Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Gevolgen nieuwe privacywetgeving (AVG) voor arboprofessionals, (HR)managers en ondernemers

Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

 • Beschrijving
 • Overzicht

Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing en is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervallen. Deze training geeft u inzicht in de gevolgen van de nieuwe privacywetgeving.

Naast de noodzakelijke theorie wordt er veel aandacht besteed aan voorbeelden uit de praktijk.

Onderwerpen die o.a. aan de orde komen:

 • Wat er verandert door de AVG en de gevolgen voor de werkvloer
 • Hoe u vanaf 25 mei 2018 dient om te gaan met de verwerking en bewaring van (bijzondere) persoonsgegevens
 • De voorwaarden voor controleren medewerkers door bijvoorbeeld cameratoezicht of het internet, e-mail- of telefoongebruik
 • In hoeverre een werkgever zich mag mengen in privékwesties van een medewerker.
 • Wat de gevolgen zijn van de AVG ten aanzien van de zieke werknemer
 • Wijziging in beveiliging en handhaving door invoering AVG

De technologische ontwikkelingen gaan snel. Dit zorgt ervoor dat het steeds makkelijker wordt om gegevens te verzamelen en medewerkers te controleren. Aan de andere kant wordt van u steeds meer verwacht op het gebied van beveiliging. Ook wordt de regelgeving scherper en moet u aan steeds meer eisen worden voldaan.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de werksituatie komen veel situaties voor waarmee u op een goede manier met de privacy van de medewerker zal moeten omgaan. Het is essentieel om op de hoogte zijn van de wijzigingen als gevolg van de nieuwe wet (AVG) en hoe daar in de praktijk mee om te gaan. Wanneer u niet aan de nieuwe regelgeving voldoet, riskeert u hoge boetes.

Na het volgen van deze training:

 • Bent u op de hoogte van de belangrijkste gevolgen van de invoering van de AVG
 • Weet u hoe u conform de AVG (bijzondere) persoonsgegevens verantwoord kunt vastleggen, verwerken, bewaren en verstrekken.
 • Bent u op de hoogte van de invloed van de AVG op de werkvloer, zoals bij het screenen van nieuwe medewerkers, controle door cameratoezicht en controle van internet- en email- en telefoongebruik
 • Weet u hoe u dient om te gaan met (medische) gegevens en welke informatie mag worden uitgewisseld in de situatie van een zieke medewerker
 • Heeft u kennis van de beveiligingseisen die voortvloeien uit de AVG
 • Bent u op de hoogte van de rol van de Autoriteit Persoonsgegevens en het handhavingsbeleid

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Tijden Overdag
Kosten €395
Les locatie type Conferentiecentrum
Titulatuur Geen titel
Website www.kerckebosch.nl/arbo-veiligheid/gevolgen-nieuwe-privacywetgeving-avg-voor-arboprofessionals-hrmanagers-en
Lesmethode Klassikaal onderwijs
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand oktober
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Geen