviseurs en managers van overheden en non-profitorganisaties. De functie van controller in de publieke en non-profitsector maakt een snelle groei door. Er wordt van je verwacht dat je een breed gekwalificeerde professional bent. Iemand die uiteenlopende posities en belangen op een verantwoorde, effectieve manier kan vormgeven. Je levert een kritische bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van beleid dat gericht is op het realiseren van maatschappelijke meerwaarde. En je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de organisatieprocessen.

Compliance & Integriteit Management

De postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management aan de VU is de eerste opleiding over dit onderwerp die op postacademisch niveau wordt aangeboden. De opleiding is bedoeld voor professionals die een aantal jaren relevante werkervaring hebben op het terrein van compliance en integriteit. De opleiding duurt 2 jaar en is gebaseerd op recente wetenschappelijke ontwikkelingen in de volgende disciplines: recht, ethiek, accounting en bedrijfskunde. De opleiding bestaat uit de volgende blokken: (1) de fundamenten van compliance en integriteit; (2) compliance cultuur en compliance & integriteit risico's; (3) in het derde blok maakt de student een keuze tussen de module "compliance & integriteit binnen financiële instellingen" of de module "compliance & integriteit binnen niet-financiële organisaties"; (4) scriptie.

Executive Coaching

De postgraduate opleiding Executive Coachting (PGO-EC) is een programma voor executive coaches met ervaring die zich verder willen professionaliseren in de volle breedte van het vak. Deze opleiding wordt aangeboden door de VU in samenwerking met Ashridge Business School nabij Londen. Een programma waarbij deelnemers hun eigen opvattingen en werkwijze tegen het licht houden van zeer diverse, soms tegengestelde opvattingen in het vak. Deelnemers worden in het programma uitgedaagd om te reflecteren op hun eigen profiel en werkwijze. Het programma is modulair opgebouwd en biedt in principe toegang tot het Ashridge MSc-programma in executive coaching, waartoe ook een internationale accreditatie behoort die erkend is door de European Mentoring & Coaching Council (EMCC). Het programma sluit aan bij internationale ontwikkelingen in het coachingsvak.

Executive Team Coaching

De postgraduate opleiding Executive Teamcoaching (PGO-TC) is een programma voor teamcoaches die met managementteams, directieraden en besturen werken. De opleiding is bedoeld voor teamcoaches die hun kennis willen actualiseren, hun eigen werkwijzen tegen het licht willen houden, zich meer bewust willen zijn van de keuzes die ze maken tijdens de teaminterventies en graag de eigen ervaring willen toetsen aan die van ervaren collega's. Werken met 'zware' teams vraagt veel van jezelf als begeleider. Hoe zorg je dat je stevig staat, wat doe je als je onzeker wordt? De postgraduate opleiding Executive Teamcoaching is een programma voor reflectieve teamcoaches die zich verder willen professionaliseren in de volle breedte van het vak.

IT Audit, Compliance & Advisory

De postgraduate opleiding IT Audit, Compliance & Advisory leidt studenten op om onafhankelijke en onpartijdige beoordelingen uit te voeren op, dan wel te adviseren over, alle aspecten van IT. Onderzoeksaspecten betreffen bijvoorbeeld de afgesproken kwaliteitsaspecten van informatiesystemen, de automatiserings-organisatie en de technische infrastructuur. Namens de opdrachtgever wordt vastgesteld welke mate van vertrouwen men in de gebruikte IT mag hebben.

VU-VBA Investment Management

De postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management is een op de praktijk geënte, hoogwaardige beroepsopleiding. De opleiding heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een opleiding die meer omvat dan het pure financierings- en beleggingsterrein. De opleiding is van academisch niveau, breed georiënteerd en langlopend. Daarmee onderscheidt Investment Management zich van de meeste andere opleidingen in het vakgebied, die veelal korter zijn en meer gericht op specialistische onderwerpen. De colleges bevorderen het actief nadenken en discussiëren over de behandelde onderwerpen. Tevens onderscheidt deze opleiding zich door scherpe toelatingseisen

CFA Chartered Financial Analyst

CFA is een internationaal erkende beroepstitel voor personen die werkzaam zijn in de financiële en beleggingssector. De titel wordt uitgegeven door het Amerikaanse CFA Institute. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de samenstelling van het curriculum en de examens van de drie opeenvolgende niveaus van het CFA-programma. De VU biedt begeleiding bij de voorbereiding op deze examens door middel van wekelijkse colleges en een 'crash course'. De opleiding is behalve voor academici ook toegankelijk voor HBO-ers.

