Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master Humanistiek

Universiteit voor Humanistiek

  • Beschrijving
  • Overzicht

De masteropleiding Humanistiek is een driejarige, voltijdse wetenschappelijke beroepsopleiding, met net als in de bachelor, veel aandacht voor zowel theorie als praktijk. Afhankelijk van je persoonlijke talenten, biedt de master uitzicht op werk op de volgende terreinen: • Geestelijke begeleiding • Educatie • Organisatie en beleid • Wetenschap en onderzoek. Je loopt uitgebreid stage. Bovendien is er voldoende ruimte om je licht op te steken op andere universiteiten in het binnen- en buitenland. Je sluit je studie af met een afstudeeronderzoek en scriptie.

Geestelijke begeleiding

Je leert hoe je mensen kunt ondersteunen die in situaties verkeren waarin het bestaan en de zingeving vragen oproepen. De studie leidt op tot geestelijk raadswerker voor werkvelden van het Humanistisch Verbond binnen het leger, het gevangeniswezen en de gezondheidszorg. Ook ben je gekwalificeerd voor andere werkvelden in uiteenlopende functies als vertrouwenspersoon, loopbaan- of levensloopbegeleider, counselor of coach.

Educatie

Ook kwalificeer je je op het terrein van educatie, gericht op identiteitsontwikkeling van mensen met speciale aandacht voor ethische vraagstukken, levensbeschouwelijke ontwikkeling, kritisch en democratisch burgerschap en mensenrechten. Je kunt aan de slag als trainer/begeleider en onderzoeker of leerplanontwikkelaar in educatieve organisaties bij onder meer schoolondersteunende instellingen. Door het volgen van een aantal extra modules kun je ervoor kiezen om eerstegraads docent te worden aan opleidingen in het voortgezet en hoger onderwijs.

Organisatie en beleid

Je verdiept je in vraagstukken rond humanisering en zingeving op het snijvlak van organisatie en beleid. Zo anticipeer je op actuele discussies over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties en voorbeeldig leiderschap waar het om integriteit en ethiek gaat. Op de achtergrond spelen mondiale vragen mee rond machtsverhoudingen tussen Noord en Zuid, duurzaamheid en mensenrechten. Je zoekt de mogelijkheden die naar een minder gewelddadige en meer rechtvaardige wereldorde leiden. Hiertoe krijg je gedegen conceptuele analyses aangereikt. Tegelijkertijd doe je allerlei praktische vaardigheden op, zodat je concreet aan het werk kunt als adviseur, trainer/coach, beleidsmedewerker of onderzoeker. Ook ben je gekwalificeerd voor nationale en internationale functies bij overheden, politieke partijen, maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties, of voor functies in de media.

Wetenschap en onderzoek

Voor getalenteerde studenten wordt het mogelijk om naast de reguliere masterstudie van 180 EC via de Graduate School een traject te volgen, waarin je wordt voorbereid op een promotietraject bij de UvH of op een andere universiteit.


De masteropleiding Humanistiek is een academische beroepsopleiding, verdeeld over drie studiejaren, in totaal 180 EC. Ze is gericht op multidisciplinaire verdieping, waarbij de thematische begrippen zingeving en humanisering opnieuw een rol spelen. Begeleiding op het gebied van zingeving en humanisering speelt zich af op drie niveau's: individueel, groepswerk en organisatie interventies. Deze verschillende niveau's komen terug in het programma. Daarbij wordt academische kennis steeds gekoppeld aan praktische vaardigheden.

Het masterprogramma omvat een gedegen stageperiode van 22,5 EC waarin je je voorbereidt op de professionele praktijk. Er is een aantal keuzevakken, en de master wordt afgerond met een afstudeeronderzoek en scriptie (22,5 EC).

In deze opleiding verwerf je wetenschappelijke kennis en word je getraind in academische beroepsvaardigheden, die nodig zijn in de werkterreinen van humanistische geestelijke begeleiding, educatie en organisatie. Je kunt er voor kiezen een eerstegraadsbevoegdheid educatie te behalen (Humanistisch Vormingsonderwijs/ Levensbeschouwing), maar dit is niet verplicht.

Elk masterjaar heeft een eigen accent. In het eerste jaar is dit de studie van humanistische levensbeschouwelijke tradities, zowel historisch als actueel bezien. De tweede helft van het eerste jaar komt ook de beroepsvoorbereiding al aan bod. In het tweede jaar krijgt de beroepsvoorbereiding extra aandacht, door middel van een stage en stageverdiepingsmodules. In het derde jaar staat onderzoek centraal. Je volgt onderzoekmodules en voert je afstudeeronderzoek uit. Je kunt een aantal extra keuzevakken volgen. Ook zijn er zogenaamde bijzondere modules, zoals assistentie in het onderwijs, de internationale Kosmopolis Summerschool of een intensief programma voor studenten Educatie in Europa. Meer informatie op de website.

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 36 maanden
Type MA (Master of Arts)
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur MA (Master of Arts)
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Diploma