Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Tilburg University

 • Beschrijving
 • Contact
 • Opleidingen
 • Vestigingen

Tilburg University inspireert haar staf en haar studenten om bij te dragen aan de kwaliteit van de samenleving van vandaag en morgen. Wij doen dit door scholing en vorming van jonge mensen tot personen die verantwoordelijke posities in de maatschappij kunnen bekleden, door het aanbieden van levenslang en na-ervaringsonderwijs en door de resultaten van ons onderzoek. Wij onderhouden intensief contact met de samenleving, op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Tilburg University is geworteld in de christelijke en humanistische tradities van de Europese cultuur. Van daar uit bieden wij met een open blik op andere culturen en tradities ruimte aan wetenschapsbeoefening, reflectie en levensbeschouwing. Tilburg University streeft er naar om op al haar wetenschapsgebieden

 • Economie en bedrijfswetenschappen
 • Rechtsgeleerdheid
 • Sociale wetenschappen
 • Geesteswetenschappen
 • Theologie

een prominente positie in te nemen. Wij behoren op onderdelen tot de beste van Europa en willen deze positie waar mogelijk uitbouwen.

Ons strategisch plan


Tilburg University legt de hoofdlijnen van haar beleid iedere vier jaar vast in een strategisch plan. Hoofdthema's uit het strategisch plan 2010-2013 zijn:

 • Versterking van de wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie van onderzoek
 • Versterking van de kwaliteit van het wetenschapppelijk onderwijs met kwalitatief hoogwaardig onderzoek als fundament
 • Uitbreiding van de internationale medewerkers- en studentenpopulatie en meer internationale samenwerking en uitwisseling
» Algemene informatie
  • Bezoek adres
   (Hoofdlocatie)
  • Warandelaan 2
  • 5037 AB Tilburg
  • Nederland
  • Postaal adres
   (Hoofdlocatie)
  • Postbus 90153
  • 5000 LE Tilburg
  • Nederland