Risk Management for Financial Institutions

Risk Management is geen nieuwe wetenschap, maar door de financiële crisis staat het wel weer volop in de belangstelling. In deze nieuwe opleiding wordt de ervaring van de financiële crisis gebruikt en omgezet in het kritisch uitdiepen van bestaande, toepasbare kennis. Door aspecten van menselijk gedrag, financiële instellingen, financiële markten én producten aan bod te laten komen en vooral ook met elkaar in verband te brengen, krijg je een geheel nieuwe benadering van Risk Management. Deze opleiding geeft je de middelen in handen om complexe financiële verbanden te doorzien. Daardoor kun je het karakter van risico beter doorgronden en managen in verschillende omstandigheden.
De overkoepelende, holistische benadering van risk management maakt de opleiding geschikt voor zowel risicomanagers als beleggers, accountants, toezichthouders en financiële consultants.

De opleiding duurt 2,5 jaar. De hoofdstof wordt aangeboden in hoorcolleges. Een belangrijk deel van de tijd wordt besteed aan het met praktijkspecialisten bediscussiëren en verder uitwerken van de kennis in actuele casuscolleges. Hiermee wordt een basis gelegd voor een nieuwe generatie risk managers binnen Financial Institutions.

Treasury Management

Deze postgraduate opleiding staat bekend om haar intensieve en flexibele opzet. De opleiding is erkend door de Stichting Register Treasurer, waardoor afgestudeerden ingeschreven kunnen worden als Register Treasurer (RT). Ze is op dit moment de enige in haar soort in Nederland. De opleiding richt zich op de praktijk bij treasury-afdelingen van grote ondernemingen maar is zodanig opgezet dat ze ook aansluit bij andere bedrijfssituaties waarin een volwaardige professionele treasury noodzakelijk is. Hiernaast is de opleiding interessant voor professionals die willen doorgroeien naar een functie op het gebied van het financieel management.

Basisprogramma Verandermanagement

Het basisprogramma Verandermanagement is een zelfstandig programma waar de kernonderwerpen en -inzichten op het vakgebied op praktische en hoogwaardige wijze zijn samengebracht. Het programma kan ook benut worden als tussen- of opstap richting het uitgebreide professional programma. Het programma biedt een compact overzicht en krachtige synthese van de theorie en praktijk, verbonden met disciplines en vakgebieden zoals (de sociale en klinische) psychologie, organisatiekunde, sociologie en economie. Het programma, dat een doorlooptijd van vier maanden heeft, is opgebouwd uit drie lesmodules van ieder drie dagen: (1) organisatieverandering en strategie, (2) leiderschap en gedrag bij verandering en (3) organisatie, sturing en implementatie bij verandering.

Postgraduate programma Verandermanagement - Professional (Certified Master of Change Management)

Het postgraduate programma Verandermanagement richt zich op het managen van complexe veranderingen op een intentionele en integrale wijze als onderwerp. Het programma van circa 15 maanden biedt een overzicht en synthese van de theorie en praktijk, verbonden met disciplines en vakgebieden zoals (de sociale en klinische) psychologie, organisatiekunde, sociologie en economie. Het eerste deel van het programma combineert een overzicht van literatuur en theorie -op het gebied van onder andere organisatieverandering, strategie, leiderschap, communicatie, gedrag en implementatie- met praktijkcases en het schrijven van een master thesis. Het praktijkdeel dat daar op volgt focust op het daadwerkelijk toepassen van verandermanagement en de daarmee verbonden methoden, technieken en instrumenten. Daarnaast voeren de deelnemers een praktijkopdracht uit in de rol van change agent of interventionist.

