Dé opleidingensite voor hbo en hoger

HR Leadership

Universiteit Hasselt

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

Werken met mensen

HR Leadership (voormalig HRM programma) een senior executive opleidingsprogramma van Universiteit Hasselt is al meer dan drie decennia een belangrijke referentie in de opleidingsmarkt, zowel in Vlaanderen als in Nederland.

Het HR Leadership programma schept de mogelijkheid om je grondig te verdiepen in een relationele benadering van leiderschap en wil een studie-, leer- én oefenforum zijn voor meer dialogische en transformatieve vormen van leiderschap die organisaties slagkrachtiger, menselijker en duurzamer maken.

Wij geloven dat de essentie van leiderschap vooral bestaat uit het vermogen jezelf en anderen te ontwikkelen en voortdurend ruimte te scheppen waarin mensen van en met elkaar kunnen leren en steeds beter in staat zijn om generatief of creërend in het leven te staan.

Leiderschapsontwikkeling = Dichter bij jezelf komen - wie je in potentie bent - x Anderen helpen om dichter bij zichzelf te komen x Strategie - hoe realiseer ik dit bij mezelf en anderen? - x Onderzoekend handelen

Leiderschap impliceert zelf-leiderschap. We kunnen pas anderen leiden in de mate dat we in staat zijn om onszelf te leiden. Willen we mee richting geven aan het leven van anderen, dienen we in staat te zijn richting te geven aan ons eigen leven. Of zoals leiderschapsgoeroe Warren Bennis het nog sterker uitdrukt: "becoming a leader is becoming a fully integrated person". Leiderschap houdt de bereidheid, de openheid en de vasthoudendheid in om voortdurend te leren en te groeien in authenticiteit, niet alleen als professional maar als mens tout court.

Kostprijs

De kosten van deelneming bedragen € 8.870, exclusief kosten voor residentieel verblijf, maaltijden en handboeken.

Voor de opleiding HR Leadership kan je gebruik maken van tussenkomsten zoals opleidingscheques en de kmo-portefeuille.

Uw inschrijving is definitief na betaling van 75% van het totale inschrijvingsgeld vóór de start van het programma. Het restant wordt 9 maanden later aangerekend. Bij het inschrijven gaat elke deelnemer akkoord het volledige deelnemingsbedrag te betalen.

Omvang & Tijdstip programmadagen

Het programma omvat 40 formele leerdagen (waarvan het merendeel residentiële meerdaagse sessies) gespreid over 18 maanden.

Daarnaast wordt van de deelnemers bijkomende tijdsinspanningen verwacht om leersessies actief mee uit te werken en via deelname in leerprojectgroepen het geleerde in de praktijk te verankeren.

Tijdens de gebruikelijke vakantieperioden en verlengde weekends worden geen bijeenkomsten gehouden.

Er start een nieuwe cyclus in oktober 2013 (startweek 14/10 tem 19/10/2013).

Locatie

De themadagen vinden plaats op de Campus Hasselt van Universiteit Hasselt en de residentiële sessies gaan door in aangepaste trainingscentra in Nederland en België.

Evaluatie & Attestering

De cursisten die aan het volledige programma hebben deelgenomen en hebben meegewerkt aan het in eigen werksituatie verankerde integratiewerkstuk en het integratieforum ontvangen een getuigschrift van Universiteit Hasselt.

Bedrijfsleiders, (Hr) managers, leidinggevenden en organisatie-adviseurs uit Nederland en Vlaanderen die willen werken aan hun eigen authenticiteit als leider en hun impact willen verhogen in de realisatie van een organisatie waar waarden als initiatief en zelfleiderschap, voortdurend leren en vernieuwen, betrokkenheid en samenwerking de dagelijkse hoeksteen vormen.

We streven naar een evenwichtige groep van maximum 22 deelnemers uit grote en middelgrote organisaties uit zowel profit als social-profit sector. De deelnemers hebben minstens 5 jaar praktijkervaring en genoten een universitaire opleiding of een opleiding hoger onderwijs. De beperking van het aantal deelnemers garandeert een sterk ervarings- en praktijkgerichte aanpak.

Hoe weet ik of de tijd voor mij rijp is om de HR Leadership opleiding te volgen?

Mogelijk herken je je in volgende profielen:

Je hebt al heel wat watertjes doorzwommen als professional en ruime ervaring/expertise opgebouwd. Je beschouwt werken aan je eigen capaciteiten als evident, meer nog: leren en je voortdurend ontwikkelen is voor jou " a way of life".

Je hebt nood aan fundamentele herbronning, jezelf als professional te heruitvinden en hernieuwde energie te vinden in je loopbaan/leven.

Je voelt dat je op een belangrijk keerpunt bent in je professioneel leven of loopbaan en dat dit 'kantelen' een ondersteunend en diepgaand leerproces impliceert.

