Dé opleidingensite voor hbo en hoger

The Lime Tree - Mediation & Training

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Contact
 • Opleidingen
 • Vestigingen
 • Werknemers
 • Testimonials

Management en Mediation

Een goede manager kan op uiteenlopende situaties adequaat reageren. Hij beschikt hiervoor over sociale vaardigheden, communicatie vaardigheden en hij kan medewerkers motiveren en inspireren. Maar wat als het even niet meer zo soepel loopt in het team? Als er (onderhuidse) conflicten spelen? Een manager of leidinggevende die beschikt over mediationvaardigheden kan dan echte waarde toevoegen. Het echt kunnen luisteren naar medewerkers, de vertaalslag kunnen maken naar wat de werkelijke boodschap is en de problemen daar laten waar ze thuis horen, allemaal mediationvaardigheden. Beheersing van de basis van mediation kan conflict situaties voorkomen en conflicten laten de-escaleren als het al te laat is.
Deze 'soft skills' kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de persoonlijke effectiviteit van de manager. Mediationvaardigheden horen thuis in het basispakket van elke manager.Management en Coaching

Een goede manager heeft mensenkennis: hij herkent de kwaliteiten van zijn medewerkers en weet die kwaliteiten op de juiste momenten aan te spreken. Niet door directieven en orders uit te geven, maar door zijn medewerkers te motiveren en inspireren om gezamenlijk de taken uit te voeren. Een leidinggevende die kan coachen (ofwel coachend leiding geven) begeleidt zijn medewerkers naar de beste resultaten. Door het geven van persoonlijke aandacht aan iedere medewerker. Door oprecht geïnteresseerd te zijn in de medewerkers en bij te sturen en te ondersteunen waar nodig.
Coachingsvaardigheden horen thuis in het basispakket van elke manager.

The Lime Tree Mediation & Coaching Company

Onder de Lindenboom (Lime Tree) werden vroeger conflicten beslecht door de dorpsoudste. Zijn gezag werd door iedereen geaccepteerd.
The Lime Tree werd 19 jaar geleden opgericht om meer mensen met mediation in aanraking te laten komen. Oprichter Steve Whittaker kwam uit de advocatuur waar hij meer dan eens zag hoe procedures de standpunten van partijen verhardden. Zelf kwam hij voor het eerst in aanraking met mediation tijdens een ingewikkeld conflict waarbij lokale overheden, baggerbedrijven en centrale overheden waren betrokken. Mediationvaardigheden bleken op vee verschillende terreinen tot goede resultaten te leiden.

The Lime Tree is een organisatie die twee kernactiviteiten bundelt:

 • Het geven van opleidingen op het gebied van mediation en coaching;
 • Het uitvoeren van mediation en coaching trajecten.

Onze visie op mediationvaardigheden

Conflicten vertroebelen het zicht op de situatie waardoor medewerkers/teamleden moeilijker in onderling vertrouwen kunnen samenwerken.Mediationvaardigheden helpen de manager om in conflicten uit te zoeken wat iedere medewerker eigenlijk 'echt' wil. Medewerkers worden geholpen hun essentiële positieve boodschap zelf te formuleren en te uiten in plaats van verwijten te maken en terugtrek gedrag te vertonen. Als dit helder wordt kunnen alle voortvloeiende misverstanden door de medewerkers zelf worden opgelost.
Kortom: mediationvaardigheden stimuleren de inherente capaciteiten van medewerkers om zelf conflicten op te lossen.

Onze visie op coaching

De coachingsopleidingen van The Lime Tree richten zich specifiek op werksituaties. Medewerkers die (tijdelijk) wat meer ondersteuning nodig hebben tijdens hun werkzaamheden, kunnen veel baat hebben bij een aantal coachingsgesprekken met de leidinggevende. Geen langdurige trajecten maar wel aandacht voor de dingen die op dat moment belangrijk zijn.

Trainers

De trainers van The Lime Tree hebben een gedegen en up-to-date praktijkervaring. De stelregel is: 'wie traint voert ook regelmatig zelf mediations uit of doet coachingstrajecten'. Dit om de kennis op peil en de aandacht scherp te houden. Net als bij onze deelnemers is de beroepsachtergrond van de trainers zeer gevarieerd: juridisch, sociaal wetenschappelijk en technisch.

Doelgroep

Deelnemers aan de trainingen komen uit vele verschillende beroepsgroepen; advocaten, notarissen, organisatieadviseurs, psychologen, arbeidsdeskundigen, managers, HRM, beleidsmedewerkers van ministeries en leden van klachtencommissies.
Voor onze coachingsopleiding geldt dat de deelnemers ook uit veel verschillende beroepsgroepen komen. Deelnemers hebben over het algemeen een HBO of universitaire achtergrond.

Ons aanbod

 • Mediation op de werkvloer
 • Opleiding tot mediator van 8 of 12 dagen
 • Opleiding coaching in werksituaties
 • Opleiding Werk en Teams
 • Trainingen in het kader van Permanente educatie
 • Specialisatieopleidingen
 • Maatwerk/In-company trajecten
 • Coaching
 • Advies, begeleiding

Programma's

In onze mediationopleidingen krijgt u inzicht in de structuur van een conflict en de rol die emoties daarbij spelen. U leert de mogelijkheden en beperkingen van mediation zien en u ontwikkelt specifieke mediationvaardigheden. U leert uw persoonlijke valkuilen en dilemma's in relatie tot conflicten te herkennen en te hanteren en uw intuïtie te ontwikkelen en toe te passen. Ook leert u hoe de regie over een gesprek gehouden kan worden en hoe u machtsverschillen kunt herkennen en hanteren.

