Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Medische kennis voor juristen: Psychiatrie en DSM-V

Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

 • Beschrijving
 • Overzicht

Deze cursus beoogt u de basis bij te brengen van de psychiatrie. Aan de orde komen het begrip stoornis, een psychiatrisch onderzoek en de verschillende psychiatrische stoornissen. Daarnaast de bruikbaarheid van DSM-V classificatie voor het inschatten van beperkingen, zoals gevaarvoorspelling, risicotaxatie en toerekeningsvatbaarheid. Ook zou het psychiatrische rapport de basis kunnen zijn voor vervolgonderzoek door verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige. Tot slot wordt ingegaan op te verwachten ontwikkelingen. De focus van de bijeenkomst ligt op medisch inhoudelijke kennis.


Onderwerpen en vragen die tijdens deze cursus aan de orde komen zijn onder andere:

 • Wat is nu precies een psychisch letsel of een stoornis?
 • Overzicht van verschillende (persoonlijkheids)stoornissen
 • Hoe verloopt een psychiatrisch onderzoek in de praktijk?
 • Overzicht en inhoud DSM-V
 • Bruikbaarheid van de DSM-V classificatie bij het inschatten van beperkingen
 • Actualiteiten en ontwikkelingen
Kennis van diverse stoornissen is onontbeerlijk voor het inschatten van beperkingen, zoals gevaarvoorspelling, risicotaxatie en toerekeningsvatbaarheid. U kunt dan sneller inschatten welke kant een zaak op zal gaan, wat de kansen zijn en welke stappen u moet ondernemen.


DSM-V criteria
Om schadevergoeding vanwege psychisch letsel te kunnen vorderen moet het letsel vastgesteld of aangenomen worden. Vaststelling geschiedt in een expertise door een psychiater waarbij sprake zal moeten zijn van een erkend ziektebeeld en een mate van functieverlies. Hierbij maakt men gebruik van de DSM-V criteria. Enige achtergrondkennis is voor letselschadejuristen onontbeerlijk.

Wat is nu precies een psychisch letsel of een stoornis? Welke verschillende stoornissen zijn er te onderscheiden? En hoe gaat een psychiatrisch onderzoek in de praktijk? Meer kennis van psychiatrie zal juristen helpen om een goede inschatting te kunnen maken van causaliteit en beperkingen.


Accreditatie / PE punten

NIVRE - 4 PE-punten
NOvA - 4 PO-punten niet-juridischSprekers

mr. drs. Rembrandt Zuijderhoudt, arts
Gezondheidsjurist en psychiater / psychotherapeut (niet praktiserend)
Zuijderhoudt Consultancy


Deze cursus (academisch niveau) is bestemd voor juristen bij:

 • Advocatenkantoren
 • Zorginstellingen
 • Letselschadebureaus
 • (Medisch) Verzekeraars
 • Overige juridisch adviseurs letselschade
 • Rechtshulpverleners
 • Rechterlijke macht

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 dag
Tijden Overdag
Kosten €445
Les locatie type Conferentiecentrum
Titulatuur Geen titel
Website www.kerckebosch.nl/recht/medische-kennis-voor-juristen-psychiatrie-en-dsm-v-e1579
Lesmethode Klassikaal onderwijs
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand oktober
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Geen