Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Actualiteiten Jeugdrecht & Jeugdstrafrecht

Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

 • Beschrijving
 • Overzicht

Omdat er veel dwarsverbanden zijn tussen het civiele jeugdrecht en jeugdstrafrecht, dienen juristen op beide terreinen te zijn ingevoerd om jeugdzaken goed te kunnen behandelen. Daarom zijn beide rechtsgebieden gecombineerd in deze cursus.

Onderwerpen die centraal staan tijdens deze cursusdag:

 • Nieuwe wetgeving in werking & actuele en relevante jurisprudentie
 • De herziene kinderbeschermingsmaatregelen
 • De Jeugdwet
 • Jeugdstraf(proces)recht, met nadruk op het Adolescentenstrafrecht
Deze cursus telt mee voor de Specialisatie Jeugdrecht (Raad voor Rechtsbijstand)
De inhoud van deze cursus sluit aan bij de huidige regels van de Raad voor de Rechtsbijstand voor toevoegingen bij gesloten Jeugdzorg, het Jeugdstrafrecht en de bijzondere curator.

De docenten zetten de belangrijkste ontwikkelingen in één dag voor u op een rij. U krijgt praktische tips die uw cliënt direct kunnen helpen.

Stuur uw casus of vraag in
Wilt u uw eigen vragen of casus voorleggen aan de docenten? Wij nodigen u uit om uiterlijk één week voor de cursusdatum uw casus in te sturen. Deze worden dan tijdens de cursus, voor zover mogelijk, behandeld door de docenten. U kunt uw vragen of casus sturen naar: klantenservice@kerckebosch.nl

Accreditatie / PE punten

NOvA - 6 PO-punten

Sprekers


Goos Cardol
Programmaleider jeugd/onderzoeker bij het lectoraat sociale integratie
Zuyd Hogeschool
Bestuurslid, Vereniging Familie- en jeugdrecht

mr. Toos Enkelaar
Senior Strafrechter
Rechtbank Noord-Holland
Kinderrechter, Rechtbank Rotterdam

Bestemd voor:

 • Advocaten, advocaat-mediators en bijzondere curatoren
 • Juridisch (beleids)medewerkers van gemeenten en sociale wijkteams
 • Juristen bij de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Gecertificeerde instellingen die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering uitvoeren, Jeugd & Opvoedhulp
 • Jeugdofficieren van justitie
 • Leden rechterlijke macht


09:00
Ontvangst met koffie en thee, uitreiking cursusmap

09:30
Blok I

11:00
Koffie- en theepauze

11:15
Blok II


12:15
Quiz

12:45
Lunch

13:30
Blok III

15:00
Koffie- en theepauze

15:15
Blok IV

16:45
Afsluiting en aperitief


Blok I en III: Jeugd(beschermings)recht

De Kinderbeschermingsmaatregelen - wettelijk kader (Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen) & jurisprudentie op het gebied van:
 • jeugdwet
 • Ondertoezichtstelling
 • gezagsbeëindiging waaronder uitgekleed gezag
 • De uithuisplaatsing
 • Aanvaardbare termijn
 • Blokkaderecht
 • Contra-expertise
 • Minderjarige vreemdelingen en kinderbeschermingsmaatregelen
 • Gesloten plaatsing, met name de voorwaardelijke machtiging
 • Ongeboren kind
 • De bijzondere curator

Blok II en IV: Jeugdstrafrecht (materieel en formeel) in het bijzonder het adolescentenstrafrecht ingevoerd op 1 april 2014
 • Gevolgen nieuwe jeugdwet 2015 voor het strafrecht, in het bijzonder het Adolescentenstrafrecht
 • Actuele ontwikkelingen Adolescentenstrafrecht
 • Verplichte nazorg
 • Materieel strafrecht
  - Sanctiepakket voor de jeugd; vrijheidsbenemende jeugdsancties, taakstraf, voorwaardelijke sancties, de bijzondere voorwaarden, verlenging proeftijd, niet nakomen voorwaarde, aansprakelijkheid voor vorderingen benadeelde partij
  - De PIJ-maatregel, de GBM
 • Samenhang met het civiele traject
 • Jurisprudentie
 • Tips & tricks voor de advocaat

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 dag
Tijden Overdag
Kosten €545
Les locatie type Conferentiecentrum
Titulatuur Geen titel
Website www.kerckebosch.nl/webwinkel/product/actualiteiten-jeugdrecht-jeugdstrafrecht-2600128
Lesmethode Klassikaal onderwijs
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand december
Provincie Utrecht
Afronding Geen