Je zit vol vernieuwende ideeën inzake leiderschap en ontwikkeling van mens en organisatie maar tijd ontbreekt om je ideeën om te zetten in de praktijk. Je wil bewust hiervoor tijd inbouwen door je te engageren in een 'formeel' opleidingstraject. De opleiding vormt voor jou "een stok achter de deur" en stimuleert je om daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Je hebt nood aan een groep van 'peers' die je hierbij kunnen ondersteunen in een eerlijke confronterende en ondersteunende leeromgeving, een plek waar je ten gronde de dingen kan doorspreken die je belangrijk vindt en die je bezig houden, waar je ervaringen kan uitwisselen en je nieuwe dimensies van leiderschap en leren kan exploreren, uitdiepen en hiermee kan experimenteren en oefenen.

Je hebt als leidinggevende sterk gefunctioneerd vanuit een technisch-instrumenteel paradigma. Je ervaart dat de huidige snelheid, interafhankelijkheid en complexiteit van de omgeving waarin je professioneel actief bent, een verschuiving vereist naar meer relationele en transformatieve vormen van leiderschap. Je bent je ervan bewust dat dit een persoonlijk leertraject inhoudt tot op het niveau van waarden, mentale modellen en actie-strategieën die door routine diep in je persoonlijk optreden zijn ingesleten en die je nu mogelijk moet 'afleren'.

Je vindt dat naast managementwaarden als effectiviteit en efficiëntie ook zingevende processen noodzakelijk zijn om krachtige, vitale en lerende organisaties te maken. Je wil je hierin verder bekwamen en vervolmaken.

Je ervaart dat je doorheen je professionele leven steeds meer je functie bent geworden en dat 'de mens achter de functie' in de schaduw is te komen staan. Je streeft naar een nieuwe integratie van 'mens-zijn' en 'professional-zijn'.

HR Leadership richt zich tot managers, hr-professionals en bedrijfsadviseurs met minimaal 5 jaar praktijkervaring van grote en middelgrote organisaties uit de profit en social-profit-sector met een universitaire of hoge schoolopleiding.

Instapgesprek

Een instapgesprek maakt deel uit van de toelatingsvoorwaarden.

Om u in te schrijven voor een instapgesprek, volstaat een e-mail met uw contactgegevens (naam, bedrijf, contactadres, telefoonnummer) naar marleen.cupers@uhasselt.be. We contacteren u dan voor een afspraak.


Het programma HR Leadership richt zich op het versterken van het leer- en zelfsturende vermogen binnen organisaties richting maximale ontplooiing en inzetbaarheid van het menselijke potentieel. De opleiding beoogt een intensief en persoonlijk leertraject. Cyclus 16 is opgebouwd uit de twee delen "Jezelf leiden" en "Anderen leiden".

Integratie in de eigen werkorganisatie

In de gehele cyclus worden integratiemomenten gepland die tot doel hebben de behandelde materie inhoudelijk te verwerken en te integreren. De leerstof wordt tot een bruikbaar geheel verwerkt en er wordt gezocht naar de toepassingsmogelijkheden in de eigen werksituatie.

Het programma wordt afgesloten met het uitwerken van een eigen gekozen integratiewerk, waarbij de deelnemers de eigen werkpraktijk analyseren en vernieuwingen uitproberen. Dit individueel of groeps-integratiewerk wordt door de andere deelnemers (en door uitgenodigde vakgenoten) in een forum op een actieve wijze gepresenteerd en samen met een ruimer publiek geïntegreerd. In vorige cycli groeiden uit deze praktijkforums één of meerdere publicaties (boek, artikel) en/of studiedagen.

Delen en blokken

DEEL 1: JEZELF LEIDEN

BLOK 1: Persoonlijke competenties in een lerende organisatie

Residentiële startweek - bouwen aan een leergroep

De aandacht in de startweek gaat vooral naar het persoonlijk functioneren binnen een lerend team en het opbouwen van een effectieve leergroep.

In deze ervaringsgerichte training kunnen de deelnemers hun eigen gedrag, hun competenties en de effecten ervan onderzoeken, leren over interpersoonlijke en groepsdynamieken en de vorming van een lerende organisatie. Deze eerste training legt een stevig fundament voor een constructief leerklimaat in de opleidingsgroep.

Themadagen

Aansluitend bij deze ervaringsgerichte training zijn er themadagen over het eigen individueel en groepsfunctioneren. Samen met alle deelnemers worden deze thema's uitgediept. Wij zoeken dan naar toepassingen in het eigen werkveld.

Training interventievaardigheden

Het eerste blok sluit af met een 3-daagse training interventievaardigheden. Aan de hand van cases uit de eigen organisatie wordt de persoonlijke interventiestijl geanalyseerd, nieuwe interventies uitgeprobeerd en competenties verder ontwikkeld.

