Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Gevolgen van de nieuwe privacyregels (AVG) voor bedrijfs- en verzekeringsartsen

Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

  • Beschrijving
  • Overzicht

Als bedrijfs- en verzekeringsarts werkt u dagelijks met gegevens die onder de privacy wet- en regelgeving vallen. Zo verwerkt u onder andere (bijzondere) persoonsgegevens in het medische dossier.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze verandering brengt met zich mee dat u moet voldoen aan verscherpte eisen ten aanzien van de privacyregelgeving. Het is voor u essentieel om op de hoogte te zijn van de gewijzigde eisen en hoe u daar in de praktijk mee om moet te gaan. Een goede kennis van de nieuwe privacyregels is dan ook onontbeerlijk.

In één middag wordt u op de hoogte gebracht van de gevolgen van de nieuwe privacyregels. Aan de orde komen de belangrijkste wijzigingen door de invoering van de AVG voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Verder wordt besproken hoe u vanaf 25 mei 2018 dient om te gaan met de verwerking en bewaring van (bijzondere) persoonsgegevens, welke informatie mag worden verstrekt aan derden en wat de rechten zijn van betrokkene?

Ook wordt ingegaan op vraagstukken die bij bedrijfs- en verzekeringsartsen regelmatig aan de orde komen, zoals perikelen rondom het vermelden van een BSN-nummer en het (door een werknemer) opnemen van gesprekken. Tot slot wordt ingegaan op de beveiligingsverplichtingen, de bewerkersovereenkomst, het melden van een datalek en de sancties. Vanzelfsprekend is er ook gelegenheid om eigen praktijkvragen aan de orde te stellen.

Na het volgen van deze training:

  • Bent u op de hoogte van de belangrijkste gevolgen van de invoering van de AVG
  • Weet u hoe u conform de AVG (bijzondere) persoonsgegevens verantwoord kunt vastleggen, verwerken, bewaren en verstrekken
  • Weet u wat de rechten van betrokkene zijn en hoe u daar mee dient om te gaan
  • Heeft u meer inzicht in praktische vraagstukken, zoals perikelen rondom het vermelden van een BSN-nummer en het opnemen van gesprekken
  • Heeft u kennis van de beveiligingseisen die voortvloeien uit de AVG
  • Weet u waarvoor u verantwoordelijk bent ten aanzien van het melden van datalekken
  • Bent u op de hoogte van de sancties die de Autoriteit Persoonsgegevens kan opleggen

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Tijden Overdag
Kosten €325
Les locatie type Conferentiecentrum
Titulatuur Geen titel
Website www.kerckebosch.nl/arbo-veiligheid/gevolgen-van-de-nieuwe-privacyregels-avg-voor-bedrijfs-en-verzekeringsartsen-e1652
Lesmethode Klassikaal onderwijs
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Geen