Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Advanced Retail Design

Universiteit Hasselt

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

Combining the best of both worlds…


RETAILING & DESIGN
Retailers zijn zich doorgaans goed bewust van het strategisch potentieel van retail design. Designers blinken dan weer uit in de praktische vertaalslag ervan. Tot op vandaag is het raakvlak tussen deze twee domeinen, ofwel de integratie van een strategische kijk op retail design implementaties, nog relatief onontgonnen terrein.

De Advanced Retail Design (ARD) specialisatiecursus gaat hier op in. Anders dan andere strategische retail seminaries of design colloquia die op de Belgische markt aangeboden worden, worden in dit specialisatieprogramma beide invalshoeken naadloos geïntegreerd om de deelnemers te introduceren in het proces gaande van strategische overwegingen tot operationalisering van designmaatregelen. Dit snijvlak tussen beide disciplines komt in elk van de zeven sessies aan bod.


ACADEMISCH ONDERZOEK & PRAKTISCHE RELEVANTIE
Het aangeboden programma steunt op wetenschappelijk onderzoek, dat gevoerd wordt in een unieke samenwerking tussen de onderzoekgroepen Marketing en Architectuur & Retail Design. Om de impact van ruimtelijke en zintuiglijke elementen op consumentengedag na te gaan, maken we onder meer gebruik van het Retail Design Laboratorium, wat is opgericht met steun van de Europese Commissie.

Om concrete implementatiemogelijkheden en de praktische relevantie (o.a. return on investment) te illustreren, werken we nauw samen met het werkveld. We laten een aantal autoriteiten binnen retail en design aan het woord, om als ervaringsdeskundigen onze strategische design bevindingen te duiden. Wat in compleet controleerbare omgevingen zoals een retail labo effectief kan werken, checken we in termen van externe validiteit aan de hand van getuigenissen uit diverse bedrijfscontexten.

Praktische relevantie

Retailers en fabrikanten trachten de interactiviteit van consumentenrelaties almaar meer te vergroten door de consument optimaal te bereiken, zowel op en naast het 'path-to-purchase'. In functie daarvan ontstonden er vanuit de industrie reeds verschillende 'shopper marketing' (onderzoeks)groepen met als functie de contactmomenten met de consument te optimaliseren (bv. Coca-cola, Colruyt, Deloitte). De eerste resultaten daarvan wezen onder meer uit dat een substantieel deel van alle consumentenaankopen, ongepland of getriggerd in de winkel gebeuren. Zelfs in tijden van digitalisering, blijft het winkelpunt een ideaal communicatiemiddel. Stimuli in het point-of-purchase zijn als geen ander in staat om impulsaankopen te genereren, maar ook om consumenten hun aandacht te focussen, om verblijftijden en aankopen uit te breiden. Bovendien zijn ze grotendeels aanstuurbaar door de retailer. De kunst bestaat erin hier een ware managementdiscipline in te herkennen om dit instrument ten volle te benutten.

Vertrekkend vanuit academisch aangetoonde relaties tussen retail design en consumentengedrag en retailerperformantie, worden implementaties besproken die deze principes op een tastbare wijze illustreren en een brug vormen naar inzichten voor de eigen onderneming of merk. Het programma rijkt handvaten aan om investeringen in retail design op een verantwoorde en onderbouwde manier uit te voeren.

Networking

De deelnemers kunnen gedurende zeven weken genieten van een state-of-the art dinsdagavond rond retail design. Vanuit de praktijkgetuigenissen groeit vaak ook het bewustzijn over de eigen ervaringen, waarover tijdens de drink nadien verder kan worden gebrainstormd. Vanuit de eigen kijk op do's en don'ts van retail design, kunnen mogelijke samenwerkingsopportuniteiten tussen de deelnemers en/of keynote speakers geïdentificeerd worden.

Kostprijs

Het volledige Advanced Retail Design specialisatieprogramma's kost € 1800 (of € 300 per sessie).

Omvang & Tijdstip lessen

Advanced Retail Design start in het op 7 oktober 2014.

Het specialisatieprogramma ARD bevat verschillende intensieve sessies. Er wordt telkens gestart met een academische sessie, gevolgd door praktijkgetuigenissen en een wrap up (koppeling theorie & praktijk + groepsdiscussie/panel/interactie).

Uiteraard wordt er ook voorzien in een koffiepauze (incl. broodjes) en een drink op het einde zodat bijkomende vragen nog een persoonlijke toets kunnen krijgen en er gelegenheid is tot verdere netwerking.

Locatie

De ARD sessies vinden plaats op de Campus Hasselt van Universiteit Hasselt.

Evaluatie & Attestering

Na afloop van de ARD sessies, bekomen de deelnemers een certificaat van deelname, in het geval van minstens 80% aanwezigheid.

Doelgroep

Voor professionals die hun kennis op het vlak van het ontwerpen van winkels en in consumentengedrag wil bijschaven en zijn/haar professioneel netwerk wil uitbouwen door de contacten met de deelnemers en de lesgevers.

Voor professionals geïnteresseerd in de inrichting, ontwerp en atmosferische elementen van commerciële ruimtes en consumentengedrag.

Het programma richt zich op professionals actief als:

 • marketing managers
 • retail designers
 • shopper marketers
 • (interieur-)architecten
 • winkelverantwoordelijken
 • product en brand managers
 • merchandising managers
 • category managers
 • consultants die werken voor retailers en/of fabrikanten
 • ...

Het programma beoogt professionals die actief zijn in retailing, marketing of design met een interesse in de inrichting, het ontwerp en de atmosferische elementen van commerciële ruimtes en de impact ervan op consumentengedrag.

