Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Persoonsgericht Projecten Leiden

Van Harte & Lingsma

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

Na deze projectmanagementtraining lopen je projecten soepeler, voeg je meer waarde toe voor je opdrachtgever en ben je effectiever. Je bouwt aan een cultuur van constant verbeteren doordat je duidelijke feedback geeft en ruimte maakt voor dialoog. Je creëert draagvlak en zet kwaliteiten en talenten van teamleden optimaal in. De kracht van de training zit in jarenlange ervaring met duizenden deelnemers in combinatie met een actuele visie op projectmanagement.

De training Persoonsgericht Projecten Leiden richt zich op de ontwikkeling van stevige soft skills die werken in combinatie met kennis van nieuwe projectmethodieken zoals Lean & Agile Projectmanagement. Zo ben je in staat in de huidige, vaak onvoorspelbare werkomgeving je projecten effectief en efficiënt te leiden zodat je project volgens planning loopt en je resultaat haalt.

Je leert te werken vanuit overzicht, met een helder en krachtig mandaat. Je weet dat het managen van verwachtingen, nee durven zeggen, doorvragen en feedback geven uiteindelijk leidt tot een tevreden opdrachtgever. Je leidt het project en bevordert het eigenaarschap van stakeholders. Op deze manier maak je ook de opdrachtgever medeverantwoordelijk voor het resultaat. Je verbetert jouw interactie met anderen. Het accent ligt op het opereren in een krachtenveld, oog hebben voor belangen van anderen en meebewegen met mensen. Deze focus maakt de training voor projectleiders uniek.

Trefwoorden:
Aansturen van projectmedewerkers, Impact hebben, Relaties bouwen, Verwachtingen managen.

Wat is Persoonsgericht Projecten Leiden?

Persoonsgericht Projecten Leiden is een innovatieve, praktische en krachtige training van 7 dagen (drie blokken, verdeeld over 3 maanden) voor projectleiders en -managers. Vanuit een goed overzicht en met actuele kennis van de ontwikkelingen in projectmanagement zoals Lean & Agile Projectmanagement, leer je projecten leiden met een soepele eigen stijl waarmee je stakeholders optimaal bediend en teamleden laat excelleren.

Wat heb je aan deze projectleider training?

Door de training Persoonsgericht Projecten Leiden (PPL) ontwikkel je je tot een succesvolle projectmanager die stuurt op de harde én op de zachte kant van projecten. Voor je organisatie lever je projecten op tijd op, met minimale kosten en maximaal rendement. Een resultaat dat je bovendien bereikt op een manier waar je zelf achter staat en waar je projectteamleden zich prettig bij voelen. Kortom: een training die werkt en waar je na het eerste blok al profijt van hebt.

Is deze training projectleiding iets voor jou?

Persoonsgericht Projecten Leiden is een krachtige en uitdagende training voor zowel beginnende als ervaren projectleiders. Deelnemers aan deze training zijn gemotiveerd en hebben de ambitie om een uitmuntende projectleider te worden.


Inhoud

Resultaat

 • Je stuurt vanaf het begin op een duidelijke opdracht en mandaat en zorgt er voor dat het belang van de opdrachtgever duidelijk is.
 • Vanuit overzicht weet je stakeholders te betrekken, te informeren om zo met draagvlak de juiste keuzes te maken
 • Je zet je persoonlijke kracht in om de leiding te nemen en anderen te motiveren verantwoordelijkheid te nemen voor hun resultaten.
 • Je zorgt ervoor dat je anderen aan het werk krijgt en niet alles zelf doet
 • Je kan de verwachtingen van opdrachtgevers managen en tussentijds bijstellen.
 • Hoofd- en bijzaken kun je makkelijker scheiden
 • De inrichting van de projectorganisatie en de gelijkmatige verdeling van werk doe je in goed overleg en dialoog met je team. Zo boeken jij en je team betere resultaten met minder middelen.
 • Je bent je bewust van je stijl, je kwaliteiten en talenten in de communicatie met anderen en je gaat met meer inlevingsvermogen te werk.
 • Je maakt het werk inspirerender voor jou én voor de mensen met wie je samenwerkt.