Basisopleiding Management Consultant

Voor deelname aan deze opleiding is minimaal 2 tot 3 jaar werkervaring vereist. De focus ligt op adviesvaardigheden, basis verander- en interventiekunde en persoonlijke reflectie. De opleiding is opgebouwd uit drie modules van drie dagen, die zijn gerelateerd aan de fasen uit het adviesproces:

 • Acquisitie en probleemanalyse
 • Onderzoek en veranderkundig ontwerp
 • Implementatie en effectieve beïnvloeding

Na elke module vinden sessies plaats van consultatiegroepen. Doorlooptijd is 4 maanden.

Parttime Master of Science in Marketing

De parttime opleiding Master of Science in Marketing aan de Vrije Universiteit leert deelnemers hoe ze marketingvraagstukken die op het terrein van topmanagement liggen kunnen vertalen naar de praktijk van het bedrijf waar zij werken. Dit kunnen zowel profit als non-profit organisaties zijn. Het ontwikkelen van actuele kennis en moderne vaardigheiden om strategische concepten, psychologische inzichten en modellen toe te passen staat centraal in deze Master. Het ontwikkelen van onderzoeks- en analysetechnieken om klantwaarde en trends te begrijpen, is daarom een essentieel onderdeel van dit programma. De consumenten- en de zakelijke markt, zowel in een online als een offline context, komen uitgebreid aan de orde. Verder gaat deze opleiding in op actuele concepten zoals: value based marketing, innovatie en co-creatie, brand management, accountability en marketing vanuit een perspectief van duurzaam ondernemen.


Young Public Controllersopleiding

De Young Public Controllers opleiding richt zich op startende controllers, financieel adviseurs of trainees op het gebied van control bij een publieke of non-profitorganisatie. De opleiding helpt je om het vak van controller in een publieke omgeving in de vingers te krijgen en de vraagstukken die je tegenkomt met een bredere blik te benaderen.

Bestuur en Toezicht in het semipublieke domein

Een leergang voor zowel bestuurders als intern toezichthouders uit het (semi)publieke domein die vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid inzichten met elkaar willen delen en mogelijkheden verkennen van strategisch partnerschap tussen bestuur en toezicht. Bestaat uit zes bijeenkomsten, zowel voor startende als ervaren toezichthouders en bestuurders.

Masterclasses Public Auditing

Hoe beweegt u zich als auditor in het dynamische en soms weerbarstige krachtenveld van de publieke en non-profitsector? Tijdens vijf inspirerende bijeenkomsten leert u over de veranderende rol van een public auditor, hoe u meer als strategisch gesprekspartner kan optreden en hoe u daar in uw eigen praktijk en handelingsrepertoire vorm aan geeft.

Opleiding voor Bestuurssecretarissen

Een opleiding voor bestuurssecretarissen in de publieke en non-profitsector. Tijdens vijf interactieve bijeenkomsten oriënteer je je op de ontwikkelingen en veranderingen in de functie van bestuurssecretaris en formuleer je hoe je daar je persoonlijke invulling aan geeft.

» Algemene informatie
  • Bezoek adres
   (Hoofdlocatie)
  • De Boelelaan 1105
  • 1081 HV Amsterdam
  • Nederland
  • Postaal adres
   (Hoofdlocatie)
  • De Boelelaan 1105
  • 1081 HV Amsterdam
  • Nederland
 • Prof. dr. F.A. Roozen
  Prof. dr. F.A. Roozen
  Directie
Optimal combination between theory and practical application

“The Master's in Finance provides the optimal combination of theory and practical application. Plenty of individual assignments and teamwork, and the chance to develop multiple skills required in the real world make the programme especially challenging and interesting.”

Patricia Arranz (Master's student in Finance from Spain)
There is always plenty of interaction

 " The Accounting and Control programme at VU University Amsterdam is conducted in a stimulating environment with leading  professors in their field. There is always  plenty of interaction with the academic staff and current issues are always being discussed and debated"

Daan Remijnse (Master's student in Accounting and Control)
Faculty at VU University Amsterdam is highly respected

" The faculty at VU University Amsterdam is highly respected and helps you achieve the conceptual understanding of theory and practice in an enspiring work-environment.  They help you prepare for the profession of Accounting and Control and other related  business functions. This programme will open  the doors to the market and get your career off to a flying start."

Johanna Riep (Master's student in Accounting and Control)