Dé opleidingensite voor hbo en hoger

TU Delft

 • Beschrijving
 • Contact
 • Opleidingen
 • Vestigingen
 • Werknemers
 • Testimonials

Onderwijs voor professionals van de TU Delft

Naast de reguliere voltijds- Bachelor en Masteropleidingen biedt de TU Delft diverse deeltijd- en andere opleidingen en cursusen.

De postdoctorale opleidingen van de TU Delft zijn bedoeld voor professionals en managers die een academische studie en een uitdagende baan willen combineren. Ze zijn gericht op een specifiek vakgebied en combineren kennis van techniek en business. Daarbij komt zowel de theorie als de praktijk aan bod.

De opleidingen zijn ontworpen om de innovatieve en management talenten van deelnemers uit het bedrijfsleven en de publieke sector te vergroten. In tegenstelling tot een algemene MBA-opleiding krijgen deelnemers aan een TU Delft opleiding specifieke modellen, tools en praktijkcases aangereikt, die direct toepasbaar zijn in hun werk. Alle programma's voldoen aan de hoge standaarden en accreditatie eisen van de TU Delft.

De enthousiaste docenten van de TU Delft en andere hoogwaardige kennisinstituten en de docenten uit de praktijk bieden een up-to-date curriculum, waarbij zowel de laatste technologische en business trends als actuele bedrijfscases worden behandeld.

  • Bezoek adres
   (Hoofdlocatie)
  • Mekelweg 4
  • 2628 CD Delft
  • Nederland
  • Postaal adres
  • Postbus 612
  • 2600 AP Delft
  • Nederland
  • Postaal adres
  • P.O. Box 612
  • 2600 AP Delft
  • Nederland
 • Drs. H.P.S. Althuis
  Drs. H.P.S. Althuis
  Directie
 • Daniella Wijnveldt
  Daniella Wijnveldt
  Programma manager
Inspirerende en pittige studie

Ik ben meer dan 20 jaar, in binnen- en buitenland, actief in de spoorwereld. 10 Jaar in verkoop en advies bij systeemleverancier Siemens, en daarna bij het ingenieursbureau Movares, onder andere als strategisch adviseur. De spoorwereld is zo divers, veelomvattend en in beweging, dat je, wil je daarin zinvol bezig zijn, je wel moet beperken tot een deelterrein daarvan. Bij mij was dat primair het beveiligen van treinverkeer op het spoorwegnet, een deelterrein dat in die 20 jaren ingrijpend is veranderd. Het bijhouden van alle innovaties op dit terrein vergt echter zoveel aandacht, dat je het zicht dreigt te verliezen op veranderingen in de spoorwereld die buiten het eigen aandachtsveld liggen. Het systeem spoor is als vervoersmodaliteit alleen dan succesvol, als alle disciplines ervan naadloos met elkaar samenwerken. Technisch, maar even goed bedrijfskundig, economisch, bestuurlijk en juridisch.

 

Ik vond het daarom noodzakelijk om mijzelf ook op de hoogte te stellen van de dynamiek van de overige terreinen binnen de spoorwereld. Voor mij voldoende aanleiding om Movares te vragen of ik bij Delft TopTech mocht deelnemen aan de postdoctorale masteropleiding Business in Rail systems. Deze studie biedt namelijk niet alleen verbreding en verdieping in de techniek, maar evenzeer in die andere disciplines. Kennis moet worden overgedragen. Dat kan de ene docent beter dan de andere. Ik heb ervaren dat Delft TopTech erin is geslaagd een team van prima docenten te formeren: hoogleraren van de TU Delft en van andere universiteiten en docenten met gedegen kennis van de dagelijkse praktijk uit het spoorbedrijfsleven.

 

Voor mij was deze studie niet alleen inspirerend, maar ook pittig; omdat je de studie in deeltijd naast je dagelijkse werkzaamheden moet uitvoeren. Bij tentamens ervoer je soms pijnlijk dat je met je eigen ervaring echt niet alles al wist! Die aspecten hebben bij Delft TopTech gelukkig alle aandacht, de persoonlijke adviezen van de onderwijskundige mentoren zijn voor mij van hele grote waarde geweest. Ook je medestudenten helpen je met de studie vooruit; met veel van hen heb ik nog steeds goed contact.

 

Ik raad iedereen die met het systeem spoor te maken heeft en over de vereiste vooropleiding beschikt aan om bij Delft TopTech de studie Master of Business in Rail systems te volgen. Niet alleen voor je verdere carrière binnen de onderneming waarvoor je werkt, maar ook voor jezelf en je professionele omgeving; deze studie stelt je in staat met autoriteit anderen van dienst te zijn.