Context

Projectleiders zijn hardwerkende en betrokken mensen die veel verschillende rollen vervullen. Overzicht houden en proactief sturen is belangrijk om te voorkomen dat te veel zelf gaat doen en moet gaan rennen. Persoonlijk leiderschap en voorbeeldgedrag is essentieel voor een goede kwaliteit van interactie en kwalitatieve werkrelaties.
Als projectleider heb je een managementfunctie zonder een hiërarchische positie in de organisatie. Je opereert vaak onder hoge druk en met een beperking in tijd, budget en middelen.

Ook zijn er vaak meerdere belangen. Voor draagvlak en een helder beeld van de verwachtingen is het van belang dat je alle stakeholders betrekt en machtsbronnen zorgvuldig en adequaat inzet.

In de dynamische omgevingen die organisaties vandaag de dag zijn, is regelmatig contact over de voortgang en aanpassing van afspraken die je met de opdrachtgever hebt prioriteit nummer 1.

De samenwerking (ofwel psychologisch contract) en de daarbij behorende opdracht zal regelmatig in samenspraak met de opdrachtgever afgestemd moeten worden op een snel veranderende realiteit. Als projectleider zorg je voor een team dat met elkaar verantwoordelijk is voor het hele project en niet alleen voor deelexpertise. Als individuele professionals elkaar en elkaars vak beter begrijpen, dan weten ze van elkaar wat ze nodig hebben om samen een goed projectresultaat neer te zetten.

Opzet van de training

De training Persoonsgericht Projecten Leiden heeft de opbouw van een project. Je doorloopt de oriëntatie- en voorbereidingsfase (denken), een realisatiefase (doen) en een afrondings- en opleveringsfase (borging). Gedurende de gehele training werk je aan je eigen leiderschap en communicatie door praktische oefeningen, reflectie en theorie. Er is veel ruimte voor deelnemers in de groep om feedback op elkaar te geven. Zo word je geconfronteerd met de invloed van jouw gedrag op anderen. De trainingsgroep telt maximaal twaalf deelnemers.

Ook bevat de training elementen van Lean & Agile Projectmanagement. Hierbij is de interactie met anderen zeer belangrijk voor een succesvol project. Het ontwikkelen van een betere kwaliteit van interactie en communicatie (de soft skills) heeft in de training een centrale plek.
Opereren in een krachtenveld, oog hebben voor belangen van anderen en meebewegen met mensen zijn daarnaast sleutelvaardigheden.

Deze combinatie maakt de training uniek. Je leert gebruik te maken van jouw unieke talenten. Op het juiste moment assertief zijn, omgaan met weerstand en effectief gebruik maken van machtsbronnen helpt je om beter met de onvermijdelijke machtsspelletjes om te gaan.

Door te werken met leeropdrachten tussen de trainingsblokken wordt de transfer en borging naar je werksituatie gegarandeerd.

Programma

De training PPL bestaat uit drie blokken van respectievelijk 3, 2 en nog eens 2 dagen verspreid over 3 maanden. Alle deelnemers overnachten tijdens de trainingsblokken in het conferentieoord. Van Harte & Lingsma verzorgt de overnachtingen.

Blok 1

 • Dag 1: Kennismaking, Visie op leren, presenteren, feedback, helicopterview, besluitvorming
 • Dag 2: Projectintake, Coachen, Communicatie, basisprincipes Lean en persoonlijkheidstesten
 • Dag 3: Macht en invloed, Krachtenveld, Onderhandelen, opstellen persoonlijk projectplan en 1e iteratie (mijlpaal)

Blok 2

 • Dag 1: bespreken leeropdrachten, verdiepingsslag 'wat stuurt mijn gedrag?', analyse van kwaliteiten en ontwikkelpunten
 • Dag 2: Experimenteren met nieuw gedrag, uitdagende leersituaties, opstellen nieuwe iteratie of mijlpaal

Blok 3

 • Dag 1: bespreken leeropdrachten, projectleidersgame
 • Dag 2: evaluatie en borging, opstellen persoonlijk projectleidersstatuut

Elk blok start de eerste dag om 10.30 uur en eindigt rond 15.30 op de laatste dag. Er is een avond of snack programma.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 3 maanden
Tijden Overdag, Avond
Kosten €4255
Les locatie type Hotelaccomodatie, Conferentiecentrum
Titulatuur Geen titel
Lesmethode Klassikaal onderwijs, Theorie, Zelfstudie, Met acteur
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 12
Afronding Certificaat
"Projectresultaten zijn verbeterd."

