Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Leidinggeven aan verandertrajecten

VMR Training en Coaching BV

 • Beschrijving
 • Overzicht

Het middle-management speelt een cruciale rol bij het implementeren van veranderingen binnen organisaties: het is de taak van dit managementniveau om de veranderingen zowel in procesmatige als in menselijke zin vorm te geven. Deze training richt zich op de uitvoering en de begeleiding van verandertrajecten in de dagelijkse praktijk. Communicatie en inzicht in menselijk gedrag staan hierin centraal.

Personen die een leidinggevende of coördinerende functie op middle-managementniveau bekleden en die voor organisatorische en/of intermenselijke verandertrajecten staan.


De verandering

 • Doelen van de veranderingen
 • Bestaande en nieuwe structuur
 • Het in te zetten model
 • Opzet en uitvoering van het veranderingsplan
 • Kritische succesfactoren
 • Tijd als medebepalende factor

Processen, informatie en procedures

 • Fasering van de processen
 • Interne communicatie
 • Planning
 • Wie zijn er bij betrokken?

Cultuur

 • Huidige en gewenste cultuur
 • Helden, rituelen en symbolen

Medewerkers

 • Motivatieproces
 • Draagvlak en betrokkenheid creëren
 • Coachen

Eigen rol

 • De in te zetten leiderschapsstijl
 • Heldere communicatie over de veranderingen
 • Overtuigen en enthousiasmeren
 • Weerstanden positief ombuigen

  Inclusief:
 • Persoonlijke Profiel Analyse
 • Twee dagdelen coaching per deelnemer

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Kosten (indicatie) Tussen de €2700 en €4550
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Gelderland
Afronding Certificaat