Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Complexe situaties in de letselschaderegeling

Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

 • Beschrijving
 • Overzicht

In de letselschadepraktijk kunnen op het oog 'normale' situaties tot forse knelpunten in de schadeafhandeling leiden. Een aantal veel voorkomende situaties zal besproken worden aan de hand van recente jurisprudentie en praktijkvoorbeelden. Praktische tips voor de ervaren letselschadejurist


De volgende complexe situaties uit de praktijk komen aan bod:

 • Huwelijk en echtscheiding
 • Faillissement en schuldsanering
 • Bijstandsuitkering (Participatiewet)
 • Fiscale toeslagen en eigen bijdragen
 • Bewind, mentorschap en curatele
 • De positie van het minderjarige slachtoffer


Huwelijk en echtscheiding

Hoe zit het precies met de schadevergoeding bij echtscheiding? Is de schadevergoeding bij echtscheiding altijd volledig verknocht aan het slachtoffer? Of valt de vergoeding (deels) in de gemeenschap van goederen? Welke maatregelen kunnen worden genomen om, ter bescherming van het slachtoffer, de verknochtheid zoveel mogelijk te waarborgen? En wat is de rol van de belangenbehartiger of verzekeraar hierin?Faillissement en schuldsanering

Wat kunt u als belangenbehartiger of verzekeraar voor het slachtoffer betekenen, wanneer het slachtoffer in de schuldsanering of in een faillissementssituatie terecht komt? Wat mag niet, wat mag wel en wat is wijsheid?Bijstandsuitkering (Participatiewet)

Wat te doen als het slachtoffer een bijstandsuitkering uit hoofde van de Participatiewet geniet? In hoeverre moet het slachtoffer zijn hele schadevergoeding (inclusief het smartengeld) 'op eten'? En kan de gemeente, na vaststelling van de lumpsum vergoeding, de bijstandsuitkering met terugwerkende kracht terugvorderen? Kunnen belangenbehartiger en verzekeraar iets doen, om de schadevergoeding zoveel mogelijk ten voordele van het slachtoffer te laten komen?Fiscale toeslagen en eigen bijdragen

Welke invloed heeft de schadevergoeding op fiscale toeslagen, zoals de huur- en de zorgtoeslag? En hoe gaat het CAK om met de berekening van de eigen bijdrage voor de Wlz- of Wmo-voorziening, wanneer het slachtoffer een substantiële vergoeding ontvangt? Hoe verdisconteer je dit in de schaderegeling?Bewind, mentorschap en curatele

De noodzaak van bescherming van (het vermogen van) het slachtoffer wordt des te belangrijker, wanneer het slachtoffer zelf niet in staat is zijn wil te bepalen, bijvoorbeeld vanwege een ernstig hersenletsel of psychotrauma. Hoe regel je in die situatie dat het slachtoffer tegen zichzelf en tegen de 'boze buitenwereld' beschermd wordt? Welke rol is daarin weggelegd voor belangenbehartiger en verzekeraar?De positie van het minderjarige slachtoffer

Hoe bescherm je de belangen van een jeugdig slachtoffer, zonder de feitelijke verzorgers tekort te doen? En op wie rust in dergelijke gevallen de zorgplicht dat de juiste maatregelen genomen worden?Accreditatie / PE punten

NIVRE - 4 PE-punten
NOvA - 4 PO-puntenBestemd voor (academisch niveau) juristen bij:

 • Letselschade-advocaten
 • Register-experts Personenschade
 • Medewerkers Rechtsbijstand- en WA-verzekeraars
 • Overige rechtshulpverleners en juridisch adviseurs met een focus op Letselschade
 • Rechterlijke macht


Sprekers

mr. Mariken Peters
Advocaat, AV&L Advocatuur en Mediation Arnhem
Docent, Grotius Opleiding Letselschade

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 dag
Tijden Overdag
Kosten €495
Les locatie type Conferentiecentrum
Titulatuur Geen titel
Website www.kerckebosch.nl/recht/complexe-situaties-de-letselschaderegeling-e1581
Lesmethode Klassikaal onderwijs
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand oktober
Provincie Utrecht
Afronding Geen