Dé opleidingensite voor hbo en hoger

VMR Training en Coaching BV

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Opleidingen
 • Vestigingen
 • Werknemers

VMR Training en Coaching is gespecialiseerd in praktische training en coaching op het gebied van verkoop, communicatie, management en persoonlijke effectiviteit. De verschillende trainingen die wij aanbieden, kenmerken zich door een praktijkgerichte en interactieve aanpak van enthousiaste trainers. Door te oefenen, te verbazen, te bevestigen, te confronteren, te lachen en te ervaren is onze doelstelling niet alleen om mensen iets te leren, maar vooral ook te motiveren om na afloop van de training zelfstandig aan de slag te gaan.

VMR Training en Coaching is een businessunit van VMR Partners. VMR Partners helpt bedrijven en organisaties om succesvoller te zijn door het samenstel en samenspel van mensen, methodes en middelen te optimaliseren. VMR staat voor Verander Met Resultaat. Onze klanten hebben dagelijks met veranderingen te maken. Veranderingen in de markt, veranderingen in de eigen organisatie en veranderingen in functies van medewerkers. VMR Partners helpt om deze veranderingen te verankeren. De focus bij VMR Training en Coaching ligt op de mens en zijn functioneren in de eigen functie en binnen de organisatie, waardoor we resultaat voor u behalen!

Het is daarom belangrijk om medewerkers te stimuleren en daar waar nodig te sturen, zodat hun inzet en kwaliteiten maximaal benut kunnen worden om de ondernemingsdoelen en persoonlijke doelen te verwezenlijken.

VMR Training en Coaching helpt haar klanten hun doelstellingen te vertalen in gerichte opleidings- en trainingstrajecten. Praktische training en coaching is onze specialisatie.VMR Training en Coaching maakt een duidelijk onderscheid tussen maatwerk trainingen, open trainingen en individuele coaching. De maatwerk trainingen worden speciaal ontwikkeld voor de organisatie die deelneemt aan de training. Na een kennismakingsgesprek formuleren we doelstellingen voor de training, waarna we het voorstel presenteren aan de klant. Op grond van de reacties op dit voorstel, schrijven we de training en bijbehorende cases. Hierdoor is onze klant verzekerd van een passende training. Aan onze open trainingen kunnen medewerkers van verschillende organisaties uit diverse branches deelnemen. Tijdens deze trainingen blijkt dat de deelnemers vaak met dezelfde problematiek en ontwikkelpunten te maken hebben. De theorie en vaardigheden worden in een breed kader behandeld en vervolgens vertaald naar de praktijk van elke deelnemer. Individuele coaching tenslotte, is een intensieve vorm van training ofwel begeleiding, met als doel het motiveren en aanzetten tot ontwikkelen van mensen op verschillende niveaus.

Waar staat VMR Training en Coaching voor?

VMR Training en Coaching helpt mensen zich te ontwikkelen. Onze aanpak richt zich op hart, hoofd en handen. Hierdoor ontwikkelen mensen een betere (ver)binding met zichzelf, de functie en organisatie, waardoor het leereffect groter is.

Cedeo gecertificeerd

VMR Training en Coaching is Cedeo-gecertificeerd. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwantitatieve en kwalitatieve criteria op het gebied van dienstverlening, samenwerking en behaalde resultaten. Hiervoor voert Cedeo elke 2 jaar een klant-tevredenheidsonderzoek uit.
Deze erkenning biedt u de zekerheid met een kwalitatief goed bureau samen te werken. Wij hebben ruim 20 jaar ervaring in het verzorgen van trainingen.

Individuele coaching

Coaching is een intensieve vorm van training ofwel begeleiding, met als doel medewerkers te helpen in hun ontwikkeling. VMR Training en Coaching kent twee vormen van individuele coaching, namelijk coaching on the job (functie-inhoudelijke coaching) en persoonlijke coaching (zelfinzicht en verdieping).

Trainingen op maat

Maatwerk trainingen onderscheiden zich van open trainingen door de inhoud. Deze trainingen zijn geheel op maat ontwikkeld voor de organisatie die deelneemt aan de training.
Uiteraard spelen de wensen van de opdrachtgever een belangrijke rol. Daarnaast brengen wij ook altijd de wensen van de deelnemers in kaart. Dit kan door middel van interviews of door schriftelijke vragenlijsten. We vragen dan onder andere om voorbeelden van lastige praktijksituaties. Op deze manier kunnen we de training goed afstemmen op de dagelijkse werkzaamheden van de deelnemers. De rollenspellen waar uw medewerkers in de training mee te maken krijgen, zijn hierdoor erg herkenbaar en praktijkgericht.

De training is het moment waarop uw medewerkers centraal staan. Gedurende de training doorlopen we het vooraf opgestelde programma, maar de trainer houdt vanzelfsprekend ook rekening met vragen en wensen die uit de groep komen. Door de groepsgrootte beperkt te houden, is het gedurende de training mogelijk om elke deelnemer van (individuele) aandachtspunten te voorzien, zodat men na afloop van de training ook daadwerkelijk doelgericht aan de slag kan.
Als de training is afgerond vindt de evaluatie plaats. Uiteraard wordt de training meteen na afloop met de deelnemers geëvalueerd. Daarnaast vindt er ook een evaluatiegesprek met de opdrachtgever plaats, waarin beide partijen hun bevindingen naar voren kunnen brengen. Tevens doen wij aanbevelingen over een eventueel vervolg van de opleiding. Immers, het rendement van een training kan enorm toenemen als trainingen structureel worden ingezet in uw organisatie.

Afhankelijk van het traject bevatten de verschillende fasen de volgende onderdelen:

Voorbereiding

 • Intakegesprek(ken) met de opdrachtgever
 • Interviews met de deelnemers
 • De trainer loopt mee op de betreffende afdeling (vooronderzoek)
 • Vragenlijsten voor de deelnemers
 • Ontwikkelen van cases en rollenspellen
 • Persoonlijke Profiel Analyse per deelnemer

Uitvoering

 • Trainen van een groep medewerkers
 • Afwisselende werkvormen
 • Spelen van rollenspellen: opnemen en evalueren eventueel met trainingsacteur
 • Coachen van individuele medewerkers
 • Formuleren van kwaliteiten en aandachtspunten van de medewerkers

Evaluatie

 • Mondelinge evaluatie met de deelnemers
 • (Anonieme) schriftelijke evaluatie door de deelnemers
 • Evaluatiegesprek met de opdrachtgever
 • Een rapport met conclusies en aanbevelingen
Referenties

 • AS Watson
 • ECI
 • Europeesche Verzekeringen
 • ING
 • Kamer van Koophandel
  • Bezoek adres
   (Hoofdlocatie)
  • Telefoonweg 34
  • 6712 GC Ede
  • Nederland
  • Postaal adres
  • Postbus 551
  • 6710 BN Ede
  • Nederland
 • B. Oenema
  B. Oenema
  Directie
 • H. Tellegen
  H. Tellegen
  Directie