Onze coachingsopleiding kenmerkt zich door de brede opzet. U komt in aanraking met verschillende coachingsstijlen waarna u kunt bekijken welke stijl het best bij u past. Er wordt veel geoefend tijdens de training met gesprekstechnieken waarbij deelnemers elkaar coachen.

Voor coaching van teams heeft The Lime Tree een training ontwikkeld die zich vooral richt op de onderlinge relaties in teams (systemisch perspectief). Dit geeft een nieuwe en bijzonder kijk op (samenwerkings-) conflicten binnen teams.

Ook onze specialisatieopleidingen kenmerken zich door een praktijkgerichte aanpak en worden gegeven door professionals die zelf al jaren werkzaam zijn op het specifieke werkterrein.

Methodes

Naast plenaire sessies waar de theorie wordt aangeboden, wordt in subgroepen met rollenspelen en oefeningen gewerkt. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van video- en live demonstraties. Tussen de trainingsblokken zijn er studieopdrachten.

Registratie bij het Mediatorsfederatie Nederland (MfN)

Wie bij het MfN ingeschreven wil worden in het register van mediators, dient een training te volgen die aan de criteria van het MfN voldoet. Naast de opleiding dient u een theorie-examen en een vaardighedentoets (assessment) te doen.
De 8 daagse opleiding van The Lime Tree en de 12 daagse opleiding zijn beide MfN erkende opleidingen.

Referenties

 • op aanvraag
» Informatie open opleidingen
» Informatie maatwerk & incompany
» Documentatie
  • Bezoek adres
   (Hoofdlocatie)
  • Professor Bronkhorstlaan 10 - gebouw 100
  • 3723 MB Bilthoven
  • Nederland
  • Bezoek adres
  • Staalmeesterslaan 410
  • 1057 PH Amsterdam
  • Nederland
  • Bezoek adres
  • Van Stolkweg 1
  • 2585 JL Den Haag
  • Nederland
  • Bezoek adres
  • Speulderbosweg 54
  • 3886 AP Garderen
  • Nederland
  • Bezoek adres
  • Harderwijkerweg 497
  • 8077 RJ Hulshorst
  • Nederland
  • Bezoek adres
  • Leo van der Weijdenstraat 8
  • 5461 EH Veghel
  • Nederland
  • Bezoek adres
  • Buunderkamp 8
  • 6874 NC Wolfheze
  • Nederland
  • Postaal adres
   (Hoofdlocatie)
  • Professor Bronkhorstlaan 10 - gebouw 100
  • 3723 MB Bilthoven
  • Nederland
 • Steve Whittaker
  Steve Whittaker
  Directie
Mediation opleiding

"Als proces- en omgevingsmanager binnen gebiedsontwikkelend Nederland kwam ik veel in aanraking met op het eerste gezicht onoplosbare conflicten, omdat partijen in hun standpunten waren verhard. In deze processen ondersteunde ik succesvol partijen om met behulp van het wederzijds behartigen van elkaars belangen tot consensus te komen (Mutual Gains Approach). Deze wijze van conflicthantering wilde ik aanvullen met een opleiding tot MfN registermediator om meer theorie- en praktijkkennis op te doen over conflicten en emoties bij partijen.

Na wat onderzoek kwam ik uit bij de 12 Compleet van The Lime Tree. Deze opleiding is in drie modules verdeeld. Dit was voor mij gemakkelijk in te plannen. Ik startte de zesdaagse vaardighedentraining (module één) lekker dicht bij huis in Delft, maar je kunt deze training op meerdere locaties in het land volgen. Gedurende deze intensieve dagen leerde ik veel over escalaties en interventietechnieken, maar ik kreeg ook meer inzicht in emoties en mijn eigen houding in conflicten. Opvallend was het ontstaan van een hechte band tussen de cursisten, omdat er door de trainer een veilige situatie was gecreëerd waarbinnen iedereen vrij (onafhankelijk van zijn of haar huidige functie) kon oefenen en zich vrij kon uiten.

Module twee bestaat uit twee dagen en betreft veel algemene kennis en de juridische aspecten van mediation. Deze dagen zijn de perfecte voorbereiding voor het behalen van het theorie-examen tot MfN registermediator.

Module drie bestaat uit vier dagen en vormt een intensieve assessmenttraining waarin je niet alleen met rollenspellen en acteurs wordt klaar gestoomd voor het praktijkexamen, maar waar vooral veel aandacht is voor jouw persoonlijke stijl en ontwikkeling als mediator.

Een grote meerwaarde van deze twaalfdaagse training vormt het onderdeel waarin je een echt mediationtraject als observator bij één van de The Lime Tree mediators mag bijwonen. Dit heb ik als zeer leerzaam ervaren en als een belangrijke toevoeging op de assessmenttrainingen.

De 12 Compleet heeft mij niet alleen goed voorbereid op het behalen van zowel het theorie- als het praktijkexamen om MfN registermediator te worden, maar heeft mij ook door de doortastende houding en reflecties van de verschillende trainers uitstekend op mijn huidige mediationpraktijk voorbereid. Daarnaast helpt het team van The Lime Tree je fantastisch in de planning van alle trainingen, waardoor ik later ook de specialisatieopleiding voor Familiemediation bij The Lime Tree heb gevolgd.

Wendy Versteeg (Proces- en omgevingsmanager)