Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Milieucoördinator niveau A

Universiteit Hasselt

  • Beschrijving
  • Overzicht

Milieu(zorg) is ongetwijfeld een thema dat ook in uw organisatie zeer actueel is.

Milieuwetgeving, duurzaamheid, groene technologie, milieubeleid, milieucommunicatie,… het zijn maar enkele van de vele topics die vandaag een snelle ontwikkeling kennen. Als milieucoördinator is het een uitdaging om de ruime waaier aan kennis en vaardigheden die met de job gepaard gaan up-to-date te houden. Maar misschien heeft u ook vanuit een andere job meer nood aan een bredere kijk of verdieping in milieu?

Universiteit Hasselt kan u dan helpen om hier invulling aan te geven. Met een programma dat voldoet aan de eisen gesteld in het decreet m.b.t. Milieucoördinatoren niveau A in klasse I bedrijven, gaan we in op de diverse aspecten van milieuzorg. Een docententeam, samengesteld uit professoren van de Universiteit Hasselt en eminente sprekers uit de arbeidsmarkt, brengen u in 1,5 jaar tijd de gewenste vaardigheden en kennis bij.

U kunt na afspraak met de programmacoördinatie deelaspecten volgen in het kader van permanente bijscholing voor milieucoördinatoren.

Kostprijs

Het studiegeld bedraagt € 3.300 voor het programma, inbegrepen het studiemateriaal (exclusief residentiële kosten voor het seminarie Communicatieve en Sociale facetten).

Omvang & Tijdstip lessen

Het programma loopt over een periode van 1,5 jaar met start in oktober 2014 indien er voldoende kandidaten zijn. De lessen worden ingericht op vrijdagnamiddag en -avond van 14.00-20.00u. Er zijn geen lessen gepland tijdens de reguliere vakantieperiodes.

Locatie

De lessen vinden plaats op Campus Diepenbeek, Universiteit Hasselt.

Evaluatie & Attestering

Na het succesvol doorlopen van het programma behaalt u het officieel certificaat Milieucoördinator niveau A.


Doelgroep

Kandidaten milieucoördinator niveau A:

Houders van een bachelordiploma of equivalente diploma's kunnen een postgraduaat getuigschrift Milieucoördinator - niveau A verwerven.

Kandidaten die niet aan de diplomavoorwaarden voldoen, kunnen op basis van hun aangetoonde relevante ervaring, van minstens vijf jaar in bedrijfsinterne milieuzorg worden toegelaten.


Het programma van Milieucoördinator - Niveau A is opgebouwd uit 3 modules, met daarnaast een integratiestuk (eindwerk) en bedrijfsbezoeken. In totaal duurt de opleiding 1,5 jaar.

Voor elk opleidingsonderdeel is een coördinerende verantwoordelijke aangesteld, die verbonden is aan de Universiteit Hasselt. Deze docenten nemen een onderdeel van het programma voor hun rekening. Op hun vraag worden er ook externe deskundigen uitgenodigd, die het docententeam aanvullen. Samen zorgen zij ervoor dat het programma "Milieucoördinator - Niveau A" een meerwaarde heeft voor de uitoefening van uw job.

Opbouw programma

Module 1: Uitgangspunten, achtergronden en basisbegrippen (50u)

1.1 Grondslagen van milieuwetenschappen (D. Franco) 1.2 Milieubeleidsvorming en instrumenten van het milieubeleid van de overheid (T. Thewys) 1.3 Milieurecht en de formulering van milieu-eisen (B. Vanheusden)

Module 2: Milieubeheerssystemen in bedrijven en de functionele taken van de milieucoördinator (57u)

2.1 De integratie van milieuzorg in het bedrijfsbeheer (B. Vanheusden en D. Franco) 2.2 Het opstarten van een milieuzorgsysteem in een onderneming (R. Bouckaert) 2.3 Controle en handhaving van milieuvoorwaarden met inbegrip van administratieve en procedurele aspecten (B. Vanheusden)

Module 3: Operationalisering en uitdieping van de taakstelling van een milieucoördinator (158u)

3.1 Technologische aspecten (D. Franco) 3.2 Bedrijfseconomische en beheersfacetten (T. Thewys) 3.3 Sociale en communicatieve aspecten (H. Martens) 3.4 Methodologische facetten

Eindwerk

Bedrijfsbezoeken

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 18 maanden
Locatie Diepenbeek
Tijden Overdag
Type Non-degree (executive programmes), Post-hbo / Post-bachelor, Post-wo / postacademisch
Kosten €3300
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Lesmethode Klassikaal onderwijs, Theorie, Praktijkopdrachten / cases
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand oktober
Provincie Limburg
Afronding Diploma
Credits 20