Er worden geen specifieke diploma-eisen gesteld maar leergierigheid en een interactieve ingesteldheid worden wel verwacht.

De affiliatie en motivatie van de geïnteresseerden wordt gescreend om een voldoende heterogeniteit onder de deelnemers te garanderen in termen van bedrijfssectoren, terwijl er een voldoende homogeniteit bestaat in termen van het niveau van waarop men binnen de onderneming affiniteit en voorkennis rond het thema heeft.


Opleidingsonderdelen

Het specialisatieprogramma Advanced Retail Design behandelt de relatie tussen retail design en consumentengedrag. Er is bijzondere aandacht voor de effecten van omgevingsfactoren (o.a. kleur en licht, geur, muziek en ruimtelijkheid) op consumentengedrag (o.a. shopperactivatie, merktrouw, klantloyaliteit).

Zintuiglijke aspecten kunnen de fysieke winkelomgeving een uitgesproken differentiërend karakter geven (t.o.v. andere retailers alsook t.o.v. een virtuele, online omgeving). Belangrijke elementen die hier ook een rol in spelen en in de opleiding ook uitgebreid aan bod komen zijn bijvoorbeeld herbestemming, context (bv. pop-up stores), semiotiek, klantenbeleving, omgevings- en evolutionaire psychologie. De voornaamste retail design aspecten (en hun samenhang) worden gerelateerd aan consumentengedrag, -gevoelens en -cognities om een omvattend en grondig zicht te krijgen op hun werking in retailing.

Academische onderbouwing wordt in dit programma gecombineerd met praktische relevantie.

Docenten van de UHasselt of hun netwerk starten elke sessie met een conceptuele invalshoek. Daarna zijn er praktijkgetuigenissen door keynote speakers uit de retailing & design wereld en is er ruimte voor verdere interactie.

Advanced Retail Design start op 7 oktober 2014. Het programma bevat 7 intensieve avondsessies van 17.30 - 21.30u.

Planning*

De namen van de consultants en retailers worden spoedig bekend gemaakt.

Datum

Topic

Academicus

7 okt 2014

Inleiding: retail design en customer experiences

Het brede academische kader rond retail design (dr. Katelijn Quartier, UHasselt), het creëren van 'experiences' (dr. Ann Petermans, UHasselt), en marketing & retailing (Prof. dr. Wim Janssens, UHasselt) zal worden toegelicht.

14 okt 2014

Geurmarketing en interactie van zintuiglijke elementen

Prof. dr. Wim Janssens (UHasselt)

Lieve Doucé (UHasselt)

21 okt 2014

Tactiele en andere voelaspecten in de retailomgeving

Prof. dr. Wim Janssens (UHasselt)

dr. Lisa Wastiels

4 nov 2014

Het gebruik van kleur en licht in retailing

dr. Katelijn Quartier (UHasselt)

Prof. dr. Malaika Brengman (VUB)

18 nov 2014

Evolutionaire winkelelementen

dr. Kim Willems (VUB)

dr. Yannick Joye (KU Leuven)

25 nov 2014

Herbestemming en duurzaamheid

Bie Plevoets (UHasselt)

2 dec 2014

Slotevent 'Retail audits,
effectiviteitsmetingen
en toekomstvisie'

Tijdens deze sessie zal zowel aandacht besteed worden aan het uitvoeren van retail audits & screenings (dr. Ann Petermans, UHasselt) alsook aan effectiviteitsmetingen (Wim Hamaekers, Rogil).

Tot slot wordt er vanuit een breed perspectief een toekomstvisie gegeven over hoe retailing zich verder zal ontwikkelen en wordt er kort gereflecteerd over de voorgaande sessies.

12 dec 2014

Inspiratietour in Antwerpen**

Om de theorie in praktijk te zien wordt er een halve dag een toer langs de meest inspirerende winkels in Antwerpen georganiseerd.

In groep, onder begeleiding van Philippe Swartenbroux (UHasselt), zullen de winkels bezocht worden en zal er telkens een korte toelichting gegeven worden door de eigenaar of de ontwerper van de winkel.

De datum wordt bepaald in overleg met de leden van de cursus.

* onder voorbehoud van wijzigingen.

** voor de inspiratietour in Antwerpen kan men zich enkel inschrijven wanneer er minstens 2 sessies van de hele ARD programma gevolgd worden. Inschrijven kan gedurende de sessies zelf. Wanneer men zich voor het hele ARD programma inschrijft is deze uitstap inbegrepen.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 7 weken
Locatie Hasselt
Tijden Avond
Type Non-degree (executive programmes), Post-wo / postacademisch
Kosten €1800
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Lesmethode Masterclass
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand oktober
Provincie Limburg
Afronding Bewijs van deelname
Je leerde veel van een ander
Docent Advanced Retail Design aan het woord

"De consument krijgt vandaag de dag honderden, zo niet duizenden prikkels te verwerken. Voor de retailer is het daarom hoofdzaak om met een holistische design aanpak de juiste doelgroep naar zijn producten te (bege)leiden. Holistisch omdat alle elementen zoals winkelstructuur, inrichting, producten,prijsstelling, verlichting etc. op elkaar afgestemd dienen te zijn.

 

De opleiding Advanced Retail Design vult mijns inziens een gat in de markt. Vanuit mijn ervaring als verlichtingsexpert heb ik jarenlang kunnen constateren dat bij veel retailers de kennis van design gefragmenteerd aanwezig is en zeker dat  een 'helicopter view' op het design van hun zaak, ontbreekt. Door het volgen van deze cursus kunnen retailers de presentatie en prestatie van hun zaak verbeteren."

 

Jelle Folkeringa