 

Ir. Ad J. Pontier MBR (Strategisch adviseur), Movares Nederland
Master of Public Safety

In Europa met zijn hoog geïndustrialiseerde en technologische samenlevingen inclusief de bijbehorende risico’s voor grote groepen mensen is veiligheid belangrijk. De Master of Public Safety van Toptech is een top opleiding voor adviseurs, bestuurders en managers die werkzaam zijn in veiligheidssectoren zoals bv. de luchtvaart, het treinverkeer, de energiesector (kerncentrales), de chemische industrie, etc. voor het bedrijfsleven en overheid.
In de Master staan drie veiligheidsonderwerpen centraal die de opleiding uniek en waardevol maken voor een veilig Nederland en Europa. Het eerste onderwerp is het denken in risico’s. Het tweede onderwerp gaat over de politiek bestuurlijke processen waar besluitvorming over "safety issues" plaats vindt. Het derde onderwerp is dat de deelnemer de geleerde vaardigheden en kennis tijdens de Master kan toepassen op bestaande "safety issues" binnen de sector waarin hij of zij werkzaam is.


Het toepassen van de geleerde vaardigheden gebeurt in de vorm van een afstudeerscriptie. De scriptie kan gelijktijdig een oplossing bieden voor een actueel, bestaand veiligheidsprobleem binnen de branche. Zo hebben de deelnemer, de industrie, de TU, de BV Nederland en uiteindelijk Europa allen voordeel van een dergelijke professionele Master of Public Safety.


Terugkijkend op mijn afstudeerscriptie heb ik een viertal leerzame ervaringen opgedaan. Ten eerste was de uitvoering van de scriptie inclusief het schrijven van een eindrapport een ontdekkingsreis die ik vooraf niet had kunnen voorzien en ook niet waar deze uiteindelijk toe zou leiden. Ten tweede heeft het kijken naar een probleem via vijf verschillende prisma’s veel nieuwe algemene kennis en ervaringen opgeleverd. Ten derde heeft de bestudering van de wet, parlementaire documenten en theorieën van wetenschappers voor een blijvende verrijking gezorgd. Als laatste zijn de vele interviews met mensen die het onderzoekswerk verrichten leerzaam geweest.

 

Rob H.C. Rumping (MPS), European Railway Agency (ERA)
De behoefte om mijn veiligheidskennis te verbreden

Na enkele jaren als onderzoeker bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid te hebben gewerkt, ontstond bij mij de behoefte om mijn veiligheidskennis te verbreden. Ik had een scala aan trainingen en cursussen gevolgd, maar het ontbrak me aan het meer generieke inzicht hoe een organisatie of bedrijf op een goede manier zijn veiligheidsmanagement in kan richten. Wat is daarvoor nodig en hoe kan een bedrijf dit continu verbeteren? Om invulling te geven aan mijn behoefte ben ik de MoSHE-opleiding gaan doen. Mijn wens werd gestimuleerd door mijn (toenmalige) werkgever en ik kreeg de ruimte om de studie te combineren met het werk. Daar ben ik overigens nog steeds erg dankbaar voor.

De opleiding is me goed bevallen en heeft inhoudelijk zeker aan mijn verwachtingen voldaan. Ook op gebied van incidentonderzoek - het enige aspect waarin ik me vooraf al redelijk 'expert' voelde - heb ik nieuwe inzichten opgedaan. Wat ik erg gewaardeerd heb in de opleiding is de veelvuldige inbreng van externe HSE-professionals, waardoor de balans tussen theorie en praktijk goed bleef. Organisatorisch waren er - zeker in het begin van de opleiding - wel wat zaken nog niet helemaal op orde, maar over de afhandeling hiervan was ik in z'n algemeenheid wel tevreden.

Persoonlijk heb ik veel baat gehad bij de training en coaching op het gebied van personal development. Daarin heb ik veel geleerd over bijvoorbeeld het doen van interventies op de werkvloer en het adviseren van management. Ook de gedragscomponent kwam hierbij veelvuldig aan de orde. We hebben dit tijdens de opleiding in de praktijk kunnen brengen middels het adviesproject, waarbij we in groepsverband een veiligheidsvraagstuk van een bedrijf hebben geanalyseerd en een advies aan het management hebben gepresenteerd. Van die ervaringen heb ik in mijn huidige rol als safety specialist bij Shell/NAM nog dagelijks profijt.

Naast de aangeboden kennis vanuit de opleiding zelf, bood de opleiding de nodige ruimte voor discussies en het delen van ervaringen tussen de deelnemers zelf. We hadden een leuke groep van deelnemers met allerlei achtergronden en ervaringen, wat de discussies verrijkte en waardoor je je leerde verplaatsen in andere perspectieven. Juist op die momenten merkte ik de directe meerwaarde van de opleiding. Ook nu heb ik met diverse medestudenten nog regelmatig contact om ervaringen te delen of te sparren.

Mede door de ondersteuning van mijn werkgever(s) kon ik tijdens de opleiding de work-life balance redelijk in stand houden. Tijdens de scriptiefase heb ik enkele weken verlof opgenomen om me hierop goed te kunnen focussen. Daarnaast was ik gemiddeld 1 dag in het weekend bezig met zelfstudie.

Ir. Alexander van der Zee (Safety Specialist Land Asset), Shell/NAM