Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Teambuilding met Professionals

Specialist Development

  • Beschrijving
  • Overzicht

Veel teams waar professionals in samenwerken kampen met de volgende vraagstukken

  • De individuele professionals werken hard maar de kennis wordt onderling te weinig gedeeld. Het gevolg hiervan is suboptimalisatie
  • De onderlinge samenwerking kan beter maar een gemeenschappelijk doel ontbreekt vaak nog. Het gevolg hiervan is ineffectiviteit
  • De professionals vertrekken vanuit inhoud maar de onderlinge relaties blijven onuitgesproken. Het effect hiervan is te grote mate van vrijblijvendheid

Hoe zou het voor u zijn als uw professionele team:

  • Samenwerkt
  • Vanuit een gemeenschappelijke visie
  • Kennis optimaal deelt
  • Een stevige, herkenbare positie binnen de organisatie inneemt

Wij begeleiden teams van professionals met hun leidinggevende om dit binnen 1 dag voor elkaar te krijgen. Met 1 dagdeel opvolging integreren wij een fantastische methodiek waardoor de gemaakte afspraken ook echt opvolging krijgen.
Van intentieverklaring naar commitment gedurende een jaar op datgene wat is afgesproken.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 dag
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website http://specialistdevelopment.nl/teambuilding-met-professionals/
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Bewijs van deelname