Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Lerarenopleiding Algemene Economie

Tilburg University

 • Beschrijving
 • Overzicht

Haal je eerstegraads lesbevoegdheid als leraar Algemene Economie en breng jouw deskundigheid over het oplossen van economische vraagstukken over op leerlingen in de bovenbouw van de havo en het vwo. Door een optimale combinatie van universitaire vakdidactiek en stage in het voortgezet onderwijs, heb je op de arbeidsmarkt een ideale uitgangspositie.

Programma en vakken

Optimale integratie van academische theorie en onderwijspraktijk.

 • Volg didactische en onderwijsgerichte vakken die je tijdens stages direct in praktijk brengt.
 • Dankzij de samenwerking met OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) zijn er voldoende goede opleidingsplaatsen beschikbaar op geaccrediteerde scholen in het voortgezet onderwijs.
 • De opleidingsteams bestaan uit zowel docenten algemene didactiek en vakdidactiek van de universiteit, als opleidingsdocenten op de middelbare scholen.

Kenmerkende vakken zijn:

 • Algemene didactiek (met thema's als ontwerpen van onderwijs, de klas als leeromgeving, adolescentie)
 • Vakdidactiek
 • Didactisch Leeronderzoek (je voert een vakoverstijgend onderzoek uit)

Didactisch lesontwerponderzoek: een onderzoek naar hoe je leerprestaties van jouw leerlingen kunt verbeteren.

Carrièreperspectieven

Met een eerstegraads opleiding tot docent Algemene Economie word je klaargestoomd voor een baan in het onderwijs. Ook in andere beroepen komen didactische kennis en onderwijsvaardigheden goed van pas.

Afgestudeerden gingen bijvoorbeeld aan de slag als:

 • Eerstegraads Docent Economie
 • Medewerker bij een onderwijsbegeleidingsdienst
 • Beleidsadviseur op een onderwijsafdeling van een overheidsinstelling
 • Auteur bij een uitgever van lesmethoden
 • Medewerker bij toetsinstituut Cito
 • Trainer voor bedrijven op het eigen vakgebied

Toelating en aanmelden

Deze opleiding start:

Eind augustus

Opleidingen met directe aansluiting:

 • Bachelor én master Economics (Tilburg University)

Heb je een andere economische vooropleiding (bachelor en master) aan Tilburg University of aan een andere universiteit? Dan kun je een verzoek tot toelating indienen bij de Examencommissie. Meer informatie over instroom na een vakinhoudelijke master vind je in de toelatingsprocedure.

Premaster:

Voldoe je niet (direct) aan de toelatingseisen, dan is het door middel van het volgen van een vakdeficiëntieprogramma soms mogelijk om alsnog in te stromen in de Universitaire Lerarenopleiding. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je een officieel toelatingsverzoek in bij de Examencommissie.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 12 maanden
Kosten €2060
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand augustus
Provincie Noord-Brabant
Afronding Diploma