"Projectresultaten zijn beter doordat ik mij meer faciliterend opstel in projectteam."

Cosmin Broasca (Projectleider), Rabobank
"Nieuwe inzichten"

"De PPL-training laat je in de spiegel kijken, dat heeft mij veel nieuwe inzichten gegeven waar je echt wat mee kan."

Robert Bruin (Projectleider), Bruto Interim Management BV
"Een verrijking!"

"De training is een absolute verrijking voor jezelf, proces en eindresultaat van het project!"

Sander Kloos (Vernieuwingsmanager), KNVB
"Communicatie is veel effectiever geworden."

"Ik breng zaken sneller ter sprake, zonder alles eerst tot in detail zelf doordacht te hebben, waardoor communicatie en samenwerking veel effectiever is geworden. "

Hans-Martin Duringhof (Projectleider), TNO
"Soft skills"

"Een erg goede soft skills training... precies wat ik zocht!"

Natalie Nieuwenhuis-Appels (Study Director), Astellas Pharma Europe BV
"De goede stap"

"De PPL is soms heftig, soms confronterend, maar altijd een goede stap op weg naar jezelf in je werk!"

Karin Heilijgers (Projectleider), TIWOS
"Ik verplaats me nu meer in mede-projectleden"

"Ik kan er elke dag mee vooruit! Ik heb geleerd om anderen meer ruimte te geven. Als ik altijd maar het voortouw neem kan ik anderen in de weg zitten in hun ontwikkeling. De training heeft me een andere/bredere kijk gegeven op bepaalde zaken, ik kan me beter verplaatsen in andere mensen.
Vroeger dacht ik, ik ga zo en zo aan de slag, ik ga het zo aanpakken, nu verplaats ik me in mede project leden, ik doe vaker een stapje opzij, laat andere mensen dingen doen.
Doordat ik oplossings-/resultaatgericht ben maakt dat ik snel ga doen en ondernemen maar daardoor ook anderen in de weg sta. Niet iedereen is even assertief."

Marcel Arpels Lezer (Projectleider), Nedtrain Centraal
"Onder de indruk van het programma!"

"Ik ben erg onder de indruk van de samenstelling van het programma, van de afwisseling van theorie en praktijk en van de trainer die hierin de ruimte heeft gecreeerd voor de juiste balans tussen het zakelijke en persoonlijke. Ik heb er het meest aan gehad dat ik even uit mijn werk getrokken ben en dat ik op een heel andere manier naar mezelf en mijn werk heb kunnen kijken. Dat heeft me hele mooie nieuwe inzichten gegeven!
De training persoonsgericht projecten leiden is een geweldige training! De opbouw in drie blokken, de vorm van een project, de ruimte voor een goede balans tussen zakelijk en persoonlijk en de pragmatische 'projectplannen' hebben er bij mij voor gezorgd dat ik tot heldere inzichten over mijn werk en mezelf ben gekomen, waar ik nu ook echt mee aan de slag kan en wil."

Albertine Waes (Projectleider), TNT Post
"Als projectmanager gegroeid."

"Als projectmanager zet ik mijn persoonlijkheid krachtiger in en stuur ik veel meer op de relatie."

Martin de Roode (Projectleider), KPN
"Een aanrader voor alle projectleiders"

"Ik vond het een hele nuttige training die me heel erg helpt bij het uitoefenen van mijn functie. Het is een training die ik aan alle beginnende en zelfs ook aan ervaren projectleiders kan aanraden. Voor iedereen zit er wel wat in, het geeft inzicht in hoe je met een breed scala aan situaties om kunt gaan. Heel veel zaken uit de training zijn direct te vertalen naar werksituaties."

Timon Grob (Projectleider), Philips Applied Technologies