Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Aansprakelijkheid in medische zaken: verdieping I

Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

  • Beschrijving
  • Overzicht

Deze cursusreeks van drie modules is erop gericht u een overzicht te geven van het medisch aansprakelijkheidsrecht en een verdieping op de meest belangrijke onderdelen: de grondslagen voor aansprakelijkheid en het causaal verband. We organiseren deze bijeenkomst in samenwerking met De Letselschade Raad.

De rechtsverhouding tussen hulpverlener en patiënt en de grondslagen voor aansprakelijkheid
Wil een patiënt zijn schade op de arts of het ziekenhuis verhalen, dan zal hij zich moeten baseren op een grondslag voor aansprakelijkheid. Welke grondslag hij kan inroepen, is afhankelijk van de rechtsverhouding tussen de arts of het ziekenhuis en de patiënt.

Doelstelling
Deze cursusmodule biedt de cursist inzicht in de rechtsverhoudingen en de grondslagen voor verhaal en heeft het doel de opgedane kennis toe te passen in de praktijk. De lesstof bestaat dan ook niet alleen uit de juridisch-technische kanten van de grondslagen voor verhaal: waar mogelijk zal aan de hand van concrete casus worden ingegaan op de tekortkoming en de toerekening van andermans daden of gebrekkige zaken, de onrechtmatige daad, de kwalitatieve aansprakelijkheden en de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis.

Vereiste voorkennis
Voor het volgen van deze cursus is enige kennis van het algemene civiele aansprakelijkheidsrecht vereist. Wij adviseren module 1 te volgen voorafgaand aan module(n) 2 en/of 3.

Accreditatie / PE punten

NIVRE - 4 PE-punten
NOvA - 4 PO-punten

Bestemd voor:

Advocaten
Gezondheidsjuristen
Juristen binnen zorginstellingen

Sprekers


mr. dr. Rolinka Wijne
Juridisch adviseur
Universiteit van Amsterdam
Hoofdredacteur GZR Updates, Universitair docent Gezondheidsrecht,
Universiteit van Amsterdam (UvA)
Medewerker wetenschappelijk bureau ,Holla Advocaten, Eindhoven
Lid-jurist tuchtcolleges Amsterdam en Den Haag
Raadsheer-plv. Hof Arnhem-Leeuwarden

12:30
Ontvangst met broodjes, uitreiking documentatie

13:00
Welkom en kennismaking

13:05
Blok 1: De geneeskundige behandelingsovereenkomst
Onderwerp van de behandelingsovereenkomst
Partijen bij de overeenkomst
Totstandkoming van de behandelingsovereenkomst
Beëindiging van de behandelingsovereenkomst
Verplichtingen uit de overeenkomst

14:45
Pauze

15:00
Blok 2: Grondslagen voor medische aansprakelijkheid
Tekortkoming
Toerekening van de tekortkoming
Onrechtmatige daad

16:20
Pauze met warme snack

16:40
Blok 3: Vervolg
Kwalitatieve aansprakelijkheid
Centrale aansprakelijkheid

17:35
Napraten tijdens aperitief

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Kosten €395
Les locatie type Conferentiecentrum
Titulatuur Geen titel
Website www.kerckebosch.nl/webwinkel/product/module-2-aansprakelijkheid-medische-zaken-verdieping-i-2600133
Lesmethode Klassikaal onderwijs
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand november
Provincie Noord-Holland
Afronding Geen