Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Management in de Sociale Economie

Universiteit Hasselt

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

De sector van de sociale economie is in volle ontwikkeling. De nood aan professioneel management is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Deze opleiding beantwoordt aan die behoefte door leidinggevenden en stafmedewerkers te ondersteunen in hun dagelijkse praktijk.

 

In samenwerking met Antwerp Management School en met de steun van Vlaams Minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, Freya Van Den Bossche, organiseert Universiteit Hasselt het modulaire programma ‘Management in de Sociale Economie’.

 

Waarom dit programma kiezen?

 • Deze opleiding biedt u in vier modules gespreid over 2 academiejaren een uitgebreide kennismaking met managementthema’s die relevant zijn voor de sociale economie: strategisch management en innovatie, mens management, financieel management en communicatie.
 • De basisprincipes van de verschillende beleidsterreinen worden op interactieve wijze geëxploreerd en getoetst aan de praktijk van de deelnemende organisaties.
 • Universiteit Hasselt en Faculty van Antwerp Management School garanderen de academische kwaliteit van het programma. Daarnaast werkt het programma samen met gedreven gastsprekers en externe docenten die de sector van de sociale economie van binnenuit kennen.

 

Wat mag u verwachten?

Na het volgen van dit programma:

 • bent u in staat om de uitdagingen voor uw organisatie te kaderen en te hanteren;
 • bent u in staat onderbouwde strategische keuzes te maken, vanuit een doorgedreven kennis van de context waarin uw organisatie opereert en met inzicht in de diverse managementmethodieken;
 • heeft u kennis en inzicht in de relevante beleidsthema’s;
 • heeft u uw leidinggevende competenties en het gebruik van instrumenten verdiept en versterkt.

 

 

Kostprijs

 • Inschrijving volledige programma 2012-2013: 660 euro.
 • Inschrijving per module: 330 euro.
 • Inschrijving per onderdeel van een module / per lesdag: 45 euro/dag.

 

Tijdens academiejaar 2012-2013 wordt in Universiteit Hasselt de modules 'Financieel Management' en 'Mens Management' aangeboden. De modules 'Strategisch Management' en 'Marketing & Communicatie' worden in academiejaar 2013-2014 aangeboden. 

 

Iedere module bestaat uit 9 lesdagen. Er kan voor het geheel, voor een module of voor een onderdeel van een module ingeschreven worden. In de prijs zijn steeds de lessen, alle documentatie en een broodjeslunch begrepen.

 

Voor de opleiding 'Management in de Sociale Economie' kan je gebruik maken van tussenkomsten zoals opleidingscheques, kmo-portefeuille, betaald educatief verlof.

 

 

 

 

Omvang & Tijdstip lessen

Iedere module bestaat uit 9 lesdagen van 9u30 tot 16u30. Klik hier voor de volledige planning.

 

 

 

Locatie

De lessen vinden plaats op Campus Diepenbeek van Universiteit Hasselt.

 

 

 

Attestering

U ontvangt het getuigschrift 'Management in de Sociale Economie’ door deel te nemen aan tenminste 80% van de lessen in alle modules en het actief en met positief gevolg participeren in oefeningen, opdrachten en uitwerken van cases (afhankelijk per module).

 

 

 

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot medewerkers met een functie waarin zij impact kunnen uitoefenen binnen hun organisatie in de sociale economie zoals:

 • beschutte en sociale werkplaatsen
 • incubatiecentra
 • invoegbedrijven
 • werkervaringinitiatieven
 • lokale overheden en dienstenbedrijven
 • organisaties met een maatwerkafdeling en interesse in sociale economie en invoeg
 • ...Toelatingsvoorwaarden

 • U bent in het bezit van een diploma hoger onderwijs of kunt aantonen dat u op basis van werkervaring over gelijkwaardige competenties beschikt.

 

 • U hebt zin om te leren en bent bereid om uzelf en uw organisatie kritisch in vraag te stellen en verder te ontwikkelen.

Het programma biedt u in vier modules de mogelijkheid competenties te verwerven op het vlak van management van de sociale economie. De vier modules zijn gespreid over twee academiejaren.

 

Module Strategisch Management (2013-2014)

 • Strategiebepaling en implementatie 
 • Strategisch verbeteren 
 • Netwerkmanagement en strategische allianties

 

Module Marketing & Communicatie (2013-2014)

 • Wat is marketing en wat is het belang ervan? 
 • Marketingmiddelen en klantgerichte communicatie 
 • Transparant rapporteren en stakeholdersdialoog 
 • Interculturele communicatie

 

Module Financieel Management (2014-2015)

 • Basiskennis instrumenten van financieel management  
 • Toegepast financieel management en (sociaal) ondernemerschap 
 • Subsidiemanagement: hoe nieuwe initiatieven laten mee financieren door de overheid? 
 • Coöperatief ondernemen: principes en kritische succesfactoren

 

Module Mens Management (2014-2015)

 • Teambuilding 
 • Competentiemanagement en leiding geven 
 • Plannings-, functionerings-, beoordelings- en loopbaangesprekken 
 • Veranderingsmanagement 
 • Diversiteit en leeftijdsbewust personeelsbeleid 
 • Talentontwikkeling, motiveren, voorkomen van burn-out en de waarderende benadering

 

Niveau WO
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 24 maanden
Type Non-degree (executive programmes), Post-hbo / Post-bachelor, Post-wo / postacademisch
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Bewijs van deelname
Je leerde veel van een ander
Docent aan het woord

'Telkens probeerden de cursisten en ikzelf samen te reflecteren over de ontwikkelingen van hun “professioneel functioneren’ én over de ontwikkelingen in hun ‘leer-kracht’. Het was boeiend om te zien hoe de cursisten met volle inzet veel ‘hulpmiddelen, job aids’ (checklists, conceptuele ordeningen, processchema’s, procedures, vuistregels en toetsstenen e.d.) leerden begrijpen en inpassen in eigen praktijksituaties.’

Jelle Folkeringa
Je leerde veel van een ander
Deelnemer aan het woord

 "De cursus Management in de Sociale Economie is voor mij een prachtig instrument dat fijn te hanteren is op de werkvloer. Het is een cursus die je stap per stap vormt tot een goede coördinator. Een coördinator die als het ware vanuit een helikopter naar de organisatie kijkt. Een coördinator die oog heeft voor alle facetten van het bedrijf. Een coördinator die voortdurend op een goede manier de 3 P’s kan combineren, People, Planet en Profit."

Jelle Folkeringa