Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Actualiteiten Letselschade

Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

 • Beschrijving
 • Overzicht

De praktijkmiddag 'Actualiteiten Letselschade' behandelt recente ontwikkelingen in het letselschaderecht en onderwerpen die om een jaarlijkse update of verdieping vragen; in deze editie staan de volgende vier thema's centraal:

1. Actualiteiten Rekenrente

2. Whiplashclaims in deelgeschil

3. Wetsvoorstel Affectieschade & Ontwikkelingen smartengeld

4. De positie van het minderjarige slachtoffer in het schadevergoedingsrecht

Actualiteiten Rekenrente
Alle partijen in de letselschadebranche zijn het er wel over eens, dat een rekenrente van 3% bij de kapitalisatie van de toekomstige schade niet meer houdbaar is. Ook verschillende rechters hebben dit al aangegeven. Maar wat is dan een juiste rekenrente? De verschillende opvattingen hierover zullen worden behandeld.

Whiplashclaims in deelgeschil
Juist in letselschadeclaims van whiplashpatiënten spelen causaliteitsproblemen. In welke situaties is de deelgeschilrechter bereid om causaliteit tussen ongeval, letsel en schade aan te nemen? Is de rechter ook bereid om de vraag of er als gevolg van het letsel de nodige beperkingen zijn te beantwoorden? Gekeken wordt of er aan de hand van de jurisprudentie over de afgelopen twee jaar enkele vuistregels kunnen worden geformuleerd.

Het wetsvoorstel Affectieschade: nieuwe ronde, nieuwe kansen & Ontwikkelingen smartengeld
Nu ook Duitsland in vlot tempo een wetsvoorstel heeft aangenomen dat vergoeding van affectieschade mogelijk maakt, kan Nederland niet langer achterblijven. Of tovert de Eerste Kamer net als in 2010 toch weer een konijn uit de hoge hoed? Wat is de betekenis van het wetsvoorstel voor de letselschadepraktijk? Welke discussies zijn te verwachten? Wat zal de verhouding zijn tussen shockschade en affectieschade?
Ten aanzien van het smartengeld zal de vraag beantwoord worden of de roep om verhoging van het smartengeld weerklank heeft gevonden in de rechtspraak, en welke ontwikkelingen verder in de rechtspraak waar te nemen zijn.

De positie van het minderjarige slachtoffer in het schadevergoedingsrecht
Hoe bescherm je de belangen van een jeugdig slachtoffer, zonder de feitelijke verzorgers tekort te doen? En op wie rust in dergelijke gevallen de zorgplicht dat de juiste maatregelen genomen worden?

Accreditatie

NIVRE - 4 PE-punten
NOvA - 4 PO-punten

13:00 - 13:30
Ontvangst met koffie en broodjes, registratie deelnemers
13:30 - 13:35
Welkom en opening door de voorzitter
13:35 - 14:35
Actualiteiten Rekenrente
 • Stand van zaken, "in en outs" rekenrente
 • Wat is handig in de praktijk?
 • Wat vindt de rechter ervan?
14:35 - 14:50
Pauze
14:50 - 15:50
Whiplashclaims in deelgeschil, aan de hand van de jurisprudentie over de afgelopen twee jaar
 • Het neurologisch expertiserapport; zin of onzin?
 • Van klachten naar beperkingen
 • Deelgeschil of toch bodemprocedure?
15:50 - 16:50
Ontwikkelingen smartengeld en het nieuwe Wetsvoorstel affectieschade
 • Bespreking inhoud en uitgangspunten Wetsvoorstel affectieschade
 • Toepassing hardheidsclausule
 • Overgangsrecht / Anticipatie op voorstel?
 • Ontwikkelingen ten aanzien van de hoogte van het smartengeld
 • Rol van de advocaat daarbij (do's and don'ts)
16:50 - 17:05
Pauze met warme snack
17:05 - 18:00
De positie van het minderjarige slachtoffer in het schadevergoedingsrecht

• Benadering VAV, diverse methodieken
• Bescherming van het vermogen van het kind
o tegen de eigen ouders/wettelijk vertegenwoordigers
o de instanties (gemeenten, CAK, belastingdienst)
• VSO en verjaring

18:00
Sluiting en napraten tijdens een aperitief

Niveau N.V.T.
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 dag
Tijden Overdag
Kosten €445
Les locatie type Hotelaccomodatie
Titulatuur Geen titel
Website www.kerckebosch.nl/webwinkel/product/actualiteiten-letselschade-2600182
Lesmethode Klassikaal onderwijs
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand december
Afronding Geen