Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Masterclasses IT-innovatie in Accounting, Finance & Control

Tilburg University

 • Beschrijving
 • Overzicht

Verbreed en verdiep uw kennis over IT-innovatie in accounting, finance & control met de masterclasses van Tilburg University. Experts maken voor u de vertaalslag van theorie naar praktijk. De masterclass-serie bestaat in totaal uit 5 sessies. Iedere sessie is ook los te volgen. Alle sessies worden in het najaar gegeven. Daarnaast worden de sessies 'Blockchain en andere gedistribueerde databases' en 'Data-analyse en big data' wegens succes ook al in juni 2018 gegeven!

Investeer in uw kennis

In de masterclasses wordt antwoord gegeven op vragen als:

 • Welke door IT gedreven ontwikkelingen leiden tot een fundamenteel andere bedrijfsvoering?
 • Tot hoever moet mijn kennis reiken om mee te kunnen in die ontwikkelingen?
 • Zijn die ontwikkelingen daadwerkelijk 'disruptief' of gaan ze wel weer voorbij?
 • Hoe krijg ik in een sterk veranderende wereld mijn processen onder controle?
 • Hoe ziet de informatievoorziening van de toekomst er uit?
 • Hoe ga ik om met nieuwe wet- en regelgeving die steeds hogere eisen stelt aan mijn systemen?

Waarom de masterclasses 'IT-innovatie in Accounting, Finance & Control' van Tilburg University?

  • De masterclasses slaan een brug tussen theorie en praktijk door middel van aansprekende colleges, herkenbare praktijkvoorbeelden, concrete cases, en stevige discussies - geleid door experts uit het veld.
  • De masterclasses streven een hoge mate van toepasbaarheid na voor de eigen organisatie. Na deelname aan een sessie heeft de deelnemer zijn kennis van de behandelde theoretische concepten opgefrist en kan hij die kennis toepassen in zijn eigen organisatie.
  • Per cursusgroep worden maximaal 30 deelnemers toegelaten. Dit betekent dat het onderwijs altijd kleinschalig is, waardoor iedere deelnemer de kans heeft - en daartoe ook wordt uitgedaagd - om actief te participeren in discussies en groepsopdrachten.

  Locaties

  De masterclasses vinden plaats in het Van der Valk Hotel Vianen.

  Tijd

  De masterclass serie bestaan uit 5 sessies. Aankomst voor elke masterclass is vanaf 15.00 uur. Iedere masterclass start om 15.30 uur en eindigt om 20.00 uur. Rond 17.30 uur is er een pauze met een lichte maaltijd. De pre-readings die ter voorbereiding op elk seminar moeten worden gedaan, worden via een elektronische leeromgeving ter beschikking gesteld. In die leeromgeving zitten steeds enkele toetsvragen. De benodigde tijd voor pre-readings per sessie is ongeveer één uur.

  Kosten

  De masterclass-serie bestaat uit 5 sessies en iedere sessie is ook los te volgen.

  • 1 sessie € 450
  • 2 sessies € 850 (€ 425 p/sessie)
  • 3 sessies € 1.200 (€ 400 p/sessie)
  • 4 sessies € 1.500 (€ 375 p/sessie)
  • 5 sessies € 1.750 (€ 350 p/sessie)

  Bij meerdere deelnemers van één organisatie geldt een kortingsregeling op maat. Neem hiertoe contact op met de Programmacoördinator; Joanne Taminiau.

  De facturering vindt plaats exclusief btw.

  Uw profiel

  De masterclasses zijn primair bestemd voor controlerend accountants, intern accountants, (financieel) directeuren, controllers, (financieel) managers, hoofden administratie en andere financieel professionals die betrokken zijn bij de besturing en beheersing van organisaties. De deelnemers hebben praktijkervaring binnen accounting, finance & control. Registeraccountants en Registercontrollers krijgen door hun beroepsorganisatie erkende PE-uren voor deelname aan de masterclasses.

  Onderwijsmethode

  De masterclasses slaan een brug tussen theorie en praktijk door middel van aansprekende colleges, herkenbare praktijkvoorbeelden, concrete cases, en stevige discussies. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze de te behandelen literatuur en cases voorafgaand aan elke sessie doornemen zodat tijdens de sessie de nodige diepgang kan worden bereikt. Alle onderwerpen worden in een praktijkkader geplaatst en worden besproken aan de hand van het uitwisselen van kennis en ervaringen van de deelnemers.

  Per cursusgroep worden maximaal 30 deelnemers toegelaten. Dit betekent dat het onderwijs altijd kleinschalig is waardoor iedere deelnemer de kans heeft - en daartoe ook wordt uitgedaagd - om actief te participeren in discussies en groepsopdrachten.

  Niveau N.V.T.
  Vorm Part-time
  Incompany Ja
  Open inschrijving Ja
  Doorlooptijd 1 dag
  Kosten €1750
  Titulatuur Geen titel
  Benodigde taalkennis Nederlands
  Provincie Utrecht
  Maximaal aantal deelnemers 30
  Afronding Geen