Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Arbeidsmediator

The Lime Tree - Mediation & Training

 • Beschrijving
 • Overzicht

Het uitvoeren van mediations op het gebied van arbeidsconflicten vereist een andere aanpak. Er wordt veel gevraagd van cliënten en van de mediator. Er vindt een proces plaats van informatieverwerking en besluitvorming door cliënten, waarbij de mediator een actief informerende taak heeft.


Arbeidsmediator worden

De mediator ziet er niet alleen op toe dat cliënten goed geïnformeerd hun beslissingen nemen. De mediator geeft gevraagd en ongevraagd, naar eigen goeddunken, informatie. In deze opleiding leer je hoe je daar op een goede manier mee om kunt gaan. In deze 4-daagse opleiding leer je je cliënten te begeleiden zowel op het gebied van re-integratie als in het geval van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. In deze praktijkgerichte opleiding oefen je met elkaar en met acteurs.

Bestemd voor
Mediators die zich willen specialiseren op het gebied van arbeidszaken en als arbeidsmediator willen werken.

Doelstelling

 • Kennis opdoen van sociale wet- en regelgeving
 • Om gaan met de rol als faciliterend én informerend mediator in arbeidszaken
 • Je kunt algemeenheden vertalen naar de specifieke situatie van de cliënten
 • Je kunt 'best en worst case scenario's' schetsen
 • Je weet wanneer je de mediation moet overdragen aan een specialist

Onderwerpen

 • Conflict en ziekmelding (Stecr werkwijzer)
 • Wet Verbetering Poortwachter
 • De rollen van de diverse artsen, de arbodienst en andere actoren
 • Vrijwillige of strategische deelname
 • Arbeidsrecht, ambtenarenrecht
 • Reïntegratie
 • Rol van derden
 • (On)macht
 • Ontslag en sociale zekerheid

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 2 maanden
Locatie Bilthoven
PE-punten 24
Tijden Overdag
Kosten €1950
Les locatie type Op locatie
Titulatuur Geen titel
Lesmethode Klassikaal onderwijs, Theorie, Rollenspellen, Met acteur
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincie Utrecht
Maximaal aantal deelnemers 12
Afronding Certificaat