Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master zorgethiek en beleid

Universiteit voor Humanistiek

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

Wat maakt zorg tot goede zorg?

Reflectie op zorg

De gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen staat onder druk. Toegenomen technische mogelijkheden, meer zelfbewuste vraag naar zorg, professionalisering van zorgverlenende beroepen, bezuinigingen, marktwerking en veranderingen in de zorgsystemen: het zijn maar enkele van de factoren die om reflectie vragen. Zorgverleners krijgen vaak niet de waardering die hun toekomt. Patiënten voelen zich niet gehoord. Maatschappelijk speelt de vraag of de gezondheidszorg wel zo'n goede zorg is. Pittige kwesties die om antwoord vragen.

Zorgethisch perspectief

In de master Zorgethiek en Beleid maak je grondig kennis met de zorgethiek en met zelfreflectie op verschillende zorgdomeinen vanuit een zorgethisch perspectief. In Tilburg is een eigen visie ontwikkeld die via onderzoek, dat ook in de zorg zelf plaatsvindt, wordt uitgebouwd. Voor deze zorgethiek is het perspectief van de patiënt en dat van de professionele zorgverlener belangrijk. Zorg vindt immers primair plaats in een betrekking.

Interculturaliteit

Naast zorgethiek spelen interculturele vragen de hoofdrol. De vraag naar wat zorg tot goede zorg maakt, ook moreel gezien, wordt gesteld in een samenleving waarin mensen met verschillende religies, levensbeschouwingen en culturen samenleven. Dat vraagt om nadenken over en om het ontwikkelen van een eigen visie. Deze master biedt je die gestructureerde reflectie en de vaardigheden zelf onderzoek te verrichten in de zorg.

Geworteld in de praktijk

De docenten van de master Zorgethiek en Beleid hebben goede banden met de zorginstellingen. Via onderwijs en onderzoek, via adviesraden en ethische commissies zijn zij nauw betrokken bij wat zich in zorginstellingen afspeelt.

Diploma-eisen

De volgende diploma's bieden rechtstreeks toelating tot de master Zorgethiek en beleid:

 • een bachelor- of masterdiploma humanistiek;
 • een bachelor- of masterdiploma beleidswetenschappen (richting gezondheidszorg en welzijnswerk);
 • een bachelor- of masterdiploma geneeskunde;
 • een bachelor- of masterdiploma gezondheidswetenschappen;
 • een bachelor- of masterdiploma medische psychologie;
 • een bachelor- of masterdiploma religiewetenschappen;
 • een bachelor- of masterdiploma sociologie;
 • een bachelor- of masterdiploma theologie;
 • een bachelor- of masterdiploma verpleegwetenschappen;
 • een bachelor- of masterdiploma wijsbegeerte

Beschik je niet over een van de bovenstaande diploma's dan moet je eerst de Premaster UvH volgen. Daarnaast moet je bij aanvang in de master beschikken over één van de volgende diploma's:

 • een Nederlands bachelordiploma;
 • een Nederlands masterdiploma;
 • een diploma van een Nederlandse vierjarige HBO-opleiding, dat afgegeven is na 1 augustus 1986;
 • een buitenlands hoger onderwijsdiploma van een niveau dat tenminste vergelijkbaar is met een vierjarige HBO-opleiding.


Buitenlandse studenten

Heb je niet de Nederlandse nationaliteit dan dien je te beschikken over een geldige verblijfsvergunning. Heb je een buitenlandse vooropleiding dan moet je het diploma Nederlands als tweede taal (NT2) of een Universitair Toelatingsexamen Nederlands (ITN) hebben behaald.

Meer informatie

Weet je niet of je aan de eisen voldoet dan kun je contact opnemen met de studieadviseur.


Hieronder vind je het onderwijsprogramma van de master Zorgethiek en Beleid, die van start gaat in september 2013. Het kan zijn dat er nog wijzigingen optreden, maar het geeft een goede indruk. Klik op de cursusnaam om de beschrijving te lezen.

Programma Zorgethiek en Beleid

Inleiding Zorgethiek 7,5 EC
Beleid in zorg en welzijn zorgethisch bezien 7,5 EC
Zorgethiek intercultureel 7,5 EC
Ethische en spirituele competenties in de zorg 7,5 EC
Theorieën van zorgethisch onderzoek 7,5 EC
Veldonderzoek 7,5 EC
Afstudeeronderzoek/ masterthesis 15 EC
Totaal 60 EC

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 12 maanden
Type MA (Master of Arts)
Kosten (indicatie) Tussen de €1350 en €2700
Titulatuur MA (Master of Arts)
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Utrecht
Afronding Diploma
Personal Financial Planning - Claudia Schallenberghs
‘Ik doorzie hoe complex zorg eigenlijk is’

"Als ik straks tijd heb, kom ik bij u! Hoe vaak gebruiken we deze zin wel niet in de verpleging?  Tijdgebrek is een bekend probleem in de zorg. Het is moeilijk om zorg te geven met aandacht als je onder tijdsdruk staat. Dus toen een docente van de opleiding Zorg, Ethiek en Beleid een lezing gaf met deze titel, was mijn aandacht meteen gegrepen.

In de lezing ging de docente steeds dieper in op de betekenis van ‘zorg’. Je kunt op allerlei manieren naar zorg kijken: het maakt uit of je zorg benadert vanuit de politiek, vanuit de visie van de zorginstellingen, of vanuit degene die zorg vraagt. Ik besefte hoe complex zorg eigenlijk is. Ik had er nog nooit bij stilgestaan wat ik nu precies doe als verpleegkundige!  Ik wilde meer weten, bezocht een voorlichtingsmiddag over de opleiding en was om.

Je leert op de opleiding dat er geen vaste antwoorden bestaan, maar dat je de juiste vragen moet stellen. Hier heb ik nog elke dag profijt van. Je verdiept je in de wereld van de zorg vanuit religieuze, filosofische, politieke en ethische perspectieven. Het maakt me bewust van mijn dagelijkse werk en houdt me scherp.

In het ziekenhuis zoek ik de uitdaging steeds meer op. Onlangs gaf ik een  presentatie over ‘Menslievende zorg’. Ik draai mee in werkgroepen en ga gesprekken aan met mijn collega’s over het belang van goede zorg. Dit soort gesprekken geven mijn werk meer betekenis."

Claudia Schallenberghs (Financial Planner), Deutsche Bank