Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Handelsingenieur

Universiteit Hasselt

 • Beschrijving
 • Overzicht

‘Futureproof’ professional

De studie handelsingenieur is een moderne en per definitie interdisciplinaire opleiding die zich situeert op het kruispunt van bedrijfsbeleid, technisch management en kwantitatieve analyse. Zo worden handelsingenieurs wel eens als de bruggenbouwers tussen cruciale bedrijfsdisciplines gezien. Andere handelsingenieurs worden eerder specialist in productieplanning, logistiek, voorraadbeheer of sturen beleidsmatig technische processen aan. Jonge afgestudeerden zijn graag geziene professionele analisten en beleidsvoorbereiders. Later gaan deze mensen zelf aan de slag als managers en beslissers in kleine en grote ondernemingen. Steeds meer van hen gaan de uitdaging aan en worden zelf ondernemer. In deze opleiding word je klaargestoomd tot multidisciplinair manager met een sterke technische bagage: een allrounder op hoog niveau met een diepgaand inzicht in technologische uitdagingen van morgen: energie, duurzame productie, open innovatieprocessen ...

 

Moderne opleiding

Om zo ver te komen, moet je eerst stevig investeren in je kwantitatief-analytische bagage, in je bedrijfseconomische inzichten en in je kennis van functionele bedrijfsdomeinen. Tegelijk moet je open staan voor kruisbestuivingen vanuit andere disciplines: beleidsinformatica, talen, gedragswetenschappen, materialenkennis, fysica, chemie, recht … Het vormen van handelsingenieurs vraagt een breed en kwantitatief-technisch perspectief.

 

(Lifelong) Employability skills

Van bij de aanvang van de bacheloropleiding investeer je in competenties die een hefboom zijn om de verworven bagage ten volle te kunnen benutten in een reële context. Om je daarbij te helpen, benadrukt de opleiding onder andere communicatievaardigheden, professioneel interdisciplinair teamwerk, time management en de ontwikkeling van je probleemoplossend vermogen. Daarnaast werkt de faculteit op verschillende manieren samen met bedrijven. Aan de hand van gastcolleges en bedrijfsbezoeken maakt de student kennis met de reële kant van het ondernemen, de onderneming en de organisatie van sectoren. In het derde bachelorjaar kun je kiezen voor een stageplaats en zo je opgedane kennis toetsen aan de realiteit in de werkcontext. Uiteindelijk moet dit leiden tot een afgestudeerde met een extra dimensie: modern gevormd en klaar voor de actie!

 

Een opleiding met toekomst

Handelsingenieurs zijn veelgevraagde professionals in moderne bedrijfsomgevingen waarin kwantitatieve analyse en/of technisch management succesfactoren zijn. Hoe complexer onze bedrijven, organisaties, instituten en overheden, en hoe technischer de bedrijfsfuncties die aangestuurd moeten worden, zoveel belangrijker is de toegevoegde waarde van de handelsingenieur.

 In de masteropleiding handelsingenieur kun je kiezen voor de bedrijfseconomische afstudeerrichtingen ‘Accountancy en financiering’ of ‘Marketing’ . Twee afstudeerrichtingen zijn typisch voor de master handelsingenieur: ‘Operationeel management en logistiek’ en ‘Technologie-, innovatie-, en milieumanagement’. Deze laatste is in Vlaanderen een unieke afstudeerrichting.


De student combineert de afstudeerrichting telkens met een vakkenpakket (optie) uit een andere afstudeerrichting.
In het eerste masterjaar is het mogelijk een semester te studeren aan een buitenlandse universiteit.

 

Volgende combinaties zijn mogelijk:

 

Operationeel management en logistiek met optie:

 • Accountancy en financiering
 • Marketing
 • Technologie-, innovatie- en milieumanagement

 

Technologie-, innovatie- en milieumanagement met optie:

 • Accountancy en financiering
 • Marketing
 • Operationeel management en logistiek

 

Accountancy en financiering met optie:

 • Operationeel management en logistiek
 • Technologie-, innovatie- en milieumanagement
 • Marketing

 

Marketing (MAR) met optie:

 • Operationeel management en logistiek
 • Technologie-, innovatie- en milieumanagement
 • Accountancy en financiering


Instromende studenten in de opleiding beschikken over basisdenkkaders in volgende functionele gebieden: financiering, accounting, marketing, algemene economie en strategie. De student heeft een goede kwantitatieve basis en een brede visie op de economische en maatschappelijke context waarbinnen bedrijven functioneren. De focus ligt vooral op kwantitatief georiënteerde methoden en technieken waarmee beslissingen in organisaties worden voorbereid. De student heeft voldoende achtergrond in technologische processen en hun bedrijfseconomische toepassingen.

