Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Universiteit Hasselt

 • Beschrijving
 • Contact
 • Opleidingen
 • Vestigingen

Versterk, versnel of ontwikkel jouw kennis & kunde

Op zoek naar verdieping, verbreding of misschien wel heroriëntering? Universiteit Hasselt zet in op levenslang leren en biedt via haar permanente vormingsaanbod diverse mogelijkheden in bij- en nascholing voor professionals en ondernemers. Met het UHasselt vormingsaanbod kan u uw initiële bachelor of masteropleiding opfrissen of aanvullen.

Het permanent vormingsaanbod aan de UHasselt bevat enerzijds opleidingen en anderzijds diverse initiatieven zoals themareeksen, lezingen, studiedagen en congressen die we hebben samengevat als activiteiten. De opleidingen lopen gedurende één of twee jaren en worden doorgaans 's avonds en in het weekend georganiseerd. Op deze manier zijn deze opleidingen combineerbaar met een (full time) job.

Het permanent vormingsaanbod bouwt voort op de onderzoeksexpertises van de UHasselt en vertaalt ze naar leertrajecten voor professionals. Samenwerken met diverse partners uit de industrie, overheid en collega universiteiten is daarbij de norm om kennis op te bouwen en te valoriseren.

In dezelfde lijn is samenwerken over onze universiteitsgrenzen ook de norm in ons permanente vormingsaanbod. Niet alleen academici uit collega onderwijsinstellingen, maar vooral ook experts uit het beroepsveld zorgen ervoor dat de programma's in ons aanbod de relevantie en legitimiteit hebben waar u vanuit uw professionele context nood aan heeft. Tevens is er bij diverse opleidingen een nauwe samenwerking met de werkgeversorganisaties.

Als u op zoek bent naar een versterking van uw employability skills, bekijk dan wat ons aanbod voor u kan betekenen. UHasselt heeft opleidingen voor professionals en ondernemers in verschillende kennisdomeinen:

 • clean tech
 • life sciences
 • management & ondernemerschap
 • marketing & retail design
 • mobility
 • people management & leiderschap
 • rechten

Masteropleidingen aan Universiteit Hasselt: een unieke keuze

Universiteit Hasselt biedt kwaliteitsvol academisch onderwijs aan. Als je hier afstudeert, heb je een solide vorming gekregen en heb je gegarandeerd een hele reeks academische competenties in je rugzak zitten. Maar - en dat is het unieke - de UHasselt gaat nog verder. In de opleidingen leer je 'lifelong employability skills' ontwikkelen.

Onze meerwaarde voor jou

Employability skills' zijn competenties die je een heel eind op weg helpen om na je studie vlot je plek te vinden op de arbeidsmarkt. Competenties die je allicht bekend zijn zoals communicatie, teamwork, vlot omgaan met IT-middelen en met cijfergegevens, maar ook andere competenties zoals problem solving en creativiteit, self management en business- en stakeholder awareness. Allemaal competenties die je nodig hebt om je academische kennis in actie om te zetten in een concrete beroepscontext. Daarenboven worden kennis en vaardigheden voortdurend in de context geplaatst van concrete reallifesituaties. En omdat vele reallifeproblemen maar oplosbaar zijn door samen te werken over disciplines heen, besteden we ook aandacht aan interdisciplinair werken. 'Employability skills' maken je natuurlijk erg gegeerd bij werkgevers, want je bent vlot inzetbaar. Bovendien ben je wendbaar en kun je je soepel aanpassen aan veranderingen. Een nieuwe technologie? Een nieuwe functie? Overstappen naar een andere sector? Met het 'futureproof' diploma van de UHasselt kun je er goed mee omgaan!

Een stimulerende creatieve omgeving

De Universiteit Hasselt combineert academische excellentie met economische en maatschappelijke relevantie, zowel op het vlak van onderwijs als onderzoek. De universiteit wil een innovatieve bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn van de samenleving. De Universiteit Hasselt is dus geen kenniseiland, geen ivoren toren, maar een creatief knooppunt in een wereldwijd innovatieweb van grote en kleine bedrijven en organisaties, onderzoekslabs en andere universiteiten ... Als student kom je in contact met mensen uit dit brede netwerk van de UHasselt. Met innovatieve en ondernemende mensen. Op deze manier kun je ook ondernemerschap en innovatie verder exploreren.

Meeliften met toponderzoek

Zoals elke universiteit doet de Universiteit Hasselt aan baanbrekend onderzoek in verschillende speerpuntdomeinen. Door dat onderzoek is de UHasselt een creatief knooppunt in het wereldwijde innovatieweb. Met excellent grensverleggend onderzoek en met contractonderzoek, om samen met bedrijven concrete innovatienoden aan te pakken. Maar ook door innovatienetwerken van bedrijven en kennisinstellingen in de regio te coördineren, en door spin-offbedrijven op te richten, die nieuwe kennis die in de universiteit ontwikkeld werd, omzetten in nieuwe producten en diensten. Allemaal ver van je bed? Zeker niet! Tijdens je opleiding ontwikkel je onderzoeksvaardigheden. Onze proffen brengen je ook al vroeg in contact met 'the real stuff': echt onderzoek. Voor projectwerk kun je aansluiten bij onderzoekers in een van onze onderzoeksgroepen.

Internationalisering troef

Voor je het weet, word je als UHasselt-student ondergedompeld in de internationale onderzoeks- en innovatiewereld van de universiteit. Universiteit Hasselt combineert academische excellentie met economische en maatschappelijke relevantie. Je hebt geregeld contact met buitenlandse professoren, assistenten en medestudenten die aan de UHasselt verblijven. Als de internationale microbe je eenmaal te pakken heeft, kun je vanaf het derde bachelorjaar een periode in het buitenland gaan studeren, een stage volgen of je masterproef maken, dankzij de talrijke uitwisselingsakkoorden van de UHasselt met buitenlandse universiteiten en de projecten in het kader van internationalisering en ontwikkelingssamenwerking. Naast deze studieverblijven in het kader van ERASMUS of in niet-Europese landen heb je nog andere mogelijkheden om je internationale blikveld te verruimen.

Overzicht UHasselt bachelor- en masteropleidingen

 • architectuur
 • interieurarchitectuur
 • toegepaste economische wetenschappen
 • handelsingenieur
 • handelsingenieur in de beleidsinformatica
 • master of management
 • mobiliteitswetenschappen
 • geneeskunde
 • biomedische wetenschappen
 • revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
 • industriële wetenschappen (industrieel ingenieur)
 • rechten
 • biologie
 • chemie
 • fysica
 • informatica
 • wiskunde
 • ingenieurswetenschappen
 • master of statistics
» Informatie open opleidingen
» Informatie maatwerk & incompany
  • Bezoek adres
   (Hoofdlocatie)
  • Campus Hasselt, Martelarenlaan 42
  • 3500 Hasselt
  • België
  • Bezoek adres
  • Campus Diepenbeek, Agoralaan - Gebouw D
  • 3590 Diepenbeek
  • België
  • Postaal adres
   (Hoofdlocatie)
  • Martelarenlaan 42
  • 3500 Hasselt
  • België