BLOK 2. Ik als leider

Residentiële 3-daagse: kijken naar (eigen) leiderschap

We verkennen diverse modellen en actuele inzichten rond (zelf)leiderschap als spiegel voor het eigen functioneren.

Residentiële 2-daagse: verhogen van eigen impact - samenstelling van leerprojectteams rond concrete praktijkcases -

De deelnemers kunnen hier verder werken en leren vertrekkende van eigen geformuleerde praktijkcases. Zij worden aangemoedigd om elkaars kennis en ervaringen te benutten. Via een 'internship-leerprogramma' kunnen analyses in organisaties worden uitgevoerd. Daarnaast kan er ook beroep gedaan worden op coaching en schaduw-consulentschap van stafleden.

DEEL 2: ANDEREN LEIDEN

BLOK 1: Inspireren, organiseren en realiseren in verbinding

3-daagse: strategisch en inspirerend leiderschap

 • co-creëren: zingeving in dialoog
 • processen van 'alignment' en 'attunement', en ontwikkelen van 'co- ownership'
 • organisatie design

2-daagse: 'the essence of leadership is managing culture'

 • de organisatie als broeiplaats van verschillende stemmen, logica's, talen
 • werken met multi-culturaliteit

3-daagse: managen van complexiteit en creativiteit -'dadaviseren'-

 • aspecten van generatief leiderschap
 • balanceren tussen orde en chaos - werken met emergentie
 • een dadaïstische kijk op organiseren en leiderschap

BLOK 2: duurzaam ontwikkelen en verankeren

3-daagse: hefbomen van een vitale en lerende organisatie

 • werken aan hoge betrokkenheid
 • effectieve teams en teamleren
 • de organisatie als lerend systeem

3-daagse: duurzaam en diepgaand leren en veranderen

 • leer- en ontwikkelingsmodellen
 • managen en begeleiden van veranderingsprocessen

masterclasses - dagsessies met deskundigen rond actuele topics

 • competent omgaan met talent
 • kwalitijd - integratie privé-werk
 • duurzaam ondernemerschap
 • diversiteit als kracht

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 18 maanden
Type Non-degree (executive programmes), Post-hbo / Post-bachelor, Post-wo / postacademisch
Kosten €8870
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Limburg
Afronding Certificaat
Je leerde veel van een ander
Werkgever deelnemer aan het woord

"De HR Leadership opleiding aan UHasselt is werkelijk uniek. Ik heb dit nog niet vaak gezien. Het komt neer op het toepassen van het geleerde door Bart (deelnemer HR Leadership) zelf, binnen de eigen groep en binnen ons bedrijf Nyrstar. Bart benut zijn potentieel nu veel meer als “instrument of change”; zijn impact is gegroeid. De opleiding is binnen Nyrstar een prima hefboom tot gewenste cultuurverandering. Het staat in schril contrast met de vele andere opleidingen waarin misschien wel de deelnemer persoonlijk leert maar waarbij de positieve impact op het bedrijf minder is.”

 

Jelle Folkeringa
Je leerde veel van een ander
Ambassadeurs HR Leadership aan het woord

 

“Het HR Leadership programma is voor mij een verrijking geweest op persoonlijk vlak. Het leren van mekaar door ervaringen uit te wisselen en het geleerde meteen in de praktijk om te zetten, verrijkt je in eerste instantie als mens en maakt je sterker in je eigen HR-rol.”

Jef Adriaens, coördinator working experience BLM GENK, alumnus leergang 9

“Het HR Leadership programma heeft me sterk geholpen om meer verbinding te maken met de mens àchter de functionaris. Op die manier kan ik effectief werken aan processen van verbetering en verandering. Ik heb door het programma te volgen als adviseur en trainer een doorleefde en daadkrachtiger aanpak gekregen.”

Jeroen De Smet, trainer/consultant Brouwers & de Smet, alumnus leergang 10

“Wil je echt bij jezelf naar binnen kijken? Wil je echt veranderen? Wil je je focus voor de komende jaren scherp stellen? Stop dan met allerlei voornemens en bespiegelingen, maar volg de unieke opleiding HR Leadership aan Universiteit Hasselt. Dan investeer je pas in jezelf. Hoewel je tijdens de opleiding je eigen regie bepaalt, is de garantie dat het je leven verrijkt!”

Rien Quist, Quist Consulting, alumnus leergang 12

“De opleiding HR Leadership heeft me doen kantelen in mijn manier van leidinggeven. Dankzij de opleiding heb ik het belang leren inzien van ‘soft skills’. Ik voel me sedertdien ook veel steviger staan in het aanpakken van belangrijke veranderingsprocessen. Ik heb ook geleerd hoe belangrijk ‘kwetsbaar’ leiderschap is.”

Jan Steel, PC Caritas, alumnus leergang 12

Jelle Folkeringa