De student:
-  kan zelfstandig en zelfgestuurd kennis opbouwen.
-  kan opgebouwde kennis toepassen in goed gedefinieerde praktijksituaties.
-  kan duidelijk en gestructureerd mondeling en schriftelijk rapporteren.
-  kan op wetenschappelijke manier informatie verzamelen, analyseren en rapporteren.
-  neemt een onderzoekende houding aan ten opzichte van de (bedrijfs)economische realiteit.
 
Toelatingsvoorwaarden
 
Rechtstreeks:
- Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
- Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformaticaWil je marketingmanager, productiemanager of verkoopsdirecteur worden? Of word je liever accountant, financieel analist of bankdirecteur? Het kan ook zijn dat je graag belastingcontroleur of verzekeringsinspecteur wordt. Of spreekt de functie van kabinetsmedewerker, gemeenteontvanger, onderzoeker of misschien systeemanalist, informaticus, leraar of docent je meer aan?

 

Met je masterdiploma heb je een universitair diploma op zak. Je hebt een brede basis gekregen in de bacheloropleiding en je vervolgens verdiept in een bepaald domein in de masteropleiding om een specifieke deskundigheid te verwerven. Je kunt in organisaties en in het bedrijfsleven in kaderfuncties terecht komen, eerst meer beleidsondersteunend en later op managementniveau en dit in een waaier van sectoren.

 

Je kunt werken in productie- en commerciële bedrijven, advieskantoren, onderwijsinstellingen, overheidsdiensten, nutsbedrijven, internationale instellingen, vakbonden en patroonsorganisaties, ziekenfondsen, ziekenhuizen, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen of je kunt een eigen bedrijf opstarten. Werk vinden is geen probleem. Talrijke studenten hebben een job vooraleer ze afstuderen.

 

Dankzij de jobdagen van de studentenvereniging AIESEC en de plaatsingsdienst van de faculteit kom je tijdens de masteropleiding in contact met bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar afgestudeerde universitairen.

 

Uit onderzoek bij onze afgestudeerden blijkt dat:

 • handelsingenieurs in het bedrijfsleven vooral als inkoper, logistiek manager, productieplanner, marketingmanager en investeringsanalist werken, maar ook in advieskantoren i.v.m. accounting, fiscaliteit, marketing en management.
 • toegepaste economen vooral als accountant, bedrijfsrevisor, cost en management accountant, auditor, fiscalist werken zowel in productie-, commerciële als adviesbedrijven, maar ook in financiële, commerciële en personeels- en beleidsmanagementfuncties.
 • handelsingenieurs in de beleidsinformatica werken in organisaties - waaronder ondernemingen, overheids- en social profitinstellingen, maar vooral in advieskantoren - als informaticadeskundigen, systeemanalisten, systeemingenieurs, projectleider of manager van IT-projecten, operationsmanager, databasemanager, consultant.

 

Masters uit de drie opleidingen werken in:

 • overheidsbedrijven als kabinetsmedewerker, ontvanger of belastinginspecteur, bestuurssecretaris,accountant,
 • onderwijsinstellingen als leraar of docent en universiteiten als assistent, professor of onderzoeker,
 • financiële instellingen als kredietmanager, financieel analist, kantoordirecteur, financieel directeur, procuratiehouder, inspecteur, KMO-consultant, productiedirecteur, informaticus, personeelsdirecteur,
 • de sociaal-economische sector als directeur, beleidsadviseur, accountant, of in financiële en commerciële functies,
 • de adviessector als informaticus, accountant, bedrijfsrevisor, fiscalist, marktonderzoeker, managementconsultant, ...

 


JAAR 1

 

 

JAAR 2

 

Niveau WO
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Type MSc (Master of Science)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Diploma